Založeno 28.10.2019, poslední aktualizace 20. dubna 2020  

ok1ufc

      
 

   Cvičení ze základů radiotechniky

 
    úvodní ikona
 
1. Úvodní část 

1.1     Pár slov na úvod

2. Základní radiotechnická měření 

2.1    Druhy měření v amatérské radiotechnice, příklady  

3. Měření s VNA analyzátorem, měření, S11, S21  

3.1.   Měření charakteristické impedance koaxiálního kabelu  
3.2.   Měření zkracovacího součinitele koaxiálu (velocity factor) 
3.3.   Měření útlumů
3.4.   Měření zisku (měření na LNA SiGe předzesilovači) 
3.5.   Měření na směrové odbočnici 
3.6.   Měření na balunu I. 
3.7.   Měření na balunu II.
3.8.   Měření umělé zátěže z rezistorů SMD velikosti 1206 
3.9.   Měření malých indukčností paralelní metodou 
3.10. Měření vyšších hodnot impedancí (s přípravkem a dopočtem), metoda I.  
3.11. Měření dolní propusti (pásmo 70 cm)
3.12. Měření pásmové propusti (jednoduchý půlvlnný filtr ve dvou nastaveních)
2.13. Měření základních vlastností anténního přepínače 
3.14. Měření ztráty na anténním tuneru (LC článek s rolerem na 28 MHz) 
3.15. Měření na svorkách antény 
3.16. Měření a doladění zářiče antény pro uplink satelitu QO-100 
3.17. Měření na svorkách antén pro ručky a pásma 2m/70 cm  

4. Měření úrovní signálu, měření vf výkonů, měření vf proudů, měření VSWR, reflektometry  

4.1.   Impedanční přizpůsobení, impedance, admitance, Reflection Coefficient, VSWR (česky poměr napětí stojatých vln) a Return Loss (česky útlum odrazu)
4.2.   Měření vf výkonů, měření úrovní signálů 
4.3.   Kontrola čínského miliwattmetru v rozsahu od 0 dBm do -70 dBm na kmitočtu 433 MHz  
4.4.   Jednoduchá kalibrace VSWR metru v anténním analyzátoru
4.5.   Princip a schéma VF můstku (RF Bridge z low cost čínské produkce)
4.6.   Kontrola a zjištění citlivosti RF můstku

4.7.   Kontrola RF můstku, resp. jeho kalibrace na open/short a ověření naměřené hodnoty pro konkrétní zátěž se známou hodnotou RL (VSWR) na kmitočtu 432.2 MHz
4.8.   Přizpůsobování krátkovlnných antén pomocí tunerů 

5. Generování kmitočtů, přesný kmitočtový etalon 

5.1.   Leo Bodnar Low-jitter GPS-locked precision frequency reference 400 Hz to 810 MHz output mini version
5.2.   Levný čínský DDS generátor (VFO4351) s rozsahem kmitočtů od 35 MHz do 4 400 MHz
5.3-   Levný, přesný, programovatelný generátor 0 - 10 MHz (modul GPS) 
5.4.   Levný signální generátor 0.5 až 470 MHz pro zkoušení přijímačů VHF a UHF ruček  

6. Měření kmitočtů, stanovení rezonančních kmitočtů 

6.1.   Principy a chyby přímoukazujících měřičů kmitočtů
6.2.   Stanovení multiplikativní chyby čítače a zjištění mezního kmitočtu, na kterém je schopen měřit kmitočet oscilátoru VFO4351 
6.3.   Stanovení kmitočtu krystalového oscilátoru který kmitá v obvyklém zapojení 

7. Analýza kmitočtového spektra

7.1.   Nejlacinější způsob měření kmitočtového spektra 
7.2.   Měření kmitočtového spektra laciným analyzátorem, pracujícím na principu heterodynu  
7.3.   Měření kmitočtového spektra audiosignálu
7.4.   Měření filtru na TRX Kenwood TS-2000 šumem, zvukovou kartou a audio spektrálním analyzátorem 
7.5.   Měření obsahu harmonických při limitaci (přebuzení) USB zvukové karty  

8. Číslicové analyzátory, principy SDR a jejich využívání při analýze kmitočtového spektra

8.1.  Zkoumání krátkovlnného spektra pomocí SDR připojeného k webu OK1UNL

9. Měření činitele šumu, stanovení šumového čísla 

9.1.   Definice šumového čísla (NF v dB) a šumového faktoru (F) podle pana Friise  
9.2.   Definice šumového čísla (1*k*T) podle pana Franze 
9.3.   Orientační metoda pro ověření šumového čísla pomocí signálního generátoru a SW spektrálního analyzátoru ke zvukové kartě PC

10. Zobrazování průběhů napětí, osciloskopy, záznamová zařízení, přenos naměřených hodnot do PC

10.1  Ukázka laciného digitálního osciloskopu 
10.2  Jednoduché měření analogových veličin a posílání dat do PC

11. Design obvodů jednoduchými výpočetními metodami

11.1. Návrh dolní propusti (70 cm) zjednodušenou metodou
11.2. Předzesilovače pro pásmo 23 cm s velmi malým šumem - část I.: "Návrh vstupního obvodu" 
11.3. Předzesilovače pro pásmo 23 cm s velmi malým šumem - část II.: "Šumové číslo kaskádně řazených zesilovačů"

12. Ověřování některých nepřímých měřicích metod

12.1  Měření vyšších impedancí pomocí VNA, použitý přípravek je nevhodný   

Přeji hezkou zábavu s radiotechnickým zařízením.
   

   TU 73, Mira, ok1ufc