OK1UFC
 
    Sériový přenos (RS-232) přes WiFi

Poslední aktualizace 2022    

  
Úvod

Sériový přenos dat (RS-232) mezi dvěma konektory DB9 (Canon) po síti LAN a s využitím WiFi je jednoduchý. Jsou třeba dva moduly Elfin EW10 a místní napájení u každého z nich.

Zapojení konektorů DB9 (Canon)

Pomocí modulů Elfin EW10 se přenášejí data oběma směry s využitím špiček
č. 2, č. 3 a č. 5 - viz obrázek vpravo.

 
Konfigurace modulů Elfin EW10

Kromě základní konfigurace modulů ELFIN je třeba nastavit parametry sériového portu (popsáno v jiném článku) a dále je třeba nastavit jeden Elfin EW10 jako server, tedy v poli Protocol bude nastaveno TCP Server a bude nastaven port na kterém server naslouchá (v příkladu 8899). Můžeme nastavit maximální počet klientů, které se mohou v jeden čas k serveru připojit. Teoreticky tedy stačí nastavit Max Accept = 1 (v příkladu 5):

Další moduly Elfin musí být nastaveni jako klienti. Je třeba napsat IP adresu serveru (v příkladu 192.168.1.37), port na kterém server naslouchá (8899). Dále se vyplní Connect Mode (Always znamená, že se připojuje klient vždycky). Do položky Local port se u klientů píše 0:

Na WiFi routeru vidíme IP adresy serveru Elfin EW10 a klienta Elfin EW10. Doporučuji router konfigurovat tak, aby přiděloval Elfinům pořád stejnou IP adresu. Na mém routeru jsou oba Elfiny vidět takto:

 

Zkouška přenosu dat

Než připojíme zařízení (mikropočítač), který by měl komunikovat po sériové lince, vyzkoušíme si, že přenos funguje. Například pustíme na PC program, který má sériový terminál (v tomto příkladu Hercules Terminal), na jednom Elfinu propojíme RX a TX a druhý připojíme například přes USB/RS-232 převodník. Otevřeme port a pošleme data. V příkladu jsem nastavil na Herculesu zobrazování v hexadecimálním formátu a odeslal jsem čtyři bajty. Na obrazovce se zobrazilo echo odeslaných dat a data přijatá z druhého modulu, který má propojené RX a TX:

 
Závěr

Normálně to funguje, není co dodat, moduly Elfin EW10 pracují spolehlivě a tak, jak mají. S jednoduchým obvodem používám sériový přenos dat například pro ovládání tuneru Icom, typ AH-4 z rádií Icom . Podrobnější popis modulů Elfin naleznete zde.

   TU 73, Mira, ok1ufc