Home O autorovi        

    
 

Obsah publikace s hypertextovými odkazy na jednotlivé články.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ŠÍDLO, Miroslav: Krátkovlnné antény, principy a experimenty, vydáno vlastním nákladem 2016
vydání první
ISBN 978-80-260-9666-5

I. Úvod

Úvodní článek ke krátkovlnným anténám

II. Základní články o anténách, o numerickém modelování elektromagnetického pole a o amatérském měření na anténách

Vyzařovací odpor antény 
Vzájemná impedance antén (prvků). Vysvětlení pojmu a odkaz na praktický příklad využití 

Měření vyzařování ve vertikální rovině na malých úhlech
Měření vyzařování v horizontální rovině
Měření proudů v aktivních i pasivních prvcích antény
Stručně o měření VSWR na svorkách antény

Jak vyzařuje dipól? (absolutní praktický základ všech základů pro začátečníky k vyzařování této antény)
Je nízký vyzařovací úhel antény podmínkou pro DX provoz?  
Jak snadno lze načapat SW pro modelování antén při lži - obsahuje modely a měření na dipólu?   

Měření a modelování vertikální smyčky v MININEC a NEC-2
Měření, modelování a zkouška dost ležaté 80metrové smyčky nízko nad zemí a její zkouška v provozu
Jak se liší vyzařování skutečné středně složité antény v hodně jednoduchém modelu NEC?   
Kde se už jednoduchý model příliš neshodoval (pár slov o oblíbené Jungle Job)?
Jak je model MININEC přesný ve výpočtu anomálních rezonancí u složitější antény (LPDA pro 14-29 MHz)? 
Wirematch - jednoduchý dálkově řízený tuner, se kterým měřím match loss ztráty u drátových antén ...
Je třeba u dipólu balun?     

Praxe s baluny (provozní zkouška v červenci 2015) 
Společné zemní proudy - Common Mode Currents  
Modelování a měření zářiče vertikálu RW3XA    
Úvaha kolem vertikálu a vertikálního dipólu  

III. Principy drátových antén a obecné zásady při jejich konstrukci

Drátové rezonanční antény - principy a zásady 
Je lepší vyrobit drátovou anténu z drátu nebo z lanka? 
Způsoby buzení půlvlnných antén - principy 
Near Half Wave End FED LW anténa jinak (půlvlnná na konci napájená LW anténa) 
Je k něčemu zkrácená a nízká LW anténa v pásmu 80 m?   
Next generation of pa0fri center fed wire antenna 
Zkrácený dipól typu cobwebb
 
Kuriozita s půlvlnnou na konci napájenou anténou (end fed LW)    
Proč obvykle potřebujeme k drátovým anténám tuner?  
Kde má dipól rezonanci?  
Když  je dipól nízko nad zemí (jak je to s impedancemi?) ....    
Open sleeve princip 
Praktické srovnání tří drátovek - dipólu, G5RV a Double-Zeppelinky 
Zkracovat či nezkracovat dipól?
Přizpůsobování dipólů ke koaxiálnímu kabelu
 s vlnovou impedancí 50 Ohmů   
Konstrukce dipólů pro pásma 80 metrů (a 40 metrů)  

O ztrátách v přizpůsobovacích čtyřpólech (L články, PI články, T články a kaskádní transformace žebříček a L článek )
Ztráty v L článku ještě jednou s nejjednodušší metodou výpočtu   
Řešení ztrát u napájení antény delta loop    
Napájení deltaloopu koaxiálem a žebříčkem, příklad řešení ztrát   
Jak ladit půlvlnnou na konci napájenou anténu  
Musí být na konci napájená anténa skutečně půlvlnná?  
Vliv PVC izolace na anténním vodiči

FAN dipól aneb, co se může také stát ...
Delta loop pro 80 m
Delta loop pro více pásem
Delta loop pro víc pásem ještě jednou (proč jsem DL v novém QTH nerealizoval?) 

