Aktualizováno v říjnu 2019

      
 

  Základní měření útlumů na směrové odbočnici
 
Úvod

Použité přístroje:
1. Vektorový analyzátor (v příkladech použit nano VNA).

Použitý konektor:
CH0 (TX) a CH1(RX)
Použité adaptéry: SMA to N adaptery, krátký propojovací koaxiál (jumper), zakončovací rezistor 50 Ohm
Zobrazované typy grafů: charakteristiky S11 a S21
Měřené veličiny: průběh útlumu vedení v závislosti na kmitočtu
Software: https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releases
 
Cíl měření: Ověřit, zda a za jakých podmínek lze směrovou odbočnici, původně určenou a navrženou pro kmitočtový rozsah 800 - 2500 MHz, použít pro měření výkonu v pásmu 435 MHz.

Postupy:


1. Směrovou odbočnici zapojíme pro měření průchozího útlumu a změříme průchozí útlum.
2. Směrovou odbočnizi zapojíme pro měření vazebního útlumu a změříme vazební útlum.

3. Nepoužitý výstup (při měření 1. nebo 2.) zakončíme zakončovací impedancí 50 Ohmů.
4. Pro kontrolu provedeme srovnávací měření na pracovních kmitočtech od 800 do 900 MHz (maximum nano VNA) a ověříme, zda souhlasí hodnota uvedená na štítku odbočnice.

Zapojení:
Měření průchozího útlumu
  
Měření vazebního útlumu
  
Naměřené výsledky
  
1. Změření průchozího útlumu. Poznámka - byl použit jumper, který nebyl s VNA kalibrován. Průchozí útlum (S21 Gain) musí být záporný. Nekalibrovaným jumperem byla naměřena nenulová, maličká pozitivní hodnota. Průběh impedancí je vidět ze Smith. diagramu.
 
Průchozí 400-550 MHz
  
2. Změření vazebního útlumu na uvažovaných kmitočtech (mimo navržené pásmo). V pásmu 70 cm je vazební útlum vyšší, než jmenovitý navržený útlum odbočnice (-20 dB). Vazební útlum je asi 23 dB a naměřená hodnota odbočnice nám bude vyhovovat pro měření výkonu v pásmu 70 cm.
Poznámka: Směrová odbočnice, která byla navržena pro pásmo 800 až 2400 MHz je pro pásmo 435 MHz krátká. Vazební útlum již klesá k nízkým kmitočtům, nikoliv dramaticky, ale pouze o cca 2dB / 150 MHz.
 
Vazební útlum 400 - 550 MHz
  
3. Kontrolní měření na začátku pásma určení. Vazební útlum odpovídá jmenovité hodnotě, vytištěné na štítku odbočnice. Má hodnotu nepatrně přes 20 dB.
 
Vazební útlum na navržených kmitočtech.
  
4. Kontrolní měření jumperu. Neměl jsem moc kvalitní, jen z RG-58 s obyčejnými adaptéry (propojovací kabel z mého TX pro pásmo 70 cm). Impedance až tak nesedí, kroužek ve Smith. diagramu je zřetelný (velký), rozhodně nelze mluvit o bodu, hi. Odrazy na jumperu také jsou.
Jumper
 
Závěr

Útlum (průchozí i vazební) směrové odbočnice, se kterou uvažujeme pro použití na jiném kmitočtovém pásmu šel rovněž snadno změřit levným přístrojem v amatérských podmínkách. Naměřená hodnota kontrolního měření (-20 dB v pásmu 800 až 900 MHz) odpovídá přesně, naměřená hodnota v pásmu 450 MHz (-23 dB)  je věrohodná, odpovídá logice "krátké" odbočnice.
 
 
   
TU 73, Mira, ok1ufc