Home O anténách       Kontakt

      
 
  MOXON z jiného pohleduDrátové antény
Vertikální antény
Vertikál pro kempování - modifikovaný Rybakov
Logaritmicko-periodická anténa pro pásma 10m až 20m
Rotační dipól

V předchozím článku jsem napsal, co všechno jinak geniální anténě MOXON vadí. Anténa MOXON je na stožáru ráda sama. Jejích výjimečných vlastností je dosaženo tím, že je dodrženo pečlivé fázování, které se týká jak aktivního, tak pasivního prvku. U aktivního prvku je třeba při návrhu umět dělat s kapacitou centrálního izolátoru a u pasivního prvku pak s geometrií tak, aby fázování sedělo s optimalizovaným modelem. Schéma antény MOXON uvedu i zde a vypadá takto:

Pokud byla MOXONka optimalizována a dobře vyrobena, pak docílíme následujících parametrů:

 

Víme, že těchto vlastností lze mimo nároků na centrální izolátor docílit také s pečlivě navrženými izolátory mezi prvky. A tyto izolátory mají zásadní vliv na dosažené parametry. Namístě je tedy otázka, zda lze stejných parametrů docílit pouze dvouprvkovou anténou, která bude mít zářiče v prvním případě stejně dlouhé a ve druhém případě s různou délkou, optimalizovanou na co nejlepší předozadní poměr. Uvažujeme tedy, že oba prvky budou dělené, s centrálním izolátorem vhodných vlastností (viz článek o rotačním dipólu). Jeden prvek bude napájen krátkým žebříčkem, ke kterému bude připojen vhodný balun. Druhý prvek - pasivně buzený bude také zakončen žebříčkem, který bude sloužit k nastavení správných fázových poměrů. Schéma takové antény by mohlo vypadat takto:

Napájení je tam, co je červená značka (vpravo dole, u předního prvku). Provedeme výpočty směrových diagramů.

Na tomto diagramu je charakteristika po optimalizaci na nejlepší předozadní poměr. Proti MOXONu tam chybí více než 3 dB u F/B, ale hlavně nám utekla impedance.

Na tomto diagramu je výsledek po optimalizaci na nejlepší zisk. Sehnali jsme asi 2 dB, ale F/B je pomalu jako u dipólu a SWR je ještě horší. Impedance je nízká a jalová složka jX má téměř 2.5 kOhmu.

Lze takovou anténu vůbec nějak nastavit? Nejsme ve slepé uličce? Nejsme. I tuto anténu jde nastavit. A má tyto parametry.

Proč jsou tady dva diagramy? Na prvním je návrh této antény proveden pro nejlepší zisk a F/B s kritériem SWR=1.1 při impedanci 25 Ohmů. Na druhém je proveden návrh stejné antény pro kritérium SWR=1.0 (což je demagogie) na kmitočtu 21.080 MHz. F/B je o více než jeden dB horší. Impedance 25 Ohmů se při konstrukci směrových antén, např. Yagi, často používá. Umíme jí snadno transformovat různými známými prostředky na 50 Ohmů. Já to dělám balunem vyvinutým pro tento účel. Měl bych odpovědět na otázku, zda by se dala anténa této konstrukce navrhnout pro imepdanci 50 Ohmů. Odpověď asi tušíte. Dala. Ale parametry by nebyly srovnatelné s anténou MOXON.

Myslím, že můžeme udělat závěry. S anténou této konstrukce docílíme parametry stejné, jakých bychom docílili i u antény MOXON, pokud nedbáme všech zásad dobré konstrukce. Pokud budeme v obou případech pečliví, bude nám chybět pár decibelů u parametru F/B. Anténa není háklivá na parametry izolátorů mezi prvky, protože je nemá. Anténa je komplikovanější, protože potřebuje 2 centrální izolátory. Proč však anténa nedocílila úplně shodných parametrů? I na tuto otázku existuje odpověď. Anténa MOXON použila tenkých vodičů na koncích prvků, v drátových zahnutých částech. Tato anténa použila k prodloužení prvků symetrické vedení v místech, kde teče velký proud. Prvky z trubek tedy teče menší proud, než u antény MOXON. A jsou přibližně stejně dlouhé. Anténa MOXON, pokud je dobře udělaná a ten, kdo ji nastavuje s ní umí dělat, je tedy skutečně lepší.

 

 

73's Věra & Míra, ok1ufc

Návrat nahoru


© 2011 - Věra Šídlová a Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 12.01.2014