Aktualizováno v listopadu 2019

      
 

  Měření zkracovacího součinitele vedení (velocity factor)   
 
Úvod

Použité přístroje:
1. Vektorový analyzátor (v příkladech použit nano VNA).

Použitý konektor:
CH0 (TX)
Použité adaptéry: SMA konektor pro připájení měřeného kabelu, měřený kabel
Zobrazované typy grafů: charakteristiky S11, Smith, průběh fázového posunu
Měřené veličiny: hodnota paralelní indukčnosti
Software: https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releases
 
Postup měření

1. Koaxiál s jedním okonektorovaným koncem (provizorně okonektorovaným) se připojí na vstup CH0

2. Nastaví se rozsah kmitočtů tak, aby byl ve Smith. diagramu a v grafu s fázovým posunem vidět zjevně posun fáze v rozmezí větším než 360°

3. Použijí se markery č. 1 a č. 2 a nastaví se na body s nulovým posunem.
 
Měření


 
  Velocity
 
Měřil jsem kus kabelu fyzické délky asi 2.235 metru (změřeno zednickým svinovacím metrem). Upravil jsem si sweep na rozsah os 130 do 180 MHz. V tomto rozsahu mi odražená vlna vykreslí víc než jeden kroužek. Všimněte si, že jde o spirálu, protože kabel má už na těchto kmitočtech zjevný útlum. V grafu S11 Phase si označím pomocí markerů 2 sousední body s nulovým posunem. A toto počítám:
1. Rozdíl kmitočtů: 179.66 - 134.53 = 45.13 MHz
2. Vlnovou délku: 300/f = 300/45.13 = 6.6475 a polovina vlnové délky (elektrická) lamda/2 = 3.34 m
3. Mohu si opravit (udělat korekci) na nepřesně odečtenou nulovou hodnotu fáz. posunu, marker 1 je o 0.55° nad a marker 2 je o 1.24°pod. Měříme tedy o 0.69° odlišně, chyba v délce je pod 2 promile.
4. Velocity faktor je (bez korekce)  v = 2.235/3,34 = 0.669 = 0.67  
 
Závěr

1. Bylo měřeno na kabelu s plným PE dielektrikem. činitel zkrácení odpovídá katalogovým údajům. Šlo o kabel podobné konstrukce jako RG58.
2. Program má tzv. TDR (time domain reflectometer). Ten nám ukazuje předpokládanou délku kabelu 2.28 metru. Velocity faktor nebo známé typy kabelů lze nastavit. Funkce je vidět pod Markers ...
3. Některé programy (např. Smithův diagram) potřebují k výpočtům tzv. relativní permitivitu dielektrika epsilon r. Bylo vypočteno eps r = 2.247 = 2.25.
 
 
   
TU 73, Mira, ok1ufc