další info     >>>> O anténách        

    
 

Stručný popis měření proudů v prvcích antény


30.10.2013 Měření magnitudy a fáze proudu. Mentálně jsem se nemohl smířit s tím, že umím měřit jen magnitudu proudu, která protéká prvkem. Proto jsem letos začínal takřka od začátku. Prototyp pracuje s 8 senzory a lze konečně měřit magnitudu i fázi ve vhodném místě prvku (tam, kde lze namontovat senzor). Obrazovka programu vypadá takto:

Data lze exportovat do souboru *.csv a v jednoduché tabulce (excel) s několika makry (korekce geometrických poloh senzorů) lze provádět srovnávání s modelovanými hodnotami z NEC. Projekt byl v tomto stádiu ukončen a prototyp je používán k měření.

Se soupravou lze měřit ve frekvenčním rozsahu  1.8 -  54 MHz a k měření je třeba vysílač o výkonu cca od 2 do 30 Wattů.
Proudové sondy se povedly a měření magnitudy je v pohodě. Měření fáze je jen orientační, pro celou řadu věcí bych potřeboval měření přesnější. I tak mi vývoj sežral v  uplynulém roce nejvíc času i prostředků. Udělat přesně synchronizované vzorkování se ukázalo v mých podmínkách jako "big problem".

 
73 Míra

© 2011 - Věra Šídlová a Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 03.04.2016