další info     >>>> Obsah        

    
 

Fázování vertikálů - část druhá


Vertikály napájené ze zdroje se stejnou magnitudou

Abychom docílili optimalizace obou zadních laloků a disponujeme pouze zdrojem s konstantní magnitudou, můžeme navrhnout každý z vertikálů s jinou výškou, tj H1 a H2 není stejné.

Schéma sestavy

Numerickou optimalizací v programu MMANA byly pro kmitočet 7.050 kHz optimalizovány tyto parametry, výška H1, výška H2, vzdálenost mezi vertikály a fázový úhel mezi jednotlivými body napájení.

Výsledek

Uvedenou metodou lze docílit o cca 3 dB vyššího zisku proti jednomu vertikálu a přibližně o 16 až 20 dB lepšího potlačení obou F/B laloků nebo o více než 30 dB potlačení spodního zadního laloku. Výsledek jednoho nastavení zde a druhého v dalším obrázku.

Nevýhody řešení jsou: nemožnost přepínat směr vyzařování soustavy o 180° pomocí relé a vyšší VSWR=1.7 až 1.8  proti jednomu vertikálu.

Porovnání vyzařování jednoho vertikálu a soustavy 2 vertikálů:

 

 
 

© 2015  Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 27.12.2015