Aktualizováno v listopadu 2019

      
 

  Měření malých indukčností   
 
Úvod

Použité přístroje:
1. Vektorový analyzátor (v příkladech použit nano VNA).

Použitý konektor:
CH0 (TX), CH1
Použité adaptéry: SMA konektor s "krokodýlky", propojovací kabel 50 Ohm s SMA a krokodýlky
Zobrazované typy grafů: charakteristiky S11, Smith, průběh impedancí
Měřené veličiny: hodnota paralelní indukčnosti
Software: https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releases
 
Schéma zapojení

1. Měřená indukčnost je připojena paralelně ke generátoru VNA (CH0) pomocí konektoru SMA s krokodýlky.

2. Vstup CH1 je připojen přes koaxiální kabel 50 Ohmů paralelně k indukčnosti - viz schéma vpravo.

Princip měření je vysvětlen na konci.
Metodou lze měřit pouze malé indukčnosti. Takové, které nám nezabloudí k okrajům Smithova diagramu (tam už je dopočet extrémně nepřesný). Vždy kontrolujeme ve Smith. diagramu, zda může být měřený výsledek reálný.

Měřená indukčnost je vidět na fotografii dole (u přímoukazujícího měřiče).
 
Schéma
 
 
Měření

Výsledek je označen v oranžovém kroužku na obrázku dole.
 
  Měření indukčnosti
 
Princip měření (teoretický základ)

Princip měření si vysvětlíme ve Smithově diagramu. Vybereme kmitočet 14 MHz a nakreslíme bod s impedancí 50+j0 (střed diagramu). Vybereme v menu paralelní indukčnost a namalujeme ji do diagramu. Na dvou obrázcích dole jsou dvě hodnoty (500 nH a 1000 nH). Obě hodnoty jsou v rozumné vzdálenosti od středu. Pokud nám hodnoty vyjdou blízko středu nebo blízko okraje diagramu, metodu nemůžeme použít.
500n
  
  1000n
  
Z bodu od indukčnosti připojíme vedení 50 Ohmů takové délky, aby nám hezky točilo téměř jednu půlvlnu. Všimněte si, že u malé indukčnosti je velký kroužek se středem uprostřed. U větší indukčnosti je menší kroužek. Žádný kroužek není blízko středu ani blízko okraje. Každý kroužek probíhá jinými hodnotami indukčností. Pokud bychom zadali do Smithova diagramu bod s impedancí, kterou jsme naměřili, uměli bychom udělat dopočet a stanovit tak hodnotu paralelní indukčnosti. Náš příklad je tady. U paralelní indukčnosti za nás dopočet udělal SW VNA, ale můžeme si obě hodnoty porovnat: 
  dopočet
  
Protože jsem nekreslil až tak přesně, vyšla mi dopočtená hodnota L = 1.3 mikroH. Na VNA jsem naměřil L = 1.4 mikroH. Kdepak bychom měli hodnotu stanovenou výpočtem?
  
Porovnání s výpočtem

Často používám na výpočet indukčností kalkulátor z MMANA. Je vždy při ruce. Nacpal jsem do něho geometrické rozměry a vypočítal jsem indukčnost. Podle výpočtu by měla být její hodnota asi 1.37 mikroH. Co říkáte na takovou shodu? 
 
výpočet L
  
Porovnání s přímoukazujícím měřičem

Pro ilustraci jsem použil školní měřič. Pro měření malých indukčností se nehodí. Nejmenší rozsah je až 199.9 mikroH. I když jsem změřil indukčnost zkratovaných jumperů, kterou jsem odečetl od výsledku, stále je měření zatíženo vysokou chybou (L = 3.7 - 1.6 = 2.1 mikroH). S touto metodou jsme jaksi mimo.
jen jumpery přímé
 
Závěr

1. Měření malých indukčností poblíž pracovního kmitočtu je jednoduché a rychlé. Použitý program sám provádí dopočet, takže jsme schopni odečíst naměřenou hodnotu přímo.
2. Kontrolu ve Smithově diagramu vřele doporučuji.
 
 
   
TU 73, Mira, ok1ufc