další info     >>>> O anténách       Kontakt

    
 

Měření vyzařování na nízkém elevačního úhlu


Partnera, který disponuje vhodným vnějším vybavením, tj. hlavní věží s plošinou a vozíkem jsem sehnal. Přijímací věž však nebude možné realizovat, ale je k dispozici dostatečně vysoká mobilní plošina. K dispozici bude vybavení úplného pracoviště pro měření vyzařování v horizontální rovině, úplné pracoviště pro měření magnitud a fází proudů v mnoha elementech současně a pracoviště pro měření vyzařování ve vertikální rovině v rozsahu elevací od 1° do 10°.

Představa je zřejmá z tohoto jednoduchého schématu:

Lokalita umožňuje možnost pohybu montážní plošiny s mobilním měřicím přijímačem. Proto v minimální variantě uvádím ještě tabulku s geometrickými rozměry. Označení v tabulce koresponduje s označením v obrázku:

Barevně označená oblast je použitelná pro měření vyzařování v rozsahu úhlů od 1° do cca 10°, to lze považovat za minimum.

Závěry

Vyzařování antén na nízkých úhlech je důležité pro DX provoz. Právě pro tuto oblast vyzařování působí na anténu mnoho vlivů. Vliv země je zásadní, ale rovněž jsou zásadní vlivy parazitních zářičů, které působí vlivem vzájemné impedance na aktivní a pasivní prvky antény a ovlivňuje jeji vlastnosti. Navíc neexistuje mnoho pracovišť, která umožňují vyzařování krátkovlnných antén měřit. Až bude pracoviště realizované, doplním fotografie a budu zde informovat.
 


© 2011 - Věra Šídlová a Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 03.04.2016