Aktualizováno v říjnu 2019

      
 

  Základní měření útlumu 
 
Úvod

Použité přístroje:
1. Vektorový analyzátor (v příkladech použit nano VNA).

Použitý konektor:
CH0 (TX) a CH1(RX)
Použité adaptéry: SMA spojky samice-samice, SMA samice pro připájení měřeného obvodu, krátké propojovací koaxiály (jumpery), atenuátory
Zobrazované typy grafů: charakteristiky S11 a S21
Měřené veličiny: průběh útlumu vedení v závislosti na kmitočtu
Software: https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releases
 
Základní zásady při práci a základní nastavení

1. S nanoVNA HW komunikujeme přes sériový port.
2. Měřený připojíme na vstupy CH0 a CH1.

I s nejlevnějšími typy VNA (např. nano VNA) lze měřit útlumy přesně.
Pro přesnější měření provedeme srovnávací měření, kdy útlum měřeného vedení porovnáme s měřením na atenuátorech. Používám koaxiální SMA atenuátory o hodnotách 1dB, 2dB, 3dB, 6dB, 10 dB, 20 dB a 30 dB. S uvedenou sadou snadno realizuji referenční útlum s krokem 1 dB.

Měření útlumu je základní měření. Nicméně, na obrázcích z analyzátoru jsem nechal zapnuté zobrazení dalších grafů. Abychom si uvědomili, že důležitou roli hraje odraz v bodech nespojité impedance vedení.

Měření útlumu bylo provedeno na atenuátorech, propojených krátkým jumperem.
atenuatory
 
3. Měření

3.1. Měřený obvod připojíme mezi vstupy CH0 a CH1:
 
  40 dB
  
10 dB
  
6dB
  
3 dB
  
1 dB 
 
3.2. Krátký jumper, impedance (Smith chart), odraz (RL), abs Z, fáze:  
  
jumper 
  
Závěr

Útlum vedení a obvodů měříme pomocí VNA velmi jednoduše. Důležité jsou např. odrazy v bodech s nespojitými impedancemi. To však je předmětem jiného článku.
 
 
   
TU 73, Mira, ok1ufc