Poslední aktualizace 28.10.2019 

      
 

   Úvodní slovo k stručným tématům z radiotechniky

  

úvodní ikona 

O této webové publikaci

O radiotechnice bylo dříve napsáno a do češtiny přeloženo mnoho vynikajících knih. Byly to knihy mého mládí (rád vzpomínám na překlad Termanovy radiotechnické příručky)  i učebnice. Od doby, kdy jsem přičichl k radiotechnice, uplynulo půl století. Obor se za poslední desítky let neskutečně změnil, přičemž základní principy platí stále. Radioamatéři mají dnes k dispozici velice kvalitní a moderní, továrně vyráběná zařízení. Rovněž jsou k dispozici moderní obvodové součástky, multivrstvové keramické kondenzátory, polovodiče, se kterými lze zesilovat v GHz oblastech, materiály pro výrobu plošných spojů, které mají nízké ztráty. Také je dostupná celá řada měřících přístrojů, pomocí kterých lze ověřovat vlastnosti různých konstrukcí, ať už továrně vyrobených nebo vyrobených na koleni, ve vlastní dílně nebo v bytě. Nezapomenu však na nástroje, které nám umožňují návrh vlastních obvodů a modelování celé řady parametrů, které jsou pro dosažení plánovaných cílů rozhodující. Následující články budou volným pokračováním mé první publikace, kterou jsem v roce 2016 vydal rovněž na CD pod názvem Krátkovlnné antény, principy a experimenty, 2016. Články jsou stále dostupné on line na tomto serveru nagano.cz díky laskavosti provozovatele serveru a sponzorům, kteří jeho provoz umožňují. Děkuji jim.

Cíl

1. Mým skromným cílem je popsat v této publikaci myšlenky, úvahy a technické postupy, které jsem použil k řešení různých radiotechnických úloh.

2. Cílem je popsat úlohy tak, aby jim porozuměli i starší lidé - senioři (60+++). Vždy mě však potěšilo, když si mé články přečetli i ti nejmladší, kteří s radiotechnikou teprve začínají. Potěšilo mě, že našli odvahu a dali mi zpětnou vazbu. Proto jsou články psány populární formou tak, aby jim porozuměl každý, kdo má pouze základní znalosti matematiky a základní dovednosti při práci s osobním počítačem.

3. Cílem bylo vyzkoušet možnosti, jak provádět relevantní ověřování vlastností radiotechnických obvodů v těch nejskromnějších podmínkách. Tím je myšleno experimentování např. v obýváku bytu, s dostupnými přístroji, s využitím moderních, užitečných a spolehlivých aplikací (SW).

4. Cílem mých článků je jejich uplatnění při sebevzdělávání technicky zaměřených milovníků rádia.

Cesta a postupy

Cesta k cíli a postupy jsou pro mě důležitější, než výsledek. Okénkem do světa techniky je dnes obrazovka počítače. Jenže informační technologie už delší dobu nepovažuji za vědy technické. Jsou to vědy společenské. Výsledky v IT byly často dosažené koordinovanou prací velikých týmů spolupracujících lidí. Výsledky, kterých by jednotlivec nikdy nebyl schopen dosáhnout. Bohužel, často i věci jednoduché jsou řešené komplikovaným způsobem a prezentované všelijak. V naší práci nás potom brzdí nejen skutečnost pochopit, co chtěl autor říci, také nekorektní chování výpočetní techniky nebo čas strávený na různých diskuzních fórech (tzv. zdi nářků), pokud počítač nedělá to, co má. Bez pomoci PC však radiotechniku dělat nelze. Proto jsem v době od posledního radiotechnického článku napsal několik tématicky zaměřených souborů (Když jsou s desktopem potíže, Jak si napsat jednoduché aplikace a Praktické využití Linuxu v radioamatérské praxi). Možná bych měl napsat, proč jsem tak konal? Čas strávený na diskuzních fórech zdál se mi neefektivní. Řešené problémy byly často zaměřené na jinou kategorii uživatelů a já se nestačil divit, jaké kraviny se tam řeší. Proto jsem si hledal svůj vlastní a efektivní systém, jak mít desktop vždy ve skvělé kondici a zejména, jak rychle opravit nefunkcionality, dojde-li k pošahání. Pošahání není technická porucha zařízení. Termín "pošahat" používám v případě, kdy si sami provedeme určité konkrétní kroky, které způsobí nefunkcionalitu počítače a zpravidla ho neumíme uvést jednoduše do původního stavu. Rovněž používám termín "pošahat PC" v případě, kdy se cítí někteří lidé býti Bohy, skrývají před vámi důmyslně důležitá nastavení a chtějí vám udržovat desktop v dobré kondici pomocí aktualizací. Výsledkem takových snažení jsou obvykle rozsáhlá pošahání desktopů, po kterých lidé nedobrovolně tráví neskutečné množství času u zdí nářků (jde o nekonečná diskuzní fóra podobně postižených). Aby nám desktop sloužil v duchu naší jedinečnosti a svobody, nevyhneme se okamžiku, kdy si budeme muset napsat svou aplikaci. Považuji to za základní dovednost, základům se lze snadno naučit a nemusíme s tím strávit mládí. Základům se lze naučit i v pozdním věku. Možná zjistíme, že pro některá řešení nám nebude vyhovovat rozšířený operační systém Windows. Několik článků jsem věnoval základům práce s Linuxem. Moderní Linux Mint, verze 19.2 považuji za spolehlivý a přehledný operační systém, který se snadno instaluje a je vhodný pro začátečníky. Používám i další distribuce Linuxů, Ubuntu, Debian. Tyto systémy se mi osvědčily rovněž při práci s oblíbeným komunikačním programem WSJT-X. Určitě si říkáte, proč tak dlouhý úvod? Zjistil jsem, že když jsem dodržoval několik základních zásad při práci s PC, vždy mi spolehlivě sloužil, aniž bych mu musel věnovat zbytečný čas. A to jsem si stačil napsat pár užitečných aplikací, které jsem v MS Store nikdy neviděl :-)
Tato webová publikace bude podobná předešlým. Jednotlivé stránky jsou psané ve formátu html. Každá stránka je uložena v samostatném adresáři s obrázky. Stránka s obsahem má označení index.htm a stojí samostatně, vedle adresářů s jednotlivými články. Opět platí, že libovolný text, obrázek, popsanou metodu nebo program můžete použít k dalšímu publikování, pokud uvedete zdroj (ok1ufc.nagano.cz) a cílem takové publikace bude vzdělávání lidí se zájmem o radiotechniku.

Obsah této publikace jsem dopředu nestanovil. Bude vytvářen v průběhu psaní, tak, jako jsem to dělal u všech předchozích publikací. Jde tedy opět o formu mého technického deníku, který si píšu formou webových stránek. V publikaci opět nebudou konkrétní a detailní návody. S radostí však budu popisovat myšlenkové postupy, použité principy a metody, které vedou k cíli.

Děkuji za pozornost

 

   TU 73, Mira, ok1ufc