Home O anténách       Kontakt

      
 
 Loop 15m a  porovnání jeho modelů v NEC-2 a MININEC ...

Všeobecně

Další anténou, u které publikuji srovnání modelů ve dvou programech a s měřením VSWR, je LOOP, smyčka s obvodem 15 metrů.

Podmínky instalace

Anténa byla vyrobena z měděného lana. Byla nainstalována na laminátový kříž. Svislá laminátová trubka o průměru 45 mm byla dlouhá 6 metrů. Spodním koncem byla zasunutá do hliníkové trubky, která končila cca půl metru pod balunem. Vodorovná trubka měla průměr 32 mm a nepatrně přesahovala obrys smyčky. Měděné lanko bylo montováno pomocí PE stahovacích pásků. Schéma montáže vypadalo takto:

Tam, co je namalován modrý kroužek, byl namontován napěťový balun OK1UFC, styl Budweisser, s transformačním poměrem přibližně 1:2. V tomto místě byla pod balunem montována měřící sonda VSWR a koaxiální napáječ. Nejvyšší bod antény byl přibližně ve výšce 14.65 metru a nejnižší bod antény byl ve výšce 9.35 metru nad zemí.

Seřízení antény

Po montáži anténního drátu bylo provedeno měření impedancí v místě napájení. Jalová složka byla nulová někde kolem kmitočtu 20.8 MHz. Byl proveden lineární přepočet a vodič zkrácen tak, aby rezonance vyšla do pásma 15 metrů - na začátek pásma. Byl namontován balun s poměrem 1:2 (naměřené R bylo asi 130 Ohmů na 20.8 MHz, tedy v místě původní rezonance). Zkrácení nebylo zcela přesné a vlivem délky vodičů byla zjištěna rezonance přesně na 21.000 MHz. Anténa už nebyla dále zkracována a bylo odměřeno za balunem VSWR průchozí sondou při výkonu 2 Watty:

Anténa byla ověřena praktickým spojením (mód JT65) v azimutu cca 240° v odpoledních hodinách. Na pásmu byly silné brazilské a argentinské stanice. První spojení bylo realizováno s výkonem 25 Wattů a vyměněné reporty byly -11 přijatý a -09. Přestože nebyla anténa nastavena přesně do rezonance, nevykazovala ani vysoké VSWR a ani nebyly subjektivně zjistitelné nějaké anomálie.

Modelování antény

Anténa byla demontována a byly přesně odměřené vzdálenosti mezi svislými body a délka vodiče. Oba tyto parametry a geometrické rozměry drátu a materiál drátu byly vloženy do programů 4NEC2 přímo a do MMANA po preprocesingu. Výška středu smyčky byla opět kolem 12 metrů. Do obou programů byly zadány přesně parametry země, tj. dielektrická konstanta a vodivost tak, jak je používám v mém QTH.

Modelované vyzařovací diagramy

1. MININEC - MMANA

A slovní popis výsledků: Vyzařovací úhel v horizontální rovině pro pokles 3 dB je 90 stupňů, nejlepší vyzařování ve vertikální rovině je v elevaci cca 16 stupňů. Potlačení vyzařování "do nebe", tj. v elevaci 90° je asi 5 dB. Zisk Ga byl vypočten Ga=7.96 dBi. Minimum v horizontální rovině je více než 20 dB.

2. NEC-2 z programu 4NEC2

                              

A opět slovní popis výsledků: Vyzařovací úhel v horizontální rovině pro pokles 3 dB je 85 stupňů, nejlepší vyzařování ve vertikální rovině je v elevaci cca 17 stupňů. Potlačení vyzařování "do nebe", tj. v elevaci 90° je asi 4.5 dB. Zisk Ga byl vypočten Ga=8.05 dBi. Minimum v horizontální rovině je přibližně 21 dB.

Opět vidíte, jak nepatrný rozdíl je mezi výsledky obou modelovacích programů. Také subjektivní posouzení při provozu na pásmu - tj. reporty JT65 a provoz módem PSK 31 nijak nezpochybňují charakteristiku vyzařování.

Průběh VSWR

            

Opět nemá smysl komentovat. Přestože se dalo očekávat, že program MMANA dá horší výsledek (anténa je tvořena smyčkou), opak byl pravdou. Ve výpočtu VSWR (a impedancí) se díky použitému preprocesingu dat výsledek z MININEC více shodoval s naměřenou charakteristikou. Nicméně, NEC-2 se určitě nedal zahanbit.

Závěr

Ani u smyčkové antény a dříve ani u dipólu jsem nenačapal žádný z modelovacích programů při lži, a to i při použití těch nejjednodušších modelů antén.
 

Mám zájem předvést a publikovat ještě srovnání modelu NEC-2 a měření u složitější a rozměrnější horizontální smyčky, která není vysoko nad zemí. Podobný experiment jsem již dříve provedl na své anténě a výsledek je publikován zde. Dále bych chtěl ukázat srovnání modelu dvouprvkového QUADu, a to v oblasti vyzařování v horizontální rovině (model/měření) a na průběhu charakteristiky VSWR (opět model/měření).

 

73's Míra, ok1ufc


© 2011 - Věra Šídlová a Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 12.01.2014