další info     >>>> Obsah O autorovi     Kontakt

 
 

 odpovědi na několik dotazů kolem modelování antén ve 4NEC2 ....


Poslední technické práce jsem zaměřil na tzv. "zasvinění okolí " krátkovlnné antény, tj. na vliv předmětů v elektromagnetické zóně antény. Z uvedeného pohledu bylo zkoumáno více druhů antén a byla prováděna různá srovnávací měření, jejichž cílem bylo prokázat, že u antény méně může často znamenat mnohem více. A také jsem si chtěl dokázat, že nejenom účinnost antény je důležitá, ale že možná ještě častější příčinou neúspěchu bývá problém se směrovostí antény. A to nejen u směrových antén, které jejich konstruktér doslova "dořeže" na nejlepší VSWR nebo jich nacpe na stožár příliš mnoho nebo je zvolena koncepce se samostatnými prvky, které se však ovlivňují, ale též u vertikálních antén, u kterých došlo k deformacím vyzařovacích diagramů.

Většinu antén jsem modeloval pomocí NEC (Numeriacal Electromagnetics Code - Method of moments) či MININEC metody. Mohu konstatovat, že jde o velice užitečné nástroje, jejichž přesnost je při pečlivém modelování obdivuhodná. Proto jsem přidal několik málo článků, ve kterých srovnávám naměřenou realitu konkrétního parametru realizované antény s jejím NEC modelem. Odkazy na články jsou v obsahu a na vybrané články zde:

Jak snadno lze načapat SW pro modelování antén při lži (obsahuje model a měření na dipólu?   
Měření a modelování vertikální smyčky v MININEC a NEC-2
Měření, modelování a zkouška dost ležaté 80metrové smyčky nízko nad zemí a její zkouška v provozu 
Jak se liší vyzařování skutečné středně složité antény a nejjednoduššího matematického modelu NEC?

Kde se už jednoduchý model příliš neshodoval (pár slov o oblíbené Jungle Job)?

Také jsem zde popsal jednoduchý postup, jak použít geometrická data z programu MMANA v programu 4NE2. Tedy, kde a jak data okopírovat, jak je upravit a kam je vložit:

Jak jednoduše použít geometrická data z MMANA do 4NEC2 programu?  

Odpovědi na pár dotazů k programu 4NEC2, které mi přišly mailem:

1. Program 4NEC2 pracuje s různými enginy NEC, tj. standardně s NEC-2, který je zadarmo, ale také s nejmodernějším NEC-4, který si ovšem musíte koupit asi za 500 US babek samostatně.
2: Program 4NEC2 pracuje s několika různými editory vstupních dat a rovněž s různými předprocesními rutinami. Lze říci, že práce je s nimi jednoduchá a pohodlná. Různé formáty dat lze importovat z jiných zdrojů. K předprocesním rutinám patří např. různé modely s různými parametry zemních radiálů, či možnosti nastavení různých dielektrických vrstev na vodičích ...
3. Program 4NEC2 pracuje s několika druhy grafických výstupů, které patří ke standardu. Jde o grafické zobrazení vyzařovacích diagramů, např. Far Field pattern, Near Field E intensity, grafických charakteristik, např. VSWR-frekvence (nebo koeficient odrazu), Zisk (FB), R a jX, Z a Phase, atd ...Standardní textový výstup vypočtených parametrů je rovněž k dispozici.
4. Parametry, jako je R a jX lze zobrazit ve vestavěném Smithově diagramu. Ten se nám normuje na nastavenou normovanou impedanci. V diagramu si lze zobrazit kruh s konkrétním VSWR (na obrázku jsem nastavil VSWR=3), zobrazená charakteristika je z ležatého deltaloopu o délce 2xlambda. Data se do Smith. diagramu dostanou v okamžiku, kdy spustíme NEC output-data (F7) a zvolíme výstup Frequency sweep. Diagram lze zobrazit dost veliký, přes celou obrazovku:

 

 

Veliké si můžeme zobrazit také vyzařovací diagramy:


 

5. Program umožňuje provádět optimalizace pomocí vestavěného "Optimizer and Evaluator". Např. v editoru vstup. dat si nesmíme zapomenout zapsat symboly pomocí "Write Symbols":

Data nesmíme zapomenout uložit. Okno Geometry edit musíme po editaci zavřít. Potom nám půjde spustit "Optimizer and.." a objeví se nám proměnné. Já jsem označil červenými ohrádkami frekvenci a spouštěcí tlačítko:

6. Program umí spoustu věcí, je zadarmo, běží stabilně. Nespadl mi ani jednou pod Windows XP a ani pod Win 7.

Poděkování Jardovi OK1CJB a Jardovi (Jerrymu) OK5US za popularizaci metod návrhu antén pomocí NEC a měření na anténách pomocí VNA

Oba HAMové se podílejí na popularizaci metod návrhů antén pomocí NEC v programech MMANA nebo 4NEC2. Myslím, že se práce obou autorů líbí. Proto rád dávám na svou titilní stranu upoutávku na www.ok1cjb.cz  a také speciálně na článek OK5US: http://www.ok1cjb.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=757:3-980&catid=7:lanky&Itemid=14. Doporučuji přečíst také další Jerryho články, např. o měření. Je v nich mnoho pravdy.

Děkuji také Martinovi, OK1RR, který rozchodil 4NEC2 na platformě Linux. Na jeho stránkách jsem navíc mimo hodně užitečných věcí našel Cebikovo úvodní manuál k modelování metodou NEC, který jsem kdysi měl a nějak jsem si ho smazal: http://www.ok1rr.com/index.php/downloads/63-a-beginner-s-guide-to-modeling-with-nec

Všem hamům přeji touto cestou hezké prázdniny a příjemnou zábavu s rádiem.......  73! Míra


© 2011 - 2013 Věra Šídlová a Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 12.01.2014