Aktualizováno v lednu 2020

      
 

  VFO4351 

Úvod

O přesném generátoru kmitočtů typu GPSDO jsem psal v tomto článku. Ne vždy však potřebujeme generovat kmitočet se stabilitou cesiového normálu a pro běžný provoz a pro orientační měření nám často stačí udržet stabilitu kmitočtu pomocí TCXO (teplotně kompenzovaný krystalový oscilátor). V takovém případě mi dobře slouží oscilátory zkonstruované na principu DDS (přímé syntézy kmitočtů), o jejichž stabilitu se stará TCXO kmitočtový normál a nastavování kmitočtů se provádí pomocí mikropočítače ATMEGA, který rovněž nastavený kmitočet zobrazuje na displeji. Konkrétní příklad takového oscilátoru je na obrázku vpravo.


Nastavování kmitočtu pomocí tlačítek (základní postup)

Přístroj (Čína) označený na desce spojů jako VFO4351 se nastavuje pomocí tlačítek.

V levé části klávesnice je 10 tlačítek (0 až 9), rozložení číslic je neobvyklé, nula je vpravo dole.  Číslice jsou vzestupně zprava doleva a odspoda nahoru.

V pravé části jsou řídící tlačítka (C jako Clear na smazání čísla, OK jako Enter, které spustí generátor, tlačítla ++ a -- na inkrementální změnu kmitočtu a tlačítka  <>.

Příklad: Pokud stiskneme postupně tlačítka 145500 a OK, spustíme generátor, VF napětí se objeví na výstupním SMA konektoru a na prvním řádku displeje nám tento status začnou zobrazovat znaky >>.
VFO4351
   
Generované kmitočty

1. Generátor generuje kmitočty od cca 35 MHz. Moje dva kusy pracovaly asi od 33 MHz.
2. Generátor pracuje do cca 4400 MHz, na vysokých kmitočtech je již zřejmý pokles úrovně.

Spektrum kmitočtů kolem nastaveného kmitočtu

Spektrum kolem nastaveného kmitočtu je poměrně čisté. Pokud spektrum analyzujeme v širokém rozsahu kmitočtů, najdeme snadno zobáčky různých harmonických (např. 3. harmonických). Pokud spektrum analyzujeme poblíž generovaných kmitočtů, vypadá např. takto - 3 měření, 145.500 MHz, 2255.175 MHz (používám ve směšovači transvertoru 2.4 GHz) a 4400 MHz (nejvyšší kmitočet generátoru).
 
145 MHz  
2255 MHz  
4G4  
Na spodním obrázku je VFO při měření. Generátor je napájen z powerbanky (5V), analyzátor je napájen z notebooku. Mezi VFO a kmitočtový analyzátor je vložen útlumový článek 20 dB. V dalším článku bude tento generátor použit ke kontrole digitálního měřiče kmitočtu (dle manuálu čítač do 1250 MHz), u kterého bude ověřována především schopnost změřit kmitočet na vyšších frekvencích.
 
 
Při měření  
Úrovně výstupního signálu

V době, kdy jsem psal tuto stránku, měl jsem k dispozici pouze přímoukazující měřič výkonu kalibrovaný do kmitočtu 600 MHz. Naměřené výstupní úrovně jsou (kmitočet/úroveň):
35 MHz/+3.2 dBm; 56 MHz/+2.7 dBm; 145 MHz/+1.1dBm; 300 MHz/-2.2dBm; 432 MHz/-4.2 dBm; 500 MHz/-6dBm; 600 MHz/-6.2 dBm.
Hodnoty do 4 GHz doplním v krátké době.
 
Použití

Mimo měření jsem vyzkoušel generátor ve funkci oscilátoru heterodynu (konvertoru) pro pásma 1296 MHz a 2400 MHz a ve funkci oscilátoru transvertoru pro pásmo 2.4 GHz. S ohledem na nízkou cenu, vysokou kmitočtovou stabilitu a poměrně čisté spektrum nemá cenu konstruovat pro zařízení na UHF pásmech jiné druhy oscilátorů (např. krystalových oscilátorů s násobiči).
 
   
TU 73, Mira, ok1ufc