Aktualizováno v prosinci 2019

      
 

  Přesný kmitočtový etalon    
Úvod

Přesná znalost kmitočtu je nezbytná, pokud se věnujeme příjmu velice slabých signálů pod úrovní šumu. Signálů JT65 tak slabých, že je ve spektru nevidíme, ale dekodér přijímače je spolehlivě dekóduje. Pokud signály ve spektru nevidíme, nezbývá, než naladit přijímač na přesně stanovenou frekvenci přijímače (vypočtenou z přesného kmitočtu vysílače, se zahrnutím Dopplerova jevu).

Řešení

Osvědčil se mi maličký GPSDO oscilátor, jehož kmitočet je řízen z normálů satelitů pro GPS:
  
 
GPS oscilátor  
    
Generátor je napájen a programován z mini USB rozhraní. Rozsah naladění je široký, od 400 Hz do 800 MHz. Přístroj vyrábí a dodává leobodnar.com. Jde o jeden z několika typů, které firma dodává. Na fotografii je přístroj připojen k GPS anténě. V mém QTH přijímá signál ze satelitů i uvnitř místnosti. Pod GPS anténou je připojen napájecí miniUSB kabel. Při fotografování byl přístroj napájen z power banky. Oscilátor byl zatížen prutovou anténou a naprogramován na kmitočet 432.5 MHz. Signál oscilátoru je poměrně čistý. Na kontrolním přijímači slyšíme čistý tón. Na SDR klíčence vidíme spektrum a rovněž slyšíme čistý tón, pokud zapneme demodulátor (CW, USB):
 
 
432 MHz  
    
Programování oscilátoru

Oscilátor se programuje dodaným programem (Windows exe soubor, ke stáhnutí je na stránce výrobce). Po připojení si program najde oscilátor a zobrazí status oscilátoru. Kmitočet se nastavuje - viz levé menu. Toto menu lze rozšířit o tzv. Advanced nastavení.  Hned nahoře se nastavuje úroveň (síla signálu). Nastavení není kalibrováno v dB, liší se na různých kmitočtech. Např. na 10 MHz lze nastavit úroveň od cca + 6dBm (8mA) do 10 dBm (32 mA). V mnoha případech musíme úroveň přizpůsobit vnějším atenuátorem.

 
Prog_1 Prog_2  
    
Oscilátor samozřejmě generuje kmitočet i v případě, kdy není připojena GPS anténa. V takovém případě je kmitočet definován vnitřním oscilátorem. 

Závěr

1. Výrobce uvádí, že generátor je navržen a vyroben jako low-jitter precision fraquency reference s dlouhodobou stabilitou, danou cesiovým normálem satelitů (cca 1x10-12). Vyzkoušel jsem generátor ve spolupráci s různými přijímači, např. jako zdroj kmitočtu pro úpravu LNB pro pásmo 10.368 GHz, jako referenci pro SDR přijímač, jako kalibrátor různých RXů i jako oscilátor heterodynu pro 2.4 GHz. Ve všech případech mi generátor dobře posloužil a tak jsem nelitoval peněz za jeho pořízení.

2. Pro vyšší kmitočty, např.  pro pásmo 2.4 GHz jsem vyzkoušel různé násobiče. Osvědčily se mi diodové násobiče 2x, které potlačují harmonické i základní kmitočet. Např. pro generování kmitočtu 2260 MHz jsem použil 2 násobiče  (frequency doubler) a kmitočet jsem vyrobil jako čtyřnásobek z 565 MHz. I na klíčence SDR-RTL je vidět hezké a čisté spektrum. Ale o tom je jiný článek.
 
 
  565MHz  
  
3. Popsaný generátor je oblíbený i mezi českými radioamatéry, pracuje s ním např. Matěj, OK1TEH a uvedu zde alespoň dva další užitečné odkazy:

https://ok1em.blogspot.com/2019/09/pouziti-mini-gps-refclock-bodnar-v-mw.html 
http://www.ok2imh.com/view.php?cisloclanku=2019070001 
 
TU 73, Mira, ok1ufc