OK1UFC
 
    Modul Elfin EW10 a komunikace s aplikacemi

Poslední aktualizace v srpnu 2020    

 
    Úvod

Předmětem této druhé kapitoly je komunikace po síti, od desktopů a serverů k modulům Elfin EW10. Ve třetí kapitole je podrobněji řešena komunikace modulů Elfin s čipy PICAXE v kontrolérech námi zkonstruovaných přístrojů (přepínače, tunery, měřidla).
 

 
Základním prvkem, který umožňuje přenos informací (povelů, dat) v síti je modul Elfin EW10.
Ve WiFi sítích používáme Elfin EW10 konfigurovaný jako STA (bylo popsáno). Z desktopu komunikujeme s modulem Elfin technologií klienta sítě TCP/IP.  Elfin dále komunikuje s našim zařízením po sériové lince.

   Co v moderních operačních systémech chybí?

Moderní operační systémy (Windows 10) jsou vybavené různým sajrajtwarem (aplikacemi, které se mi jeví jako naprosto zbytečné), ale chybí jim několk užitečných služeb, které by mi v oblasti telemetrie a dálkového řízení usnadnily život. Naštěstí byly tyto dlouhodobě chybějící funkcionality nahrazeny SW vybavením třetích stran. Ve Windowsech i Linuxech mi chybí v základním vybavení především toto:

1. Virtualizace sériového portu.
2. Jednoduché sdílení různých USB zařízení mezi více desktopy.


   Zdůvodnění 

ad 1: Sériový přenos dat byl kdysi dávno standardizován. Když jsem pátral po jeho minulosti, našel jsem definici rozhraní RS-232C datovanou rokem 1969. První PC, která jsem měl, byla osazena kartami s rozhraním RS-232. O základech sériové komunikace a jejím praktickém využití jsem napsal v minulosti několik článků. Na tomto místě uvedu jen konstatování:

a) o tom, že stále existuje velké množství aplikací, které jsou dobré, nebyly nahrazeny ničím novějším (hlavně lepším) a umožňují řízení připojeného zařízení jen pomocí sériového portu; další komentář není nutný;

b) o tom, že všechny moderní prostředky pro vývoj aplikací (včetně Visual Studio, Visual Basic, Gambas) obsahují základní komponenty pro práci se sériovým portem;

c) o tom, že sériový port lze realizovat transparentně na protokolech rozhraní USB a existuje mnoho čipů, které umí provést konverzi USB na RS-232 (FTDI, CH340,...) a prodává se mnoho různých převodníků USB na RS-232;

d) o tom, že existují moderní zařízení (TCP servery), které umí realizovat transparentní přenos dat bajt po bajtu z protokolu TCP/IP na UART (sériové rozhraní); příkladem budiž modul Elfin EW10;

To, co v operačním systému postrádám, je vybavení, které by nám umožnilo vytvářet virtuální sériové porty, které by komunikovaly jako COM xx s aplikacemi a bajty ze sériové komunikace by transparentně a s využitím TCP klienta přenášely na naslouchají TCP server (tj. na konkrétní IP adresu a port). Naštěstí existují programy třetích stran, které tuto problematiku řeší vynikajícím způsobem.

ad 2: Sdílet USB zařízení mezi desktopy v síti považuji za užitečné. Vezměme si jako příklad dálkové ovládání populárního TCVRu Kenwood TS-2000. Rádio má na konektor Canon s 9 špičkami vyvedeno rozhraní RS-232. O virtualizaci sériového portu i o komunikaci po síti jsme se bavili v předchozím bodě. Jenže problém ovládání vyřešen nemáme. Např. pro digitální provoz pomocí WSJT-X potřebujeme přenášet ještě audiospektrum z TCVRu do PC i opačně (při vysílání). Pokud bychom uměli sdílet USB zařízení jednoho desktopu s druhým, bylo by to super. Ještě novější ham rádia bývají vybavena rozhraním USB. Takové rozhraní integruje sériový port pro řízení rádia a USB zvukovou kartu. Pokud bychom uměli mezi počítačem běžícím u TCVRu a vzdáleným desktopem sdílet USB zařízení, byli bychom v oblasti dálkové obsluhy takového TCVRu jinde. Pro podobné případy rovněž existují řešení třetích stran. Z některých však nejsem happy.

Do čtvrté kapitoly jsem proto zařadil skromné články o tom, jakým způsobem nám umožňují prostým a jednoduchým způsobem námi napsané, nakreslené, vyvinuté aplikace pro DO a TM komunikovat.
 

 

   TU 73, Mira, ok1ufc