Aktualizováno v lednu 2020

      
 

  Kontrola miliwattmetru z Číny
 
Úvod

Použité přístroje:
1. Zkoušený digitální miliwattmetr s logaritmickým zesilovačem a detektorem (Čína, čip AD8307), rozsah do 500 MHz a od -75 dBm do 17 dBm.
2. Generátor Leo Bodnar, nastavený na nejnižší úroveň a kmitočet 433 MHz.
3. Kontrolní miliwattmetr nebo zdroj signálu s úrovní 0 dBm.

Použité adaptéry:
krátký propojovací koaxiál (jumpery), atenuátory (sady -1 dB, -2 dB, -3 dB, -6 dB, -10 dB, -20 dB, -30 dB)
Měřená veličina: úroveň signálu na kmitočtu 433 MHz

Základní zásady při práci a základní nastavení

1. Generátor Leo Bodnár je nastaven na nejnižšší úroveň a na kmitočet 433 MHz. Úroveň je upravena atenuátorem tak, aby kontrolní wattmetr ukazoval nejmenší odchylku od hodnoty 0 dBm, v mém případě ukázal wattmetr -0.1 dBm. Lze použít i generátor s přesně definovanou úrovní signálu.

2. Měříme čínským Wattmetrem, v mém případě ukazuje -0.4 dBm. Měříme tak, že do obvodu vkládáme přesné atenuátory a zapisujeme zobrazované hodnoty.
3. Měření

Mezi generátor a měřič vkládáme postupně přesné útlumové články a odečítáme hodnoty.
 
  Vložený útlum (dB) Zobrazená hodnota (dBm)
open (bez signálu) -80.7
0 -0.4
2 -3.2
5 -6.3
10 -11.8
20 -21.6
30 -32.2
50 -52.9
70 -72.7
     
Závěr

Měřáček v ceně několika stokorun je schopen indikovat úrovně signálu, které se od skutečné hodnoty liší (v mém případě jsou nižší) asi o 1 až 2 dBm, pouze na nejnižších úrovních (pod -50 dBm) ukazuje asi o 2.5 dBm nižší úroveň.
 
 
   
TU 73, Mira, ok1ufc