Obsah článků          

    
 

Jak QRP Small station EME 70 simple vznikla ...


Všeobecně

V této webové publikaci jsem psal články o experimentech, kterým jsem se věnoval po 4. dubnu 2016, a to přibližně do března 2017. Součástí vývoje malé QRP EME staničky byla celá řada úvah a návrhů. Navrhl a vyrobil jsem několik prototypů různých jednoduchých zařízení nebo pomůcek.

Mnohokrát jsem přemýšlel o tom, zda má smysl tyto články psát. V dnešní době pracuje v ČR mnoho stanic, které mají zvládnutou a vyzkoušenou technologii provozu EME. Některé české stanice jsou špičkově vybavené a technici jsou erudovaní. Patří dokonce k tzv. big gun. Na druhé straně existují stanice, které dokázaly náhodně realizovat tzv. random QRPP spojení EME. V letošním čísle DUBUS 2/2016 jsem se dočetl např. o stanici MX0CNS, která realizovala spojení EME (60Watt) s anténou dlouhou jen 207 mm (0.29 wl) na pásmu 70 cm. A to není všemu konec, později to stejná stanice dokázala pouze s 2 prvkovou anténou. Velice gratuluji.

Přesto jsem několik článků napsal. Sílu a motivaci mi dalo několik věcí:

1. Potřeboval jsem mít vlastní zkušenosti s příjmem slabých EME signálů, udělat si na ten druh provozu vlastní názor a vyzkoušet si EME provoz JT-65. Překvapením bylo, na jak malé antény jsem tyto signály v pásmech 70 cm a 23 cm slyšel. Motivovaly mě však také naměřené výsledky nízkošumových anténních předzesilovačů i přenosové a izolační vlastnosti levných, moderních a dostupných mikrovlnných relé. S tím vším však souvisely také dovednosti, které jsem si musel obnovit a osvojit. Jednak jsem již déle, než dva roky nekonstruoval žádný VHF a UHF přístroj. Hezké a levné součásti však lze dnes snadno koupit např. v pouzdrech DFN (Dual Flat No-Lead package). S takovými polovodiči zkonstruujete opravdu nízkošumový předzesilovač s šumovým číslem pod 0.3 - 0.4 dB na pásmu 23 cm (např. MGA-633P8, SKY 67151 a další čipy pro Ultra LNA). Abyste je však mohli aplikovat, musíte zvládnout alespoň nějakou "vidláckou" metodu konstrukce. Proč jsem použil slovo "vidláckou"? Inspirací i námětem na zamyšlení mi byl "Nekorektní blog pana Petra Kubáče", kterého sice neznám, ale celá řada námětů i filosofických úvah mi také dodala sílu. Proto jsem si to krásné pojmenování, to označení, to nádherné "vidláctví" vypůjčil ze zmíněného blogu. Panu Petrovi Kubáčovi zde tímto velice děkuji. Jako další příklad tu uvedu tzv. vidlákovo pájení SMD součástek. Inspirován uvedenými články, nabitý energií a euforií z nepatrných technických úspěchů, věnoval jsem přibližně rok času vidláckým experimentům, které souvisely se získáváním zkušeností při návrhu, konstrukci, výrobě desek a realizaci malé staničky pro JT65 EME komunikaci. Podotýkám, že všechny zde publikované přístroje, udělátka a desky plošných spojů, byly navrženy ve vidláckém stylu a vyrobeny vidláckými metodami.

