Home O anténách       Kontakt

      
 
  provedení zářiče z izolovaného drátu

Všeobecně

Na námět k tomuto článku mě přivedl kolega ham, kterého jsem dnes potkal v obchodním domě. Pokusím se tu na anténě - horizontální smyčce demonstrovat, jaký vliv má provedení zářiče z měděného holého vodiče a z izolovaného měděného vodiče.

Schéma antény

Jedná se o celovlnnou smyčku pro pásmo 80 metrů. Anténa je napájena balunem s transformačním poměrem cca 1:2.

Geometrické parametry vodičů

tabulka č. 1 - holé vodiče

tabulka č. 2 - izolované vodiče, dielektrikum PVC tl. 0.5 mm

Jedná se o tenké měděné vodiče, v prvním případě holé, ve druhém případě izolované, izolace je z materiálu PVC tl. 0.5 mm

Vyzařovací diagramy

V diagramu se obě křivky překrývají a okem není vidět žádný rozdíl. Stejně tak nelze zjistit rozdíl v zisku a F/B výpočtem.

Průběh VSWR

zářičem je holý měděný drát:

zářičem je izolovaný měděný drát, izolace PVC, relativní permitivita (diel. konst. = 4), tloušťka = 0.5 mm:

Závěry

1. Na poměrně nízkém kmitočtu v pásmu 80m nebyl znatelný vliv dielektrika na vyzařování smyčky. Tento vliv je však významný (podstatný) na průběh impedancí, tedy i na přizpůsobení (VSWR), které musíme s ohledem na dielektrickou konstantu upravit délkou zářiče.

2. Pro oblast krátkých vln musíme při řešení drátových antén a napáječů brát v úvahu materiálové konstanty vodičů, a to včetně relativní permitivity (dielektrické konstanty).

 

© 2011 - Věra Šídlová a Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 12.01.2014