Poslední aktualizace v dubnu 2020  

      
 

   Úvodní slovo k  tématům z radiotechniky

  

úvodní ikona 

O webové publikaci

O radiotechnice bylo dříve napsáno a do češtiny přeloženo mnoho vynikajících knih. Byly to knihy mého mládí (rád vzpomínám na překlad Termanovy radiotechnické příručky)  i učebnice. Od doby, kdy jsem přičichl k radiotechnice, uplynulo půl století. Obor se za poslední desítky let neskutečně změnil, přičemž základní principy platí stále. Radioamatéři mají k dispozici velice kvalitní a moderní, továrně vyráběná zařízení. Též jsou k dispozici moderní obvodové součástky, multivrstvové keramické kondenzátory, polovodiče, které zesilují v GHz oblastech, materiály pro výrobu plošných spojů, které mají nízké ztráty. Také je dostupná celá řada měřících přístrojů, pomocí kterých lze ověřovat vlastnosti různých konstrukcí, ať už továrně vyrobených nebo vyrobených na koleni, ve vlastní dílně nebo v bytě.

Následující články jsou volným pokračováním mých předchozích publikací.

Cíle

1. Popsat myšlenky, úvahy a postupy, které jsem použil k řešení radiotechnických úloh.

2. Popsat úlohy tak, aby jim porozuměli i starší lidé - senioři (60+++). Vždy mě však potěšilo, když si mé články přečetli i ti nejmladší, kteří s radiotechnikou teprve začínají. Potěšilo mě, že našli odvahu a napsali mi. Proto jsou články psány populární formou tak, aby jim porozuměl každý, kdo má pouze základní znalosti matematiky a základní dovednosti při práci s osobním počítačem.

3. Vyzkoušet možnosti, jak provádět relevantní ověřování radiotechnických obvodů v těch nejskromnějších podmínkách. Tím je myšleno experimentování v obýváku bytu, s dostupnými přístroji a s využitím moderních a užitečných aplikací (SW).

4. Popsat vše tak, aby články byly využitelné pro ty, kteří používají amatérské rádio k sebevzdělávání.

Obsah této publikace nebyl předem stanoven. Vznikal postupně tak, aby alespoň jedním článkem pokryl důležitou oblast radiotechniky.

Děkuji za pozornost
 

   TU 73, Mira, ok1ufc