OK1UFC

2023

 

Jednoduchý signální generátor

 

 

Popis

Levný čínský signální generátor byl pořízen pro rychlé orientační zkoušení přijímačů.

Generátor obsahuje obvod, který generuje signál v rozsahu kmitočtů od 0.5 MHz do 470 MHz. Údajně se jedná o obvod AT1846S, který se používá v některých kapesních radiostanicích. Kmitočet je řízen TCXO oscilátorem. Hodnoty generátoru se nastavují pomocí klávesnice a nastavené hodnoty jsou zobrazovány na dvouřádkovém displeji:

Displej zobrazuje:

1. generovaný kmitočet; lze nastavit ve větším rozsahu, než výrobce deklaruje, například od 455 kHz;
2. úroveň výstupního signálu na výstupním konektoru při zátěži 50 Ohmů; lze nastavit od -70 dBm do -132 dBm;
3. nastavenou hodnotu kmitočtu subtónu CTCSS nebo DCS; lze nastavit obvyklé hodnoty CTCSS od 67 Hz do 254.1 Hz;
4. hodnotu frekvence modulačního tónu; lze nastavit 1000 Hz, 2000 Hz nebo 3000 Hz.

Hodnoty se nastavují z klávesnice:

Nastavuje se hodnota veličiny, ke které směřuje šipka (znak > nebo <). Znak se posunuje pomocí tlačítka F1 mezi jednotlivými veličinami. Na obrázku znak ukazuje, že se může nastavovat úroveň signálu. Šipkami "nahoru" nebo "dolů" lze hodnotu nastavovat s krokem, který byl nastaven ve výrobě. Kmitočet lze krokovat po 5 kHz, úroveň po jednom dB, subtóny po hodnotách jejich obvyklé škály, modulační kmitočet v hodnotách 0, 1000 Hz, 2000 Hz a 3000 Hz. Tlačítkem F2 lze nastavování veličiny vypnout. Co dělají tlačítka F2 a F4 se mi nepodařilo zjistit. Kmitočet z numerické klávesnice se nastavuje postupným mačkáním tlačítek. Tj. pro nastavení kmitočtu 145.575 MHz stiskneme postupně 1455750, tedy sedm číslic.
 

Co jednoduše zkontrolujeme:

Přímo a jednoduše změříme například citlivost přijímače ručky. Tedy nalezneme prahovou citlivost signálu, který nám zaniká v šumu.

Také snadno zjistíme, od jaké do jaké úrovně nám ukazuje S metr.

Rovněž zjistíme, jak obvody ručky vyhodnocují signál CTCSS. Krokujeme od nastaveného kmitočtu a zjistíme, jaké sousední subtóny ještě otevírají squelch.


Příklad kontroly S-metru na kapesním rádiu Icom IC-E7;
úrovně signálu S0 bylo docíleno při -104 dBm, úrovně S9 při -94 dBm - viz foto dole.

Další informace

Některé vlastnosti předchozí verze generátoru popsal hezky Michal, OK2HAZ, děkuji; odkaz: https://ok2haz.ok2kld.cz/ok2haz/2019/03/test-rf-generatoru-05-470mhz/

Generátor se vyznačuje celkem slušnou stabilitou. Ta je dána zřejmě použitým TCXO zdrojem referenčního kmitočtu. Generátor se vyznačuje celkem slušnou spektrální čistotou. Čisté spektrální čáry vidíme i na KV SSB přijímači (zkoušel jsem s Yaesu FT-710). Za necelé 2000 našich Kč jsem získal do své dílny užitečný prístroj.

   

 

 

   TU 73, Mira, ok1ufc