OK1UFC
   Vzdálená plocha Windows 10 a dálkové řízení TCVRu

srpen 2020    

   
Úvod

Nastavení vzdálené plochy Windows je pro použití řízení vzdálené stanice přes počítač velice lákavé.

Nastavení

Na počítači, který slouží k řízení stanice zapneme povolení vzdálené plochy. Dělá se to v menu Systém - Nastavení -Vzdálená plocha:
 

 
Desktop

Na desktopu spustíme program "Vzdálená plocha". Ikona v mém menu vypadá tak, jako na obrázku mého menu vpravo.

Po spuštění vyplníme jméno vzdáleného počítače. Můj se jmenoval "HAM".

Po kratičkém přihlašování se vzdálený počítač připojí.

Co funguje?

Přes vzdálenou plochu můžeme spouštět aplikace na vzdáleném počítači. Na obrázku dole je spuštěný programátor PICAXE. Lze na něm přes vzdálenou plochu spouštět programy. Napsané programy lze spouštět v režimu simulace. Takže toto funguje.

Podobně fungovala většina desktopových programů.

Co nefunguje?

Přes vzdálenou plochu systému Windows 10 jsem nedokázal pracovat ani v jednom z oblíbených digimódů, nešel mi WSJT-X a ani MixW (PSK31).

Pokud jsem přes vzdálenou plochu spustil uvedené programy, vždycky se v nějaké formě objevila chybová hláška, že nelze pracovat se zvukovou kartou.

Vše je vidět na obrázcích dole.

 

 

 
Detail hlášky - viz vpravo:
Program WSJT-X dopadl stejně - viz obrázek dole.

U obou programů lze programy ovládat pomocí tlačítek. Ani náhodou však nelze ovládat vodopády (waterfalls) ani zobrazovaná spektra. Vodopády a spektra navíc nic nezobrazují.

 

 
Další postup

Protože jsem přehlédl malé ovládací prvky pro RDP, obrátil jsem se na komunitní fórum: https://answers.microsoft.com/cs-cz/windows/forum/all/p%c5%99es-vzd%c3%a1lenou-plochu-nejdou/326e4b92-962b-4d6c-8525-d7707f23d01e

Pomoc se dostavila velice rychle (Mirek Prágl, který toho zná hodně). Sice jsem musel otravovat kvůli tomu super utajenému nastavování dvakrát, nicméně, zadařilo se alespoň principielně sdílení nastavit. 
 

 
Rovněž bylo třeba restartovat obě PC, odstranit údaje o přihlašování a připojit se znovu. Podařilo se mi spustit aplikaci na vzdáleném PC přes vzdálenou plochu a ovládat program.
 

 
Bohužel, vodopád a spektrum zežraly veškeré systémové prostředky a odezvy byly neskutečně pomalé (několik sekund). Takže jsem sice viděl, že u programu lze např. přepnout pásmo. To, co už nejde, je např. uspořádat si okno vodopádu a hlavní okno programu. To se dříve spojení RDP rozpadne. Po rozpadu musíte aplikaci WSJT-X zavřít a znovu spustit.

Takže - monitorovat spojení na pásmu, to je asi vše, co lze od tohoto způsobu očekávat. Spojení (QSO např. v módu FT8) udělat nelze, pokud si nechcete uříznout ostudu nebo mít problémy.
 

Závěr

Při několika návycích lze při spojení WSJT-X vypnout vodopád. Pak lze dálkové řízení využít v pohodě. Dneska jsem realizoval spojení, naprosto bez problémů.
   TU 73, Mira, ok1ufc