G5RV 
Srovnání antény G5RV a čtvrtvlnného zkráceného vertikálu COMPACT 80/40/30 ok1ufc  

PA0FRI - jedna z nejzdařilejších modifikací G5RV
PA0FRI - impedance a přizpůsobení
Single Zeppelin antenna - na konci napájená (end fed) anténa
Windomka napájená drátem - přizpůsobení a vyzařování
Na konci napájená půlvlnná anténa END FED pro pásmo 80 m
Na konci napájená půlvlnná anténa - finální přizpůsobení automat. tunerem
Proč jsem toho na svých stránkách napsal tak málo o dipólech ?
(pro začátečníky, doplněno) 
Ekvivalent země u výškové budovy (vyzařování různých základních antén na ploché střeše)  
Měření proudů ve stejně instalovaných anténách - jedna je Double Zeppelin, druhá END FED LW  
Jak ladit anténu Single Zeppelin (Double Zeppelin) s využitím Smithova dioagramu v praxi  
Na konci napájený půlvlnný dipól   
Měření proudů na dipólu - suché a mokré izolátory  
Lze vyrobit širokopásmový LW?  
Jak jsem se učil dělat s aperiodickou anténou T2FD ....  

IV. Obecné informace o vyzařování a impedančním přizpůsobení vertikálů

Vertikální anténa o výšce 12.5 m (na laminát. teleskopu) pro pásma 80/40/30 metrů  
Porovnání vlastností vertikálních antén s protiváhou GP a meandr   
Pár základních věcí o vertikálu (impedance, přizpůsobování)    
Fázování vertikálů, úvod a cíle   
Fázování vertikálů, druhá část, zdroj se stejnou magnitudou, rozdílnou fází a použití rozdílných výšek u vertikálů  
Fázování vertikálů, třetí část, fázování pomocí reaktancí L nebo C v patě vertikálů  
Fázování vertikálů, čtvrtá část, fázování pomocí kapacit C1, C2 a žebříčku PCV-570-84 a fázování LC fázovačem podle OK1ZN   
Fázování vertikálů, pátá část, vlivy, které ovlivňují výsledek fázované soustavy    
Fázování vertikálů, šestá část, účel mého konání s uvedením příkladu    
Hairpin match přizpůsobení pro vertikály (včetně jednoduché teorie návrhu)  
Modelování dvoupásmového (80m/40m) vertikálu HF2V    
Vertikál (první generace) COMPACT 80/40/30 OK1UFC pro pásma 80m, 40m a 30m -  včetně zkoušky OK1SCJ
Vertikál pro  7 pásem od 40 do 10 m napájený jedním kabelem (systém open sleeve)  
Vertikál COMPACT 2015 OK1UFC pro pásma 80/40/30 (Compact ok1ufc sériově nevyráběné druhé generace, MK2 ...) 
Vertikální anténa pro pásma 80, 40 a 30 metrů 
Popis nejjednodušší 5 pásmové (10/12/15/17/20m) bočníkem napájené vertikální antény ve dvou variantách    
Instalace a modifikace antény GAP Titan
   
Vertical Full Wave Dipole U-Beam  Vertikální celovlnná směrová U anténa (U-anténa) 
Bobtail-curtain - vynikající víceprvkový vertikál na jedno pásmo  
Vertikální deltaloop pro 40/30/20 metrů a jeho srovnání s Bobtail Curtain  
Zkrácený bobtail curtain 
BC ok1ufc anténa 
Dvoupásmová (20/17 m) Bobtail Curtain anténa   
Bobtail Curtain anténa napájená žebříčkem a laděná automatickým tunerem  

Úvaha o systému protiváhy (counterpoises) vertikální antény 
Víceprvkový vertikál, o jeho zisku, F/B a směrovosti 
Srovnání uzemněných a neuzemněných vertikálních antén 
Vliv vyzařovacího úhlu antény na report při spojení na velkou vzdálenost (doplněno o další experiment)
 
