Aktualizováno v listopadu 2019

      
 

  Změření impedance a odrazu na zátěži Wattmetru
 
Úvod

Použité přístroje:
1. Vektorový analyzátor (v příkladech použit nano VNA).

Použitý konektor:
CH0 (TX)
Použité adaptéry: propojovací jumper SMA-SMA, měřené zařízení (indikátor vf výkonu)
Zobrazované typy grafů: impedance S11 Smithův diagram, charakteristiky S11 Return Loss, S11 VSWR, S11 R+jX
Měřené veličiny: měření impedance na vstupu, měření odrazu na vstupu
Software: https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releases
  
Cíl měření

1. Změřit průběh impedance zátěže realizované z mnoha paralelně řazených rezistorů SMD.


Poznámky:

1. Na desce orientačního měřiče výkonu (laciné vidlácké "bastlfuš" udělátko) byl vytvořen motiv pro připájení 20 ks SMD rezistorů velikosti 1206. Výsledná jmenovitá impedance je 50 Ohmů. Je však zatížena kapacitou spoje i poměrně velkými vzdálenostmi krajních rezistorů od konektoru SMA.

2. Paralelně řazené rezistory umožňují připojit Wattmetr (fakt velkohubé, spíš indikátor) na výstupy ručních radiostanic VHF a UHF a přeměnit v teplo výkon až do několika Wattů (krátkodobě, při delším měření se mi jednou nějaké vyletovaly).

3. Udělátko je osazeno logaritmickým vícestupňovým zesilovačem a detektorem výkonu. Taková koncepce umožňuje indikovat výkony od mW do Wattů bez přepínání rozsahů. Jde o sprostou indikaci nebo o měření?

4. Udělátko hezky indikuje výkony v pásmu 2 m a 70 cm ve všech výkonových stupních mého Icom. Mám být klidný nebo se mám bát takovou věc připojit k radiostanici?

Rezistory radio
Měření

Udělátko propojíme krátkým jumperem s nanoVNA a změříme základní charakteristiky S11, průběh impedancí (včetně zobrazení ve Smith. diagram) a koeficient odrazu. Zapojení - viz obrázek dole, naměřené výsledky pod ním. Udělátko je schopné indikovat výkon generátoru nanoVNA v okamžiku měření. Výchylka na mém indikátoru byla cca 20 dílků. Výkon radiostanice je indikován výchylkami do 80 dílků (viz čárky fixkou na měřáčku, podle nastaveného výkonového stupně).
Indikátor
 
VNA
  
Závěr

Jde jen o indikátor. V pásmu 432 MHz je již VSWR = 2 (koeficient odrazu se zhoršuje nad -10 dB), impedance vzostla k hodnotě 100 Ohmů (viz marker 2). V pásmu 144 MHz je situace lepší, VSWR je menší než 1.4, RL je pod -16 dB. Celkově, z pohledu parametrů zátěže nic moc (na 70 cm pásmu). Nelze hovořit o nijak dobrém přizpůsobení :-)
  
 
   
TU 73, Mira, ok1ufc