Založeno 28.10.2019, poslední aktualizace 5. ledna 2020  

ok1ufc

      
 

   Cvičení ze základů radiotechniky


1. Úvodní část 

    úvodní ikona

1.1 Pár slov na úvod

2. Základní radiotechnická měření 

2.1    Druhy měření v amatérské radiotechnice, příklady  

3. Měření s VNA analyzátorem, měření, S11, S21  

3.1.   Měření charakteristické impedance koaxiálního kabelu  
3.2.   Měření zkracovacího součinitele koaxiálu (velocity factor) 
3.3.   Měření útlumů
3.4.   Měření zisku (měření na LNA SiGe předzesilovači) 
3.5.   Měření na směrové odbočnici 
3.6.   Měření na balunu I. 
3.7.   Měření na balunu II.
3.8.   Měření umělé zátěže z rezistorů SMD velikosti 1206 
3.9.   Měření malých indukčností paralelní metodou 
3.10. Měření vyšších hodnot impedancí (s přípravkem a dopočtem), metoda I.  
3.11. Měření dolní propusti (pásmo 70 cm)
3.12. Měření pásmové propusti (jednoduchý půlvlnný filtr ve dvou nastaveních)
2.13. Měření základních vlastností anténního přepínače 
3.14. Měření ztráty na anténním tuneru (LC článek s rolerem na 28 MHz) 
3.15. Měření na svorkách antény 

4. Měření úrovní signálu, měření vf výkonů, měření vf proudů, měření VSWR, reflektometry  

4.1.   Impedanční přizpůsobení, impedance, admitance, Reflection Coefficient, VSWR (česky poměr napětí stojatých vln) a Return Loss (česky útlum odrazu)
4.2.   Měření vf výkonů, měření úrovní signálů 
4.3.   Kontrola čínského miliwattmetru v rozsahu od 0 dBm do -70 dBm na kmitočtu 433 MHz  
4.4.   Jednoduchá kalibrace VSWR metru v anténním analyzátoru
4.5.   Princip a schéma VF můstku (RF Bridge z low cost čínské produkce)
4.6.   Kontrola a zjištění citlivosti RF můstku

4.7.   Kontrola RF můstku, resp. jeho kalibrace na open/short a ověření naměřené hodnoty pro konkrétní zátěž se známou hodnotou RL (VSWR) na kmitočtu 432.2 MHz
4.8.   Přizpůsobování krátkovlnných antén pomocí tunerů 

5. Generování kmitočtů, přesný kmitočtový etalon 

5.1.   Leo Bodnar Low-jitter GPS-locked precision frequency reference 400 Hz to 810 MHz output mini version
5.2.   Levný čínský DDS generátor (VFO4351) s rozsahem kmitočtů od 35 MHz do 4 400 MHz

6. Měření kmitočtů, stanovení rezonančních kmitočtů 

6.1.   Principy a chyby přímoukazujících měřičů kmitočtů
6.2.   Stanovení multiplikativní chyby čítače a zjištění mezního kmitočtu, na kterém je schopen měřit kmitočet oscilátoru VFO4351 
6.3.   Stanovení kmitočtu krystalového oscilátoru který kmitá v obvyklém zapojení 

7. Analýza kmitočtového spektra

7.1.   Nejlacinější způsob měření kmitočtového spektra 
7.2.   Měření kmitočtového spektra laciným analyzátorem, pracujícím na principu heterodynu  


14. Design obvodů jednoduchými výpočetními metodami

14.1. Návrh dolní propusti (70 cm) zjednodušenou metodou

15. Ověřování některých nepřímých měřicích metod

15.1  Měření vyšších impedancí pomocí VNA, použitý přípravek je nevhodný   

Přeji hezkou zábavu s radiotechnickým zařízením.
   

   TU 73, Mira, ok1ufc