2. Jsem už starší pán. Před několika roky jsem si doplňoval chybějící pedagogické vzdělání (minimum) na pedagog. fakultě v Ústí nad Labem. Zaujaly mě tam disciplíny, které byly zaměřené na andragogiku (vzdělávání dospělých). A také programy, které se týkaly tzv. univerzit třetího věku. Témata byla toho času zaměřena zejména na humanitní obory nebo na populární témata v informačních technologiích. Zcela chyběla témata zaměřená na hardware. Samozřejmě, že konstrukce HW pro EME komunikaci osloví jen velice malý počet amatérů. Navíc mnoho z nich, zejména mladších, bude toužit po úspěchu, výsledcích v contestech i po vlastnictví hezky vyrobené stanice s profesionálními technologiemi. Ti naleznou velké množství potřebných informací v seriózních časopisech (DUBUS) i na Internetu. Já jsem se zaměřil na ještě méně početnou skupinu amatérů, kteří by si chtěli práci EME vyzkoušet, pochopit zákonitosti provozu a šíření a také si příležitostně zrealizovat pro radost několik spojení. A chtěl jsem ukázat, že pokud máme průměrný TRX pro pásma 70 cm nebo 23 cm, že lze vidláckými metodami zrealizovat několik vidláckých konstrukcí s moderními součástkami, na nepřesně vyrobených deskách PCB, které jsou bez prokovených děr. Dámy a pánové, i toto jde realizovat ve věku, kdy už toho vidíte méně a nechcete do toho investovat větší část z úspor na stáří. Potvrzuji, že není třeba jen kopírovat osvědčené návody a nechávat si vyrábět precizní desky spojů. Proto jsem tady ukázal nepatrný kousek jedné z vlastních cest k malé staničce pro EME. Není a nemůže být jednoduchým návodem. Ale je dokumentací myšlenkových postupů mírně pokročilého a průměrně vybaveného 60 letého hama, kterému je celkem jedno, kdy se dohrabe k výsledku. Jde přeci o ten sebevzdělávací proces, příjemně strávený čas a radost z nových spojení, nových pásem a nových druhů provozu.

3. Silným motivačním faktorem pro mě bylo, že jsem se rovněž v průběhu uplynulého roku mohl věnovat vlastním návrhům UHF antén a experimentům s nimi. Přiznám se, že tady by mne asi neuspokojily pouze jen ty experimenty. U antén opravdu potřebuji vidět výsledky. A ty výsledky se po dodržování několika zásad začaly dostavovat a já dekódoval EME signály na opravdu maličké antény, celkem stabilně a po delší dobu.

4. Také jsou pro mě důležité při tomto procesu získané zkušenosti. Pomáhají při utváření vlastních názorů, ale i v orientaci u různých vidláckých prohřešků (často nedobrovolně přijatých kompromisů) u rádoby seriózních (nevidláckých) konstrukcí.

5. Před několika měsíci jsem zde napsal: "Zda najdu odvahu popisovat na webu také další vidlácké konstrukce, to dnes opravdu nevím." Při dokončování této publikace jsem se rozhodl v popisu tzv. "vidláckých" konstrukcí opravdu nepokračovat. Současný trh se vyznačuje tím, že nabízí celou řadu dobře navržených a vyvinutých zařízení. Rovněž čas je drahý a vyplatí se ho investovat pouze do tak zajímavých problémů, u nichž zatím jejich vyřešení chybí. Navíc zastávám názor, že do hamovny patří zařízení hezká.

6. Občas jsou v této publikaci uvedena jakoby nesouvisející témata s konstrukcí malé stanice. To je dáno skutečností, že mám více zájmů a momentálně jsem neměl rozpracovanou žádnou jinou publikaci. A tak se stalo, že se takové články objevily zde.

Ani u této elektronické publikace žádný z článků neprošel jazykovou korekturou a dokonce to ani po sobě nečtu. Jde o mé osobní poznámky, shrnutí konkrétních poznatků, vypočtených, namodelovaných, změřených nebo získaných na pásmu. Žádný článek nebyl podroben odborné recenzi. Články jsou psány jednoduchou formou ve formátu html. Každý článek je napsán na jediné stránce html. Ve stejném adresáři (folder) jsou s článkem uloženy související soubory (obrázky, tabulky a schémata ve formátech jpg, png ...) a dokumenty třetích stran (katalog. listy, apod. ve formátu pdf). Pokud zrovna kreslím schéma ve vlaku, může to být jen skenovaná kresba na papíru vytrženém z bloku.
 

 

© 2016  -2017 Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 20.02.2017