Home O autorovi        

      
 
  EME 70 simple - popis jednoduché QRP staničky v několika článcích

Obsah  

1.      Úvodní a všeobecné články
1.1.   Úvod (nový 2017) k článkům druhé generace     
1.2.   Je třeba UHF antény yagi optimalizovat?
1.3.   Úvahy kolem malé antény pro malou stanici EME pro pásmo 70 cm  (31.10.2016)  

2.      Návrhy a výpočty     
2.1.   Jak lze navrhovat nízkošumový LNA podle šumových parametrů polovodiče? (Příklad, 31.8.2016)  
2.2.   Jak navrhnout vstupní a výstupní obvod PA zesilovače s LDMOS jen s použitím Smithova diagramu (3.2.2017)  

3.      Modelování a měření UHF antén v amatérských podmínkách    
3.1.   Jak jsem měřil hlavní paprsek antény (mainlobe) pro 70 cm, (s nostalgickou vzpomínkou na satelit F0-29/JAS-2, 16.9.2016)   
3.2.   Úvaha a měření kolem osové rozteče dvou yagi antén pro pásmo 70 cm  (13.11.2016)   
3.3.   Úvaha a měření kolem napájení soustavy dvou antén pro pásmo 70 cm (16.11.2016)  
3.4.   Úvaha o vlivu fázového posunu při napájení soustavy dvou UHF antén  (17.11.2016) 
3.5.   Úvaha o ztrátě zisku UHF DX spoje vlivem rozdílů v polarizační rovině (Faradayův jev, prostorová rotace)  (19.11.2016)  
3.6.   Úvahy kolem malých antén pro EME 70 cm před finálním rozhodnutím (7.1.2017)  
3.7.   Provedení krátkých yagi pro pásmo 70 cm a zásady konstrukce  (2.3.2017)  

4.      Provozní zkušenosti
4.1.   Prozradí nás "humare" (spisovně intermodulační produkty)?  (5.8.2016)   
4.2.   Fotky malých prázdninových antén pro 145, 435 a 1296 MHz  (2016)  
4.3.   Nový software WSJT-X verze 1.7.0 s VHF/UHF/Microwave features, vhodné také pro EME (15.10.2016)   a poznámka
         k verzi stejného programu pro Linux   

5.      Obvody a zapojení různého příslušenství mezi anténou a TRXem 
5.1.   UHF relé (příklad konstrukce anténního relé s vysokou izolační schopností mezi RX/TX,  22.7.2016)  
5.2.   Napájení LNA po koaxiálu (příklad řešení napájecích obvodů LNA, 28.7.2016)  
5.3.   Moderní nízkošumový anténní předzesilovač s NPN Silicon - Germaniovým tranzistorem (30.7.2016)  
5.4.   Moderní nízkošumový anténní předzesilovač s MMIC typu PGA103+ (30.7.2016, aktualizováno 4.9.2016)  
5.5.   Starý a osvědčený LNA s BF998 pro pásmo 144 MHz  (18.8.2016)   
5.6.   Jednoduchý a dobrý LNA pro pásmo 432 MHz s obvodem MAX2640   (27.8.2016)   
5.7.   Praktické poznatky z výroby prototypů LNA  (6.9.2016)  
5.8.   Udělátka  
5.9.   Jednoduchá a spolehlivá zkoušečka krystalů 
5.10. Modifikace satelitního LNB pro příjem v pásmu 10 GHz   
5.11. Indikátor HF napětí - jednoduchá HF sonda k ohmmetru (další z užitečných udělátek, 2.12.2016)  
5.12. Malý zesilovač 60 Wattů (2 x 60 Wattů) pro 432 MHz a portable provoz z autobaterie   
5.13  Malý PA 100 Wattů pro 432 MHz z čínské stavebnice     
5.14. Návrh malého PA 120 Wattů pro 432 MHz, malá EME stanice, část I.    
5.15. Návrh malého PA 120 Wattů pro 432 MHz, malá EME stanice, část II.   
5.16. Návrh malého PA 120 Wattů pro 432 MHz, malá EME stanice, část III. (20.1.2017)                   
5.17. Jednoduchý přepínač RX/TX na UHF portable stanici (15.1.2017)  
5.18. Velice jednoduchý a moderní LNA 70, s využitím čipu pHEMT kategorie tzv. Ultra LNA (25.1.2017)    
5.19. Výstupní filtr za PA     

6.    Pomocné obvody stanice
6.1. Klíčování TCVRu z PC - obvody PTT  (12.9.2016)   

7.    Koncept malé UHF staničky
7.1. Popis malé staničky EME 70 simple (konstruované na koleni během několika večerů, 20.2.2017)  
     

© 2017  Míra Šídlo, ok1ufc, last edit: 04.02.2017