Aktualizováno v prosinci 2019

      
 

  Efektivní metody měření v amatérské radiotechnice   
Úvod

Amatérská radiotechnika je technický koníček (technické hobby). Pouze měřící technika umožňuje experimentálně ověřovat a hodnotit vlastnosti konkrétních procesů, zařízení, použitých obvodů, objektů či součástek. Zvláštní postavení v amatérské praxi mají elektronické měřicí přístroje. Tyto přístroje by však zůstaly nevyužity, pokud hamové nebudou seznámeni s jejich principy a možnostmi měření. V tomto článku jsem se pokusil sestavit tabulku, která rozděluje přístroje podle měřených elektrických veličin. Nedělám si patent na úplnost, vycházel jsem pouze z vlastních zkušeností, z konkrétních potřeb, kterou veličinu jsem v praxi měřil. Chci  v úvodu rovněž upozornit:

1. Na skutečnost, že právě možnost nebo dostupnost měřicí metody často ovlivnila moje rozhodování o koncepci, blokovém schématu nebo obvodovém řešení navrhovaného zařízení v amatérských podmínkách, od kterého jsem očekával konkrétní parametry. Pokud jsem nebyl v amatérských podmínkách schopen určité veličiny měřit, musel jsem návrh řešit jinak.
2. Na rozsah této publikace. Nechci popisovat měřicí metody obvyklé, notoricky známé nebo natolik jednoduché, že nemá smysl s nimi ztrácet čas.
3. Na možnosti moderních technologií. Např. analýza kmitočtového spektra nebo použití vektorového analyzátoru se stalo dostupné širokým vrstvám radioamatérů.
4. Na zaměření publikace. Všechny mé publikace jsou zaměřeny na problematiku anténní techniky, příjem extrémně slabých signálů, konstrukci doplňkových přístrojů, jako jsou nízkošumové předzesilovače, či přizpůsobovací obvody a na využití osobního počítače v radioamatérské praxi.
5. Na zvládnutí metody jednotlivcem, včetně aspektu finanční náročnosti (např. levné, ale dostatečné vybavení), časové náročnosti (jednoduché pořízení přístrojů) a dostačující (ještě použitelné) přesnosti.

Proto jsem se pokusil o výčet základních metod, užitečné měřicí metody rozdělit do několika kategorií a označit ty, o kterých napíšu více článků, kterými se budu zabývat okrajově a kterými nikoliv:
 
 
    
Důležité metody s příklady měření Okrajově zpracované metody Obecné metody - nejsou předmětem článků  
   
1.   Měření napětí a proudů (mimo VF).  
2.   Měření kapacit a indukčností, Q-metry, měření charakteristik polovodičů, měření odporů a vodivostí.
3.   Měření přenosových charakteristik, útlum, zisk, přizpůsobení.  
4.   Měření úrovní signálu, měření vf výkonů, měření vf proudů, impedance a admitance, měření VSWR, reflektometry.   
5.   Generování kmitočtů, přesný kmitočtový etalon. Měření fáze.  
6.   Měření kmitočtů, měření časových intervalů, čítače, měření rezonančních kmitočtů.  
7.   Analýza kmitočtového spektra, spektrální analýza na principu SDR, spektrální analýza na principu heterodynu.  
8.   Číslicové analyzátory, principy SDR a jejich využívání při měření.  
9.   Měření činitele šumu, stanovení šumového čísla, šumové generátory.  
10.   Zobrazování průběhů napětí, osciloskopy a záznamové (registrační) přístroje.  
 
TU 73, Mira, ok1ufc