OK1UFC
 
    Elfin EW10

Poslední aktualizace v srpnu 2020    

  
  
Úvod

Elfin EW10 je užitečný síťový prvek. Elfin EW10 je  malý, levný, spolehlivý a konfigurovatelný modul, který můžeme používat jako server na naší WiFi síti.

Jako TCP server je Elfin schopen naslouchat na své IP adrese a portu. Pokud TCP client odešle na server sadu bajtů, modul je transparentně, bajt po bajtu umí poslat na UART, tedy data se objeví na fyzickém RS-232 konektoru, který na modulu je.

Elfin EW10 nebyl určen pro uživatelské programování, jako např. Arduino nebo Raspberry. Nicméně, jde o modul konfigurovatelný pomocí webového rozhraní.

Elfin EW10 má jediny konektor RJ-45, na který jsou vyvedené napájecí svorky, společná zem (GND) a datové signály seriového rozhraní (RXD a TXD).

   Popis signálů - viz další obrázek

 

   Konfigurace modulu přes webové rozhraní

Na následujících obrazovkách je ukázka stránky se statusem modulu a tři základní obrazovky, na kterých se nastavuje systém, TCP komunikace a sériový port.
 

  


 

 
 

Nejčastější použití modulu

V této publikaci se setkáte pouze s modulem, který je propojený se zařízením (spínače, relé, anténní přepínače, tunery, měřicí přístroje). V zařízení je jednoduše naprogramovaný čip PICAXE (bude popsáno v dalších článcích).

U venkovních zařízení modul Elfin vkládám do trubky, která je shora uzavřená zátkou. Aby modul nevypadl, je jeho kabel utěsněn špuntíkem z pěnového polystyrénu. Za kabel modul jednoduše vytáhnu, což se někdy náramně hodí. Netřena otevírat žádný kryt, nic šroubovat a přesto téměř okamžitě vyměníme jeden modul za jiný (např. když má zařízení pracovat v jiné WiFi síti).

Příslušnost ke konkrétní WiFi síti se nastavuje - viz předchozí obrázky.
V každé WiFi síti je přidělena (nebo jsme přidělili) IP adresu sítě.

Příslušnost k síti a IP adresu si značím tužkou na samolepce modulu Elfin.
Port nastavuji podle TCP klienta.

Obvykle mám v jednom místě (např. u jednoho přístroje, u jedné antény) jeden Elfin. Více zařízení může být připojeno k sériovému portu, protože i v sériové komunikaci používám protokol, který umí adresovat.

 

 
   Více podrobnosti o modulu Elfin

Modul Elfin EW10 jsem popsal dříve ve více svých publikacích, protože je spolehlivý a používám ho opravdu často. Podrobnější popis naleznete zde.
 

   TU 73, Mira, ok1ufc