další info     >>>> Home       Kontakt

    
 

modifikovaný quad DK7ZB


I. Úvod

Popudem k tomuto projektu byly celkem 3 skutečnosti:

a) inspirace v zajímavé anténě - pětipásmovém QUADU od DK7ZB, jejíž popis je uveden zde: http://www.qsl.net/dk7zb/DK7ZB-Quad/Quad.htm
b) zkušenosti s automatickými symetrickými tunery a s možností vyladit zářič uvedené antény také v pásmu 30 metrů a dokonce 40 metrů!
c) publikace o tunerech od UA3GDW, HA5BWW a HA7HQ

II. Modifikace QUADU od DK7ZB

Po zkušenostech s klasickými QUADy - viz článek zde, mne zajímalo, zda bude možné zkrátit ráhno až na 2 200 mm. Nechal jsem se však inspirovat širokopásmovým zářičem, který jsem modifikoval v těchto detailech: místo dvoulinky jsem použil k napájení žebříčku PCV-570-84 a změnil jsem napájecí vedení. Zářič vypadá po úpravě takto:

Schéma celého quadu je zde, za zářičem je vidět 5 reflektorů, na obrázku vpravo je bokorys antény:

                                      

Automatický tuner je umístněn na ráhně a přímo k němu vedou oba napájecí žebříčky (z horní a dolní části zářiče).

III. Vyzařování antény

Vyzařování této antény jsem zatím nezměřil. Nepředpokládám, že bude významně odlišné od DK7ZB, který uvedl diagramy podle EZNEC modelu. Pro uvažovanou výšku instalace v H=15 metrů uvádím modelované vyzařovací diagramy pro pásma od 10 do 20 metrů zde:

IV. Ladění antény

S jednoduchými automatickými tunery, které popsal např. UA3GDW, HA5BWW a HA7HQ lze takovou anténu vyladit i v pásmech 10 MHz. Konstrukce tuneru HA7HQ byla popsána např. v časopise Radioamatér 2-2013. Co je pro tyto tunery charakteristické? Je to:

- ladicí krok daný 8 bity pro indukčnost i kapacitu (255 kombinací pro každou veličinu)
- maximální výkon kolem 200 Wattů (to je omezeno napětím použitých kondenzátorů)
- maximální hodnota ladicích indukčností asi 8 mikroHenry
- maximální hodota  ladicích kapacit asi 1300 pF
- schéma použitého čtyřpólu pro ladění (jednoduchý LC článek s přepínáním kapacity před a za indukčnost)

Důležité je rovněž to, že naprogramované procesory (a případně kondenzátory nebo desky) pro uvedené tunery jsou dostupné. Důležitá je také skutečnost, že uvedený tuner lze snadno modifikovat na symetrický automatický tuner, který je pro symetrické antény vhodnější:

Pozn.: Schémata jsem uvedl pro inspiraci případných konstruktérů symetrických tunerů.
Zářič QUADu lze samozřejmě v pohodě vyladit s jinými továrnímy automatickými tunery, zkoušel jsem to s tunerem LDG, který jsem izoloval od ráhna a vybavil ho balunem na výstupu.

V. Pásma 30 metrů a 40 metrů

Zářič QUADu lze vyladit jako rotační dipól také v pásmu 30 metrů. Tuner LDG vyladil také nízkou impedanci v pásmu 40 metrů. To je základní výhoda tohoto quadu, který má jinak parametry srovnatelné s dvouelementovým klasickým quadem.

VI. Základní mechanické díly

Prototyp využíval základních dílů, tj. ráhna a rozpěr z quadu ok1ufc. Připravovaná limitovaná série bude osazena mírně modifikovaným provedením ráhna a rozpěr. Ráhno je robustní, hliníkové, svařované. Rozpěry, které se zasunují do pouzder ráhna, jsou rovněž hliníkové, dělené na nerezonanční délky pomocí dielektrických izolátorů:

VII. Limitovaná série

Tato anténa bude vyráběna v limitované sérii, kde součástí dodávky budou všechny nebo pouze zákazníkem vybrané součásti antény:

- hliníkové svařované ráhno úplné s upevňovacími třmeny na stožár
- rozpěry (spreaders) pro 5 reflektorů úplné, s konstrukcí pro montáž reflektorů
- rozpěry pro širokopásmový zářič, s konstrukcí pro montáž zářiče
- zářič s napájecími žebříčky
- sada vodičů pro reflektory (nebo jen vodiče pro jednotlivá pásma)

VIII. Zkušenosti a závěr

Popsaná anténa je pozoruhodná tím, že má vlastnosti, které odpovídají dvouelementovému quadu. Její základní výhodou je, že zcela odpadá pracné nastavování, které je pro antény quad typické. Je za to zaplaceno povinností použít automatický nebo dálkově laděný tuner, který musí být montován na ráhně antény. Takový tuner nás bude limitovat maximálním použitelným výkonem, který bude např. 200 Wattů. Druhou výhodou této koncepce je, že anténu vyladíme jako dipól také v pásmu 30 metrů, případně 40 metrů.

Volné pokračování článku a odpovědi na první dotazy jsou zde.

 

73's  Míra, ok1ufc

 

© 2011 - Věra Šídlová a Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 12.01.2014