Co předcházelo experimentům s vyzařováním na nízkých úhlech  
Vliv zemnícího systému u vertikálních antén  
Vliv výšky stožárku na vyzařování něktrých druhů vertikálních antén 
Proč jsou některé čtvrtvlnné vertikály o něco větší než lambda/4 (např. 0.28 x lambda)?  
Vliv výšky montáže u vertikálu typu GP na jeho vyzařování 
Co když je vertikál šikmý? Nejen o tom ...    
Srovnání vyzařování moderní vertikální OCF antény a vertikálního dipólu 
Srovnání typického vyzařování vícepásmových trapovaných vertikálů a vícepásmových vertikálů se zkracovacím vedením 
Vertikál UFC16080 pro pásma 160m a 80m   
Srovnání zkráceného vertikálu a L antény
Balkónový vertikál pro pásma 40, 30, 20, 17, 15, 12 a 10 m 
Popis vertikální antény C-POLE (Z=50 Ohm, Ga = 0dBi, vyzař. úhel kolem 20°)
Lze jednoduše optimalizovat vyzařovací úhel vertikálu?    
Vertikál bez radiálů pro pásma 10m, 12m, 15m, 17m a 20m
O vertikálech obecně

Vertikál s paralelními zářiči
Závěry z vývoje vícepásmových vertikálů - 2013
Porovnání OMTA (Offset Multiband Trapless Antenna) a čtvrtvlnného vertikálu s nadzemní montáží
Vertikální anténa s nadzemními radiály
Vertikální anténa na železobetonové budově
Jsou zkracované vertikály o mnoho horší ?

Zisk a vyzařování vertikálů (druhý článek o vertikálech)
Vyzařování dvojice sfázovaných vertikálů pro pásmo 40m   

Šířka pásma, účinnost a zkracování vertikálů (třetí článek o vertikálech)
Přizpůsobení jednopásmového čtvrtvlnného vertikálu
Vertikál Rybakov 
Pár tipů na dovolenou s Rybákem 

Vertikál Rybakov, jak je to s VSWR, přizpůsobením (rozšířeno a aktualizováno) 
Porovnání EH antény a vertikálu
Vertikál s radiály v zemi - jak se liší vyzařování vypočtené v NEC-2 a MININEC ? 
Anténa G7FEK 

V. Články k log-periodickým anténám

Vliv výšky montáže na vlastnosti směrovky  
LPDA monobander - vlastnosti a příklad pro pásmo 21 MHz   
LPDA anténa tvaru Vee s omezeným počtem prvků  
Širokopásmové krátkovlnné LPDA antény, úvod k návrhu, geometrické charakteristiky, vlastnosti a příklady konstrukce    
Log - periodická anténa o 8 prvcích, elektrické vlastnosti a vývoj antény   
Log - periodická anténa 8 LPDA 14-30 pro pásma od 20m do 10m   
Log - periodická anténa v provedení Mini  (5 dipólů, 5 pásem -  2013)

Log - periodická anténa pro pásma od 20m do 10m v provedení MK4 - popis posledních změn (2013)
Srovnání krátké LPDA antény o 5 prvcích s rotačním dipólem a drátovkou.

VI. Články ke směrovým anténám a rotačním dipólům

Nastavovování tribanderu 14-21-28  
Optimalizace a nastavování antény yagi krok za krokem  
Popis méně obvyklé směrovky v provedení VPB OK1UFC (monobander nastavitelný na pásmech od 20 do 10 metrů) 

Návrh a konstrukce 5 pásmové smyčkové antény VV beam  
Názor na oblíbený BB HEXABEAM (podle G3TXQ) a srovnání elektrických vlastností s jinými typy antén  
Nastavování směrovky na nejlepší F/B 
Nastavování quadu pomocí principu vzájemné impedance
Nastavování quadu a yagi podle změřené vlastní a vzájemné impedance prvků (s ukázkou praktického postupu a výpočtu na kalkulačce)
O vyzařování antén Yagi směrem k horizontu      
Interlaced yagi (o více systémech na jednom ráhnu)
Srovnání antény quad a yagi
Srovnání 2el yagi podle w0wp, w3aco s rotačním dipólem a vertikálem    

Lze snadno docílit nízkého vyzařovacího úhlu?
QUAD ok1ufc - originální konstrukce optimalizované dvouprvkové antény quad pro 5 pásem
Modifikovaný QUAD podle DK7ZB (2013) 


