OK1UFC
 
    WEB server pro telemetrii a dálkové ovládání

srpen 2020    

  
   Úvod

Nejsem příznivcem dálkového ovládání a telemetrického měření z mobilů. Jednoduše - nemám rád malé a zapatlané dotykové displeje. Pokud o něčem rozhoduji, rád to vidím na veliké ploše a v kontextu se vším, co právě dělám. Někdy však není vyhnutí. Potřebujete něco změřit nebo přepnout z míst, kde nemáte pořádné zařízení k dispozici. Např. z montážní plošiny, v garážové dílně, atd.

   Koncepce

U mě zvítězila koncepce, kterou umožňuje ProfiLab Expert s ProfiLab web serverem.
Důvody k takovému rozhodnutí:

1. Základním kritériem je doba potřebná k vývoji aplikací. Přestože existují prostředky, např. Xojo, které umožňují psát aplikaci pouze jednou a kompilovat ji pro Windows, Linux a iOS (včetně iOS pro mobily), byl koncept ProfiLab pro mě nejrychleší a nejméně pracný.

2. Druhým kritériem byla možnost vystačit u mobilních zařízení jen s moderním webovým prohlížečem a obejít se bez mobilních aplikací.

   Koncepce ProfiLab web server

je zřejmá z obrázku vpravo. Na PC je mimo aplikací DO a TM spuštěn malý web server. Tento webserver komunikuje s aplikacemi DO a MT (popis není předmětem tohoto článku, bude podrobně rozebrán u aplikací DO a MT).

ProfiLab Web Server realizuje zobrazení dynamického obsahu aplikací, včetně displejů a budíků měřících přístrojů, včetně spínačů ve vysoce realistickém grafickém podání velice podobnému běžícím aplikacím na desktopu.

Zprovoznění a konfigurace ProfiLab Web Serveru je časově nenáročná činnost.

 
  Zobrazení úloh DO a TM ve webovém prohlížeči
 

 

 
V části pod statickým obsahem s odkazy je modrým pruhem ok1ufc on-line oddělena dynamická část, která zobrazuje spuštěné úlohy DO a TM. V našem příkladě je jich spuštěno šest. Kliknutím na ikonu úlohy zahájíme telemetrii nebo ovládání. Viz další obrázky:
 
   
 
Některé aplikace na webu nemohou mít stejný komfort, jako má aplikace na desktopu. Například práce s týdenním časovačem je z webu také možná, ale data o spínání je třeba zadat do obyčejné tabulky.
 
 
   Nastavení ProfiLab Web Serveru je jednoduché a omezuje se na několik základních věcí, které jsou zřejmé z dalších obrázků. Vlevo - status web serveru, okno s napojenými aplikacemi, pod ním okno s připojenými browsery (IP adresy). Vpravo okno s nastavováním (zda se spustí minimalizované, zda se klienti přihlašují heslem, zda se má na desktopu spustit pro kontrolu browser (na localhost adrese), nastavení portu (default = 80)...
 
  Webová stránka (html) je uložena v adresáři wwwRoot (obrázek dole). Úvodní webová stránka serveru musí mít označení "Welcome.html" a může obsahovat běžný statický obsah, hypertextové odkazy, obrázky ...
 

 
Já jsem si svou úvodní stránku vytvořil pomocí oblíbeného Front Page. Pod modrým pruhem OK1UFC on-line zobrazuje ProfiLab Web Server svůj obsah.
 

  
   Závěry

Řešení s využitím web serveru mi maximálně vyhovuje. V amatérských podmínkách jsem odkázán jen sám na sebe. Nechci však být omezován v tom, co budu dálkově ovládat nebo měřit. Proto nemohu trávit stáří vymýšlením vymyšleného, programováním podobného a správou tisíce aplikací. Webový prohlížeč je součástí každého, dnes i toho nejpitomějšího mobilu. Nevyžaduje žádnou správu a ani nemusí být můj. Stačí, když znám tu svou IP adresu a své přístroje.

 

   TU 73, Mira, ok1ufc