Založeno 28.10.2019, poslední aktualizace 7. listopadu 2019 

ok1ufc

      
 

   Cvičení ze základů radiotechniky


1. Úvodní část 

    úvodní ikona

1.1 Pár slov na úvod

2. Základní radiotechnická měření, S11, S21 charakteristiky obvodů, VNA analyzátor

2.1.   Měření charakteristické impedance koaxiálního kabelu  
2.2.   Měření zkracovacího součinitele koaxiálu (velocity factor) 
2.3.   Měření útlumů
2.4.   Měření zisku (měření na LNA SiGe předzesilovači) 
2.5.   Měření na směrové odbočnici 
2.6.   Měření na balunu I. 
2.7.   Měření na balunu II.
2.8.   Měření umělé zátěže z rezistorů SMD velikosti 1206 
2.9.   Měření malých indukčností paralelní metodou 
2.10. Měření vyšších hodnot impedancí (s přípravkem a dopočtem), metoda I.  
2.11. Měření dolní propusti (pásmo 70 cm)
2.12. Měření pásmové propusti (jednoduchý půlvlnný filtr ve dvou nastaveních)
2.13. Měření základních vlastností anténního přepínače 
2.14. Měření ztráty na anténním tuneru (LC článek s rolerem na 28 MHz) 
2.15. Měření na svorkách antény

8. Design obvodů jednoduchými výpočetními metodami

8.1.  Návrh dolní propusti (70 cm) zjednodušenou metodou

9. Ověřování některých nepřímých měřicích metod

9.1  Měření vyšších impedancí pomocí VNA, použitý přípravek je nevhodný   

Přeji hezkou zábavu s radiotechnickým zařízením.
   

   TU 73, Mira, ok1ufc