Aktualizováno v říjnu 2019

      
 

  Základní měření zisku předzesilovače (LNA)
 
Úvod

Použité přístroje:
1. Vektorový analyzátor (v příkladech použit nano VNA).

Použitý konektor:
CH0 (TX) a CH1(RX)
Použité adaptéry: SMA atenuátory s útlumem 20 dB (2ks), krátký propojovací koaxiál (jumpery), měřený zesilovač, napájecí zdroj
Zobrazované typy grafů: charakteristika S21Gain
Měřené veličiny: průběh zisku LNA předzesilovače v závislosti na kmitočtu
Software: https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releases
 
Cíl měření

1. Změřit zisk předzesilovače v širokém rozsahu kmitočtů.
2. Změřit zisk předzesilovače bez krytu - viz obrázek vpravo.
3. Změřit útlum použitých atenuátorů (20 dB)
 
Postup měření

Přístroje jsou zapojené podle obrázku dole. Na vstupu a na výstupu zesilovače jsou zapojené průchozí atenuátory s útlumem 20 dB.

Jedná se o širokopásmový zesilovač se SiGe polovodičem. Očekávaný zisk dle návrhu by měl být cca 20 dB. Šumové číslo nelze touto metodou změřit, ale bylo měřeno jinou metodou. Na kmitočtu 432 MHz má hodnotu NF = 0.5 dB. Měření šumového čísla bude popsáno v jiném článku.
Bez krytu
Zapojení přístrojů
 
Zapojení přístrojů
  
Nastavení programu

Zesilovač je širokopásmový. Měření je provedeno v celé šířce pásma, od 50 kHz do 900 MHz. Je zobrazován pouze jeden graf s charakteristikou S21 Gain (zisk).
  
Kopie obrazovek s výsledky (pořadí - měření s krytem, měření bez krytu )
  
Zisk (měření s krytem)
  
Měření zisku bez krytu
  
Kontrola útlumu atenuátorů s jumperem
 
Útlum atenuátorů
 
Závěr

1. Byl změřen útlum atenuátorů, velikost je - 40 dB, to odpovídá součtu hodnot atenuátorů (20 + 20 dB) a zanedbatelnému útlumu jumperu.
2. Byl změřen útlum po zapojení zesilovače mezi atenuátory. Velikost je -20 dB, bez ohledu na to, zda je LNA měřen s krytem nebo bez krytu. Vypočténý zisk zesilovače byl stanoven jako rozdíl a je A = 20 dB na kmitočtech cca od 100 MHz do 900 MHz. Na nízkých kmitočtech zisk silně klesá.
  
Poznámky:
1. LNA obsahuje mikrovlnné anténní relé, které je použitelné pro výkony PA cca 100 - 200 Wattů.
2. LNA byl ověřen prakticky při příjmu signálů EME s jedinou anténou yagi, provoz JT65.
3. Při měření i při provozu se LNA choval vždy stabilně.
 
  
 
   
TU 73, Mira, ok1ufc