další info     >>>> Obsah        

    
 

Fázování vertikálů - část třetí


Vertikály napájené ze zdroje se stejnou magnitudou

Abychom docílili optimalizace obou zadních laloků a disponujeme pouze zdrojem s konstantní magnitudou, použijeme stejně vysoké vertikály a optimalizaci vyzařovacího diagramu provedeme pomocí tří parametrů: dvou reaktancí L1, L2 nebo C1, C2 nebo L1 a C1 a fázového posunu zdrojů-

Výsledek

Uvedenou metodou lze docílit stejných parametrů, jako v případě, kdy jsme optimalizovali pomocí H1, H2 a fáze, tj. o cca 3 dB vyššího zisku proti jednomu vertikálu a přibližně o 16 až 20 dB lepšího potlačení obou F/B laloků nebo o více než 30 dB potlačení spodního zadního laloku.

Příklad nastavení optimalizace v programu MMANA

Příklady vyzařovacích diagramů po optimalizaci. Tvary diagramů, hodnoty F/B a zisku jsou téměř stejné. Rozdílnosti jsou dány pouze rozdílnou jakostí Q u reaktančních obvodů.

 

Výhodou řešení je možnost přepínat směr vyzařování. Nevýhodou řešení je, že se musí reaktance přepínat u obou vertikálů v jejich patách. Druhou nevýhodou je, že takto zapojená soustava má poměrně velkou jalovou složku impedance, soustava musí být k napáječi přizpůsobena např. pomocí L článku.

 

© 2015  Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 27.12.2015