O vývoji rotačního dipólu pro více pásem
Rotační dipól první série (krátká verze)
Parazitní kapacity centrálních izolátorů aktivních prvků
O anténě MOXON z jiného pohledu
Dvě MOXONky nad sebou
Dvoupásmová MOXONka 
Dvě Yagi na jednom ráhně
Úvodní článek ke QUAD anténám
Jak navrhnout HB9CV... (první část dovolenkového cvičení NEC u kávy) 
Jak si udělat inženýring kolem Magnetic Loop Antény (MLA), příklady řešení pro pásmo 40 m - aktualizováno 
Jak a proč vznikla anténa ok1ufc MLA-V-MINI pro pásmo 80 metrů ...  
Výpočet velké MLA antény pro pásmo 80 metrů (EZNEC demo a 4NEC2) 
Feritová anténa pro pásma 80, 40 a 30 metrů - pohled na funkční vzorek   

Yagi anténa se 6 prvky, délka 1750mm, pro pásmo 145 MHz  
Popis návrhu třípásmového dvouelementového minibeamu  

VII. Ostatní technické či praktické články

Hamovna v roce 2016 :-)   

Hamovna průměrného radioamatéra (moje v roce 2014)  
Line izolátory ok1ufc pro potlačování společných proudů   
Contesting nebo "humare"  
Porucha polovodičového lineáru Ameritron ALS-500 

Jak jednoduše použít geometrická data z MMANA do 4NEC2 programu?
Nejjednodušší CAD pro návrh antén 
Odpovědi na několik dotazů kolem modelování antén ve 4NEC2 ...
Je kapesní kalkulačka přežitek?
Mapy (geografické, turistické), které používám, když jdu s rádiem na výlet 
Pár slov k provozu JT65 a k programu WSJTX 
Názor na vynikající druh provozu JT9   

Nejjednodušší interface pro digimódy a transceiver Icom 706 MKII
Pár slov o mé stanici na digimódy a informace o tom, jak pracuje DSP v moderním transceiveru - aktualizováno
O pokusu o nastavení systémového času pro JT65 bez Internetu   
O balunech trochu jinak
Jak lze řešit přizpůsobení. Článek s 12 příklady o základech ke Smithovu diagramu.
Popis jednoduchého manuálního tuneru k ladění antén

Ladění s tunerem Ameritron ATR-30 ...
Vyzkoušeli jste Z - match? nebo originální Supermatch ?  
Rozhodl jsem se pro stavbu a inovaci vynikajícího tuneru Z match ...
Prázdniny 2012 ve jménu praktických zkoušek antén 
Nízký elevační úhel antény (úvaha)
Chovají se RX a TX antény recipročně?
Závěry k vyzařování antén (vertikály, dipól, směrovky)

Zrcadlové obrazy antén 
Jaká je základní role balunu ? 
Schémata zapojení základních druhů balunů 
Rozdíly mezi baluny se 2 a 3 vinutími  
Příklad provedení kompenzace ununu pro zlepšení šířky pásma s vysvětlením principu  
Proč musí být u některých transformačních balunů právě čtvrtvlnná vedení a s přesnou impedancí?  
Speciální provedení balunu, příklad pro gamma match velice účinné směrovky DELTA BEAM  
Symetrizace pomocí reaktancí, doplňující téma k balunům    

VIII. Download souborů (pdf, xls, exe ...)

Žebříček PCV-570-84
Feritový materiál 4C65
Výpočet kapacity válcového a deskového kondenzátoru - hodí se při výrobě trapů (excelovská tabulka)
Match Loss Calculator for simple L match network by ok1ufc (Jednoduchá kalkulačka pro výpočet ztrát na L článku)
Programm for manual correction of system time of PC (Utilitka k posunutí času na poušti a všude tam, kde nemáte Internet, satelit a jezdíte JT9 nebo JT65; lze s tím posunout systémový čas o nějaké sekundy či milisekundy podle slyšitelných signálů)
Zkrácený skládaný dipól
Anténa T2FD
Anténa Single - Zeppelin
Anténa Double - Zeppelin 
Anténa G5RV 
Anténa Longwire - Portable 
Anténa Delta Loop
Montážní postup - LPDA ok1ufc, verze MK4 (aktualizováno 2013)   
Montážní postup plážového vertikálu  OK1UFC Modified Rybakov
Montážní návod off center vertikálů

Montážní postup antény Double Zepp
Zapojení svorek balunů a ununů série MK3 ok1ufc

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

aktualizováno: 3. dubna 2016