OK1UFC
 
    Dálkové ovládání a telemetrie (DO a TM)

 srpen  2020    

 

 
1. Úvodní část 

1.1  Úvod do jednoduchých řešení dálkového ovládání a telemetrie  (DO a TM) v amatérských podmínkách   

2. Komunikace v síti WiFi

2.1. Modul Elfin EW10, základní informace  
2.2. Modul Elfin EW10, podrobnosti 
2.3. Komunikace v sítích  

3. Komunikace mezi serverem Elfin EW10 a čipy v měřicích přístrojích a námi vyrobených zařízeních  

3.1. Čipy PICAXE - hardware   
3.2. Čipy PICAXE - příklady výstupů dálkového ovládání (DO)   
3.3. Čipy PICAXE - příklady použití vstupů pro realizaci telemetrických úloh (TM)    
3.4. Čipy PICAXE - příklad nejjednoduššího programu na ovládání 15-ti výstupů po sériovém portu   
3.5. Čipy PICAXE - příklad nejjednoduššího programu na dálkové měření napětí pomocí ADC převodníku 

3.6. Modul Arduino Nano s čipem ATmega328p a zavaděčem, pomocí kterého umíme také řešit komunikaci s modulem Elfin EW10
3.7. Mikrokontrolér - příklad jednoduchého programu v čipu PIC16F877A, napsaného a odladěného ve vlaku
3.8. Programování čipů PIC 16F877A a 16F88 pomocí jednoduchého a levného programátoru 

4. Výstupy z aplikací DO a TM, propojení samostatných přístrojů    

4.1. Transparentní sériový kanál po síti LAN (přes WiFi)  
4.2. Sériový port a řešení s virtuálními sériovými porty  
4.3. Aplikace s komunikací TCP/IP    
4.4. Sdílení zařízení USB  
4.5. Využití Remote Desktop Protokolu (RDP)
4.6. Využití AnyDesk
4.7. Použití USB Device serveru - HW řešení vzdálených USB zařízení  
 

5. Komunikace a předávání dat mezi aplikacemi desktopů  

5.1. Příklad komunikace mezi servery a klienty TCP, které běží v různých aplikacích na různých PC  
...
6. Komunikace mezi webovým serverem s dynamickým obsahem a aplikacemi (DO a TM), využití tabletů a mobilů pro DO a TM    

6.1. Dálkové řízení a měření z tabletu nebo z mobilu s využitím moderního webového prohlížeče  

7. Vývoj aplikací pro DO a TM v domácích podmínkách, jedním člověkem a za jeden večer

7.1. Úvod do prostředí ProfiLab Expert, základní popis vlastností  
...
8. Odkazy na důležité stránky 

8.1. Výrobce modulů Elfin EW10, firma hy-flying.com
8.2. Výrobce čipů PICAXE  
8.3. ProfiLab-Expert, stránky výrobce  
8.4. Eltima - SW produkty pro různé druhy komunikace (USB Network Gate, virtuální sériové porty, ...)  
8.5. Eterlogic - emulátory virtuálních sériových portů 

9. Dříve napsané související články autora nebo dříve napsané stránky

9.1.  Rozšíření LAN sítě nebo WiFi pomocí dalšího routeru 
9.2.  Desktop - užitečné postupy a aplikace  
9.3.  Jak napsat jednoduché aplikace pro desktop 

Obsah stánek obsahuje popis základních vlastností a prvků systému pro dálkové ovládání a telemetrii ok1ufc. Většina principů, přístrojů, dílů a programů byla dříve ověřena, je několik měsíců až roků používána a velká část byla na stránkách ok1ufc dříve publikována. Nikoliv jako ucelená publikace.
   

   TU 73, Mira, ok1ufc