Aktualizováno v listopadu 2019

      
 

  Dolní propust
 
Úvod a cíl úlohy

Cílem úlohy je změřit dolní propust. Konkrétně útum, koeficient odrazu, impedanci a přizpůsobení na vstupu

Použité přístroje:

1. Vektorový analyzátor (v příkladech použit nano VNA).

Použitý konektor:
CH0 (TX) a CH1(RX)
Použité adaptéry: SMA krátké propojovací jednostranně okonektorované kabely, měřená dolní propust
Zobrazované typy grafů: charakteristiky S11 a S21
Měřené veličiny: průběh útlumu filtru v závislosti na kmitočtu, průběh koeficientu odrazu RL (nebo VSWR) v závislosti na kmitočtu
Software - design: Smith V4.1
Software - měření:
https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releases
 
Základní zásady při práci a základní nastavení

1. Měřený obvod je připojen podle schématu vpravo.

2. Filtr tvoří jedna z dolních propustí dle vlastního zjednodušeného návrhu ve Smith. diagramu.

3. Dolní propusti jsou navržené pro vstupní a výstupní impedanci Z = 50 Ohmů.

4. V každém případě se vyplatí měřit hodnoty použitých malých indukčností. Lze to např. takto.
schema
Naměřené výsledky
 
  
Výsledky
  
Závěry 

1. Přestože byla dolní propust navržena pouze výpočtem, a to včetně hodnot indukčností, vykazuje naměřený výsledek dobrou shodu s návrhem.
Jednalo se o typ dolní propusti L-C-L-C-L-C-L. U propusti nebylo dosaženo nejlepšího VSVR na kmitočtu 432 MHz, ale na kmitočtu 394 MHz. Na tomto kmitočtu je RL téměř -40 dB. Na kmitočtu 500 MHz již propust potlačuje s útlumem kolem 10 dB a na kmitočtu 600 MHz s útlumem téměř 25 dB.

2. Hodnoty indukčností jsem neměřil. Proti výpočtu vykazují vyšší hodnoty a propust má nejlepší koeficient odrazu na kmitočtu o cca 5%, tj. o 25 MHz nižším. Pokud by měla být tato propust použita v reálném zařízení, rozhodně bych zvyšoval mezeru mezi závity indukčností z cca 0.5 mm na 1 mm a indukčnosti bych nějakou vhodnou metodou před použitím změřil.

3. U této dolní propusti si všimněte, že ve Smith. diagramu prochází jeden bod středem. V takovém bodě má DP nejlepší VSWR (minimální odraz). Ne vždy tomu tak musí být. Např. trochu víc pošahaná dolní propust nemá na vstupu správnou impedanci a průběh vypadá jako na obrázku vpravo.

4. Měření dolních propustí je jednoduché. Jde nám o tyto vlastnosti:

- základní vlastností dolní propusti je nízký útlum v propustném pásmu, zde jsme měřili od 300 MHz
- propust musí potlačovat kmitočty nad provozovaným pásmem. To ověřujeme v diagramu S21 Gain.
- propust musí mít dobré přizpůsobení (minimální odraz) na pracovním kmitočtu (S11 RL, S11 VSWR)
- průběh impedancí je zřejmý ze Smithova diagramu


5. Pokud jsou dolní propusti LC tvořené indukčnostmi a kapacitami, je dost dobré pamatovat na to, abychom mohli u prototypu indukčnost snadno vyměnit.
nevhodně navržená DP
 
   
TU 73, Mira, ok1ufc