Home O anténách       Kontakt

      
 
  Jak jednoduše použít geometrická data z MMANA do 4NEC2 programu?

Všeobecně

Tak tímto jednoduchým dotazem s poukázáním "ty se máš, máš databázi antén ve velkém CADu a uděláš si export" jste mě dostali. Nicméně, popíšu tady hodně jednoduchou metodu pro líné začátečníky, kterým se nechce zahodit geometrická data pro program MMANA a napsat si v 4NEC2 znovu.

 

Kde data v MMANA jsou a jak je dostaneme do 4NEC2?

V hlavním menu otevřeme toto:

a vidíme položku "Antenna definitio edit". Po rozkliknutí se otevře textový editor, ve kterém vyhledáme geometrická data drátů:

Vidíte, že anténa má šest drátů - viz modrá zaselektovaná data. Zaselektujeme a zkopírujeme (CTRL+C) do schránky.

Úprava dat

Data upravíme v tabulkovém editoru (excel, office, atd...) takto:
- vložíme (CTRL+V) do tabulky editoru
- odstraníme poslední sloupec (v uvedeném příkladu samé -1) s informacemi o segmentaci
- pomocí CTRL+F necháme vyhledat všechny čárky v tabulce (jsou za každým číslem, protože jsem v MMANA měl čárku jako oddělovač) a všechny čárky nahradíme mezerou; tabulka potom bude vypadat jako ta moje pod tímto textem
- před tabulku přidáme dva sloupce, první obsahuje tzv. TAG, druhý počet segmentů pro 4NEC2, v uvedeném případě obsahuje čísla 50, není to tady podstatné, klidně si tam napište třeba 60 ...tabulka bude vypadat takto:

V tabulce vidíte ve sloupcích CDE souřadnice počátků x1, y1, z1 a ve sloupcích FGH souřadnice konců x2, y2, z2 a ve sloupci I průměry jednotlivých drátů (v tomto případě jsou dva prvky z trubky o poloměru 11 mm a 4 dráty mají poloměr 0.8 mm. Můžete si tady též změnit např. sloupce E a H (výšku) na 15 metrů ...

Vložení dat

V tabulce vyselektujeme hodnoty, které jsou vidět na obrázku (CTRL+C) a vložíme je pomocí CTRL+V do Geometry editoru v 4NEC2. Musíme vidět toto:

Editor se někdy brání a data se ztratí. S tím nic nenaděláme, já jsem ten program nepsal. Ale většinou stačí, když po vložení dat klikneme na tlačítko Add vedle šipky (nahoře pod menu). Když potom přepneme na zobrazování drátů, uvidíme téměř toto:

Vidíte, teď bych vás mystifikoval. Na obrázku, který jsem zkopíroval z obrazovky, už byl vložen zdroj. Takže ještě jednou zbytek postupu:
- po vložení geometrickch dat nastavíme další potřebné parametry, minimálně:
  - frekvenci
  - zdroje (source)
  - parametry země
  - zátěže (loads), pokud jsou použity
  - vedení (transmision lines), pokud jsou použita

Vstupní data uložíme. Podle tvaru antény vidíte, že jsem si z MMANA nakopíroval nějakou moxonku.

Zkusíme spustit "enžínu" a vygenerovat nějaká výstupní data. Ha, tady jsou:

Vypočítalo to charakteristiku VSWR v závislosti na kmitočtu.

Poznámky

Ve složitějších případech nezapomeňte vložit pasivní zátěže (Loads), přenosová vedení (Transmition Lines) a další parametry vstupních dat .... Můžete si také zkusit celý postup transformace dat z MMANA pomocí makrojazyka Visual Basic for Application zkusit zautomatizovat. Nebo si můžete zkusit napsat jednoduchou utilitku papř. ve Visual Basic 2008 Express Edition (Microsoft to dal zadarmo) na transformaci jedněch textových dat na jiná. Není to složité.

 

73's Míra, ok1ufc


© 2011 - Věra Šídlová a Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 12.01.2014