Home O anténách     Kontakt  

      
 
  Sfázované vertikály

Úvod

Dva sfázované vertikály jsou velice často používanými anténami zejména v pásmu 40m. Zajímal mě praktický přínos takové soustavy pro DX provoz a digimódy. To prakticky znamená odpovědět si na otázku, zda se u sfázovaných antén sníží vyzařovací úhel (snaha o co nejdelší ionosférický skok) a činitel zpětného příjmu (F/B.... snaha o maximální využití demodulační účinnosti slabých signálů).

Vyzařování dvou sfázovaných vertikálů

Pro uvedené účely je třeba optimalizovat vzdálenost mezi zářiči a velikost proudu a vzájemný fázový posun v zářičích. Na obrázku je porovnání vyzařování jednoho vertikálu a dvojice sfázovaných vertikálů.

Sfázováním dvou vertikálů lze docílit snížení vyzařovacího úhlu asi o 2°, tj. z nějakých 26° na 24° a lze docílit činitele zpětného příjmu F/B = 15 až 16 dB.

Lze sfázovat zkracované vertikály?

Sfázovat lze samozřejmě i zkracované vertikály. Samozřejmě, že uvažujeme o zářičích, jejich elektrická délka je prodloužena indukčností pod kapacitním kloboukem. Tj. je uplatněna snaha o maximální průtok proudu v aktivní části zářičů. Bohužel, jedná se o kombinaci, jejíž praktický přínos je minimálně sporný. Lze docílit zajímavého F/B, ale zisk dvojice vertikálů, zkrácených na 60% délky se rovná zisku jedinému vertikálu. Na obrázku je porovnání vyzařování sfázovaných zkrácených a nezkrácených vertikálů.

 

Závěr

Fázovat dva zkrácené vertikály pro pásmo 40 metrů pro mě nemá praktický význam. Jiná je situace u dvojice čtvrtvlnných vertikálů v plné délce. Snižuje se úhel vyzařování a lze docílit příznivého činitele zpětného příjmu.

Poznámka: Toto měl být poslední letošní (2013) experiment. Bohužel, v době, kdy byly všechny sklopné antény a patky připravené k montáži, nedovolilo mi ji počasí realizovat. Takže potvrzení úvah v nastavení a fotografie z měření bude až začátkem roku 2014.

   

 

 


© 2011 - Věra Šídlová a Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 12.01.2014