další info     >>>> Obsah        

    
 

Dvoupásmová anténa Bobtail Curtain


Všeobecně

Anténu Bobtail Curtain jsem již na svých stránkách také popsal, s různými úvahami a experimenty. Anténa ve dvouprvkové verzi, označovaná často jako half square, patří k mým velice oblíbeným anténám díky své jednoduchosti, požadavku na nepříliš vysoké stožárky a konečně zisk cca 2.5 dBd vůči vertikálu není zanedbatelný. Protože se mi letos zdálo, že podmínky už nejsou takové, jako v roce loňském, stvořil jsem narychlo malou experimentální dvoupásmovou BC anténu pro pásma 14 a 28 MHz z žebříčku PCV-570-84:

Jeden závěsný bod mám přímo na domečku, druhý je na stožáru. Mezi závěsnými body jsou nataženy oba systémy. Vodorovná část má délku, která odpovídá vždy přesně polovině vlnové délky. Svislé části odpovídají čtvrtině vlnové délky a jejich zkracováním dole a vždy stejně u obou vodičů se anténa ladí tak, aby např. na kmitočtu 14.076 MHz bylo jX=0. Oba systémy jsou na balunu zapojeny paralelně.

Vyzařování při výšce vodorovného dráhu asi 7 m nad zemí

Anténa vyzařuje na nízkém úhlu, ve dvou směrech dominantně a ve směru kolmém je vyzařování potlačeno asi 10 dB. Přizpůsobení, pokud je anténa napájena koaxiálem ve společném rohu, je výborné. Anténa se vyznačuje poměrně velkou šířkou pásma. Pro jistotu ještě uvádím 3D diagram, aby bylo jasné jak vůči vodičům anténa září:

 
Anténa má maximum napětí na spodních koncích svislých vodičů a uprostřed vodorovných vodičů. V místech zavěšení jsou maxima proudů a požadavky na izolátory nejsou kritické. Já jsem však k plotu kotvil i spodní konce svislých drátů a použil jsem na každém konci velké vajíčko.

V místě napájení je vhodné použít proudový balun 1:1.

Paralelní systémy se částečně ovlivňují, kupodivu, tak těsná vazba, která byla použita (rozteč mezi dráty u žebříčku je asi 84 mm) neměla znatelný vliv vyzařování jednotlivých systémů a anténa šla snadno naladit (stříháním ze štaflí, konce jsou nízko nad zemí).

Rozdíly proti vertikálu jsou znatelné a určitě si natáhnu tuto anténu pro 3 nebo 4 pásma.

 

 

© 2015  Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 1.12.2015