Aktualizováno v listopadu 2019

      
 

  Měření anténního přepínače, odraz v propustném směru, izolace v rozpojeném stavu
 
Cíl úlohy

Cílem úlohy je stanovit ztrátu na anténním přepínači, koeficient odrazu a VSWR v propustném směru a izolační úutlum při rozpojených kontaktech.

Poznámky:

1. Switch - obrázky dole je realizován z relé HF3FD, které jsou určené na spínání nízkého napětí.
2. Switch je přepínán z PC pomocí k tomu určené apliakce.
3. Měřením ověříme, zda je switch použitelný k přepínání antén v pásmu HF. Očekáváme velkou kapacitu mezi kontakty a mizerný izolační vf stav.


Použité přístroje:

1. Vektorový analyzátor (v příkladech použit nano VNA).

Použitý konektor:
CH0 (TX) a CH1(RX)
Použité adaptéry: SMA krátké propojovací kabely, osazená deska anténního přepínače.
Zobrazované typy grafů: charakteristiky S11 a S21
Měřené veličiny: průběh útlumu přepínače v závislosti na kmitočtu, průběh koeficientu odrazu RL (nebo VSWR) v závislosti na kmitočtu
Software - měření: https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releases
 
switch 2 switch
   
Ovládání přepínače

Přepínač je řízen pomocí aplikace (TCP komunikace přes WiFi) a komunikačního směrovače Elfin. Aplikace - viz obrázek vpravo.
sw
 
Naměřené výsledky
(nejdřív propustný směr, pod ním izolovaný stav)
  
proustný
  
izolace
  
  
Co z výsledků vyčteme?

1. V propustném směru jsou impedanční vlastnosti, koeficient odrazu, VSWR na vyhovující úrovni.
2. Útlum začíná narůstat, když se blížíme k frekvenci 30 MHz.
3. S ohledem na vlastnosti v propustném směru (odraz, VSWR, útlum) je switch realizovaný z levných relé použitelný k přepínání HF antén.
4. Izolační stav je lepší než -30 dB až do kmitočtu 20 MHz. Nad tímto kmitočtem už není dobrý a switch by byl použitelný jen pro méně náročný provoz, kdy nám nebude vadit únik energie do sousedních antén a příjem rušení z těchto antén, který bude potlačen jen o - 27 dB.
  
 
   
TU 73, Mira, ok1ufc