OK1UFC
 
    Čipy PICAXE a jejich výstupní piny

Poslední aktualizace v srpnu 2020    

  
  
Úvod

Čipy PICAXE používám v těchto typických rolích: 

1. V aplikaci DO a TM čipy převádějí informační bajty z komunikačního protokolu RS-232 na logické úrovně pinů.
2. V aplikaci DO a TM čipy převádějí logické hodnoty na pinech do sériového komunikačního protokolu RS-232.
3. V aplikaci DO a TM čipy převádějí analogové hodnoty na pinech (zákl. rozsah je např. 0 až 5V) analogově digitálních převodníků (ADC) na bajt nebo slovo (2 bajty) a takto digitalizovanou informaci přenášejí do sériového komunikačního protokolu RS-232.
4. V aplikaci DO a TM čipy převádějí číslicovou hodnotu z jednodrátové sběrnice (např. teplotní a jiná čidla) do sériového komunikačního protokolu RS-232.

   Výstupní piny čipů PICAXE

Výstupní piny čipů PICAXE lze použít ke spínání různých obvodů. Obecně platí, že jeden výstupní pin lze zatížit proudem do 20 mA a čip by měl být zatěžován maximálním odběrem proudu do 90 mA:

   Spínání velkých výstupních výkonů

Pokud potřebujeme spínat proudy jednotek až desítek ampér, případně obvody v síti nn, lze využít solid state relay (SSR). SSR se vyrábějí od nejmenších typů, vhodných pro povrchovou montáž, až po větší typy, které jsou určené k montáži na chladič. Na obrázku vpravo je výkres SSR s uvedenými rozměry od firmy Cosmo. Relé typu COSMO_SSR_KSD210AC8, které jsem vybral pro tento příklad, je určené pro spínání proudů do 10 A a pro napětí do 250 V AC. Výstupní obvod je osazen triakem. K rozpínání dochází při průchodu proudu nulou. Relé má vstupní část. Ta je oddělena od výstupu galvanicky, s elektrickou pevností 4 kV. Vstupní část je tvořena obvodem z LED diody a rezistoru. K sepnutí relé dochází při napětí od 4 do 32 V. Rozhodující je proud, který teče LED. Ten se pohybuje od cca 5 mA do 12 mA. Jeden čip PICAXE typ 20M2, který rád používám pro ovládání spínačů, je schpen spínat 8 ks SSR uvedeného typu.

Existují však SSR, která nemají rezistor ve vstupní části. Např. některé typy OMRON. O řízení těchto relé se dočtete např. v materiálu firmy GM Elektronik. Katalog. list takového SSR uvádím zde. SSR bez vstupního rezistoru musí spnout při proudu max. 7 mA. Rozepnuté musí být při proudech menších, než 1 mA.

Na obrázku vpravo je schéma zapojení SSR Cosmo.

 

   Spínání malých relé

Ne vždy potřebujeme spínat proudy v rozvodné síti, ale ovládat malá relé nebo vysokofrekvenční (mikrovlnná) relé. 

Doporučené zapojení takového obvodu od výrobce čipů PICAXE je uvedené ve třetím manuálu (je ke stažení na www.picaxe.com) a lze ho stáhnout také zde.

Já používám úspěšně mnoho let zjednodušené zapojení. Jako spínací MOSfety používám typ IRML2502 a pro velké proudy typ IRF 540 v provedení pouzdra D2PAK.

IRML2502 je v pouzdře SOT-23 (maličké SMT provedení). Hexfet má v sepnutém stavu rezistenci jen 0.045 Ohmu a je schopen v sepnutém stavu pracovat s proudem přes 3 A.

IRF 540 má stejnou hodnotu rezistence v otevřeném stavu a je schopen pracovat s proudem přes 30 A.

Oba typy polovodičů mají mezi elektrodami S a D diodu. Pro spínání malých relé ve svých zapojeních nepoužívám rezistor 10 k na vstupu a ani polovodičovou diodu 1N4001.

Na obrázcích dole jsou (vlevo) vidět hexfety IRML2505 na straně spojů a malá automobilová relé HF3FD (vpravo).

Pozn.: Jde o prototyp desky, který je obsazen šuplíkovým čipem 14M2, ale deska je navržena pro můj "zavedený" 20M2.

 

Podobně, jako malá relé, lze pomocí hexfet spínat stejnosměrné malé motory. Vpravo nahoře je doporučené zapojení. Opět platí, že pro motory s větším odběrem je nutné oddělit napájení motorů (proudy několik A) od napájení čipů. Země musí být společné.

Pokud potřebujeme měnit směr otáčení malých ss motorů, můžeme použít speciálního obvodu L293B.

Čipy PICAXE mají SW vybavení, které umožňuje jednoduše řídit modelářské servo. Opět doporučuji já i výrobce čipů použít oodělený zdroj (pro serva odběr několik A a vyšší napětí), ale nezapomenout dobře vyřešit společnou zem (obrázek vpravo).

   Jiné typy výstupů

U čipů PICAXE řady X2 lze využívat DA převodu. To znamená, že na výstupu lze nastavit výstupní napětí přibližně v rozsahu napájecího napětí, ale pouze v 32 úrovních. Tedy krok je vyšší než 0.15 V.

 

   TU 73, Mira, ok1ufc