Home O anténách       Kontakt

      
 
  Srovnání moderní vertikální OCF antény a dipólu?

Všeobecně

Několik krátkých článečků jsem věnoval dipólům. Ať již dipólům instalovaným horizontálně, tak vertikálním dipólům. A u obou druhů těchto od země izolovaných antén jsem se pokusil ukázat závislost jejich impedančních vlastností na výšce nad zemí a rovněž závislost jejich vyzařovacích diagramů. U vertikálních dipólů jsem zmínil  jejich napájení mimo střed, tj. o OCF (off center fed).

Profesionální výrobci antén tento systém napájení u vertikálů často a rádi používají. Takovou konfigurací vyřeší mnoho technických problémů najednou:
1. Kompenzuje se tím nesymetrie ramen vertikálního dipólu vůči zemi. Taková anténa vyzařuje lépe.
2. Výrobci vědí, že se impedance vertikálních antén málo mění s výškou nad zemí. Toho lze využít k paralelnímu řazení více systémů, aniž by se musely řešit problémy s impedancemi, jako u horizontálních dipólů.
3. Proto lze vyrobit skutečně all band antény, které mají na všech pásmech dost podobné vyzařovací diagramy, a to dokonce bez nebo s minimem prodlužovacích indukčností.

Srovnání vyzařování OCF antény a vertikálního dipólu

Cílem tohoto článku je ukázat, jak vyzařuje na pásmu 20 metrů prostý vertikální dipól a moderní OCF anténa při montáži od 0.3 m do 10 metrů:

 

výška h (m)

vertikální dipól

OCF anténa porovnání v jednom diagramu
 
0.3
 

1.0

 
2.0
 
3.0
 
5.0
 
7.0
 
10

 

Shrnutí

Všude přítomná zem nám ovlivňuje vyzařování obou antén.

1. V maličkých výškách h = 0.3 m a h = 1m nad zemí má OCF anténa podobný vyzařovací diagram jako čtvrtvlnný vertikál. Vyzařovací úhel je vyšší, zisk srovnávaných antén je přibližně stejný.
2. Již ve výšce h = 2 m nám dipól vystrkuje první vyšší lalok, který je potlačen jen o -10 dB.
3. Ve výšce h = 7 m již dipól vyzařuje o 3 dB více do horního laloku. OCF anténa stále vyzařuje víc do spodního laloku.
4. Ve výšce h = 10 m vyzařují oba vertikály do horních laloků.

Při praktickém provozu dokážeme rozlišit, že některé vertikální antény jsou na rozdíl od jiných antén "tiché", tj. nepřijímají nám tak dobře místní stanice. Také dokážeme spolehlivě najít výšku, od které nám klesá účinnost vyzařování do spodního laloku a anténa začne vyzařovat prvním horním lalokem.


© 2011 - 2013 Věra Šídlová a Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 10.06.2014