další info     >>>> O anténách       Kontakt

    
 

Vertical Full Wave Dipole Beam   -   Vertikální celovlnná směrovka (U-anténa)


 

Všeobecně

Vertikální celovlnný dipól je zajímavou směrovou anténou, pokud jsou ramena dipólu vytvarována do písmene U. První svislé rameno je půlvlnné a na jaho konci je anténa napájená. Druhé rameno je tvarované. Vzdálenost mezi svislými rameny u popisované antény je lambda/8. Impedance v místě napájení je vysoká a napájení vyžaduje použití tuneru. Schéma antény je na obrázku č. 1:

Figure 1 Full Wave Vertical Dipole (required two fishing poles)

Introduction
 
Scheme of the antenna is shown in Figure 1 (left). It is a full-wave U-shaped radiator. Distance between the vertical wires is lambda/8. Point of Feeding is marked on the schematics chart. Impedance at the fed point is high and the tuner is required.
 
 
 
Figure 2: Full Wave Sloping Dipole (required only one fishing pole)

Vyzařování a směrovost

Anténa má výraznou směrovou charakteristiku, vyzařuje dobře směrem k horizontu a slušný předozadní poměr F/B. Zisk ve volném prostoru je cca 4 dBd.
Radiation pattern and directivity

The antenna has good directivity, good F/B and radiates at the low angle towards the horizont. Therefore, it is suitable for DX. See chart below:

Vyzařování antény s šikmo tvarovaným ramenem je horší než se svislými rameny. Configuration that uses only a single pole (sloping leg) has not such good properties as a solution with 2 fishing poles (vertical legs).

Impedance v místě napájení je vysoká. Anténa vyžaduje přizpůsobení tunerem. Smithův diagram a  příklad hodnot (pro pásmo 20m) LC článku je na následujících obrázcích. Impedance at the feed point is high and the tuner is required. Smith chart and example of LC values (14.076 MHz) are below.
Right is solution with balun 1:4 ...
Jedná se o anténu, která je neuzemněná. Je napájená na vysoké impedanci. Pokud použijeme nesymetrický automatický tuner, musíme použít na vstupu tuneru balun s dobrou HF izolační schopností. Musíme rovněž zamezit pronikání HF signálu do země přes napájecí soustavu automatického tuneru. To se dělá buď izolovaným napájecím měničem tuneru nebo dokonalou HF reaktancí s extrémně vysokými hodnotami impedancí. Viz dole: The Vertical Full Wave Dipole Antenna is an antenna which is not earthed. It is fed on the high impedance.  If we use an unbalanced automatic tuner, we must use the tuner input balun with good HF insulating ability. We must also prevent the penetration of HF power to the ground of station through a power supply system of automatic tuner. This is done either isolated power converter  or with perfect HF reactance with extremely high values of impedance. See below:
Řešení antény obdobných vlastností, se vstupní impedancí 50 Ohmů, která nevyžaduje tuner je složitější. Příklad je uveden zde.
 
Solution of the antenna with an input impedance of 50 Ohms (no tuner required) is more difficult. An example is shown here.
Poznámka: Půlvlnný vertikál jste již možná vyzkoušeli. A zjistili jste, že vyzařuje dobře. Na expedici ho použilo mnoho stanic, např. Jim ZL7LC, jehož signály byly v EU neobyčejně silné. U půlvlnného vertikálu vám protiváhu tvoří zpravidla koaxiální kabel a jeho kapacita vůči zemi. Určitě jste zjistili, že tuner je dobré od země izolovat. Pokud se vám tuner od země skutečně odizolovat podařilo, mohu vám potvrdit, že to jde a naznačil jsem, jak se to dělá, potom zbývá provést jen maličký krůček a dodělat druhé rameno antény. Překvapí vás směrovost, zisk a nízký vyzařovací úhel.

Zkrácená anténa

Pro ověření vlastností antény a srovnávací zkoušky s vertikálem jsem zvolil pásmo 20 metrů, montáž ve výšce h = 1.6 metru (střecha automobilu), zářiče vinuté na laminátové teleskopy a místo napájení ve středu horizontálního drátu. Výšky laminátových teleskopů jsou jen 7 metrů. Schéma antény a 3D vyzařovací diagram je zde:

Zisk zkrácené antény se nepatrně zmenšuje jen na pásmu 20m. F/B je horší asi o 3 dB proti anténě, která zkrácená není. Přestože jde o zkrácenou anténu a její konstrukce je složitější, než konstrukce jednoduchého vertikálu, vyznačuje se anténa ziskem, zajímavým F/B, nízkým vyzařovacím úhlem, možností montáže na zaparkovaný automobil. Na teleskopech výšky 7 metrů lze realizovat antény pro pásma 20, 17, 15, 12 a 10 metrů.

V průběhu několika dnů zde ještě popíši verzi antény s jedním stožárkem ...


© 2014  Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 6. 10. 2014