další info     >>>> Obsah        

    
 

Fázování vertikálů, část šestá, účel, proč se fázování věnuji


Účel mého konání

Zdá se mi, že sluneční cyklus se nachází za maximem a DX stanice slyším častěji na nižších pásmech, na 80 m a na 40 m (na 160m nemám uspokojující anténu). Jenže problémem zůstává poměrně silný provoz místních evropských stanic, vybavených jen jednoduchými NVIS anténami. Tyto stanice DX provoz neslyší a pásma s digitálními druhy provozu nemají vyhrazený DX segment. Proto jsem se snažil o některá opatření ve směrovosti antén a jedním z nich bylo fázování vertikálů, kolem kterého jsem napsal několik úvah. Musím zde čtenáře upozornit, že jsem posedlý používáním vertikálů také při příjmu, ale jen z určitých konkrétních oblastí zájmu a mimo kontinent EU.

Typický příklad uvedu u dnešního spojení se stanicí VK3FZ, protože se mi zdá natolik typický. Spojení jsem dělal 2.1.2016 kolem 20:17 UTC. Slyšitelnost signálů byla výborná, odstup S/N jsme si oboustranně potvrdili reportem -12.

 

Zachytil jsem však obrazovku celého spojení, abych demonstroval, k čemu došlo - viz obrázek dole:

 

Stanici VK3FZ jsem slyšel s nepatrně lepším reportem ze směru 270°, ale solidně i z 90°. Moje fázované vertikály umožňují přepnout směrovost s maximem záření jen na  90° a 270°. Pro QSO jsem přepnul směrování na azimut 270° s tím, že stanici mohou volat silné asijské stanice a každý dB bude dobrý. Počkal jsem na ukončení spojení VK3FZ s RA2FKD (QTH Kaliningrad), který tu byl neobyčejně silně - viz kopie obrazovky. Spojení jsem navázal, potvrdil všechny relace, včetně reportu (zelená šipka na obrázku), včetně té poslední (červená šipka), ale 73 jsem od VK3FZ již neslyšel, protože na stejném kmitočtu, kde jsem pracoval DX silná rakouská stanice OE4ATS právě potvrzovala místní spojení stanici PA4GB. Jsem přesvědčen, že ani jedna z EU stanic neměla ani tušení, že na stejném kmitočtu (liší se o 1 Hz) probíhá DX mezikontinentální spojení s anténami, které vyzařují na nízkých úhlech.

 

Další podmínky spojení

Měl jsem nastavenou na Icomu 7200 maličkou šířku pásma pomocí řízení TWIN PBT, které jsem stáhnul zleva i zprava - viz obrázek nahoře. Uprostřed je na řádku vodopádu s časem 20:20 signál stanice VK3FZ, na řádcích 20:22 a 20:23 jsou již signály rakouské stanice, které jsou silnější.

Vysílal jsem s výkonem 30 Wattů, který je pro podobná spojení naprosto dostačující. Směrovost antén a jejich účinnost odhaduji obrázkem vpravo. O účinnosti vertikálů si nedělám iluze. Použité jsou jen 4 radiály u každého a půda je umrzlá. Proto odhaduji proti perfektní zemi (zelená křivka) velice optimisticky ztrátu kolem 5 dB, takže by snad mohl každý vertikál vyzařovat podle červené křivky, tj. se ziskem kolem -1 dB. Pokud by sfázovaná soustava byla fázována optimálně, pak by mohla mít zisk o cca 2.5 dB vyšší proti jednomu vertikálu. Kvůli tomu jsem snížil výkon na 30 Wattů, do jednoho vertikálu peru normálně 50 Wattů (někdy i 60 W).

Jedním z mých cílů je proměřit si s rozumnou protistanicí, zda tato hypotéza platí a zda skutečně získávám ty 2.5 dB, hi ...ale nebylo to předmětem dnešního konání.

Dneska jsem měl skromnější cíle, chtěl jsem si ověřit, zda do oblasti Austrálie a Oceánie "dostříknu" tzv. dlouhou cestou (long path) a zda se touto metodou, spolu se zúžením šířky pásma zbavím silných rušících stanic.

Závěr

Rušících stanic jsem se nezbavil. Objevily se jiné a jinde. Lokálních EU stanic se prostě zbavit při elevaci nad 20° nedá. Ale, podle poslouchaných reportů protistanic VK3FZ jsem zjistil, že silné asijské stanice vyrobily na jeho anténě signály jen s reporty srovnatelnými, spíš slabšími (-15, -18 dB). Já jsem obdržel -12, při 30 Wattech, a to s rezervou -3 dB, případně až - 5 dB, pokud bych o spojení opravdu stál.
Téhož dne jsem mezi stanicemi, které si na pásmu 40m dělaly místní spojení, slyšel na vertikály např. YJ0AFU (Vanuatu) ....během mého sledování ho nedělala žádná evropská stanice.
 

 

© 2015  Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 2.1.2016