Napsáno 2018 - 2019

      
 

   Stručný deníček o začátcích programování (pro seniory 60+ a vidláky, kteří se programováním nikdy neživili) ...


1. Jak napsat jednoduché aplikace pro desktop
 
   

1.1.   Slovo úvodem
1.2.   Proč používat Gambas?  

1.3.   Náš první program 
1.4.   Proč používat Visual Basic?  A též náš první program ...  
1.5.   Základy programování opravdu vidlácky 
1.6.   Ukázka práce s objekty (supervidlácké)  
1.7.   Svislý ukazatel hodnoty (objekty, procedury, příkazy větvení, vidlácky ...)  
1.8.   Nevizuální objekty, volání systémové funkce (spínací hodiny vidlácky a softwarově) 
1.9.   První program v prostředí XOJO (Cross Platforma pro macOS, Windows, Linux a Raspberry Pi) 
1.10. ProfiLab Expert - moderní, bohatě vybavený vývojový prostředek, který se snadno učí a který je schopen vytvořit tzv. portable aplikaci (přenositelnou na jiná PC)
   

2. Základy programování komunikace mezi počítači  

2.1.   Příklad komunikace s využitím Serversocket a Clientsocket (profesionálně napsaný program z příkladů v Gambasu)
2.2.   Vidlácké povelování po síti IP s využitím ServerSocket a ClientSocket (domácí úkol z předchozího článku) 
2.3.   Supervidlácké jednoduché posílání povelů z jedné aplikace do druhé, s využitím IPC Socketu 
2.4.   Program Windows, který posílá povely do serveru z úlohy 2.2.   (Visual Basic) 
2.5.   Program spínaček, který posílá povely do jiného zařízení (TCP Socket, ukládání konfigurace do souboru, globální proměnné) 
2.6.   Program, který umí poslat z notebooku povel do trx Icom (příklad využití sériové komunikace)  
2.7.   Posílání povelu po sériové lince do PICAXE
2.8.   Program Windows, který naslouchá povelům z úlohy 2.4. (TCP Listener)  
2.9.   Rozšiřující expandér programovatelných pinů
2.10. Router povelů
2.11. Dálkově řízený krátkovlnný anténní tuner  
2.12. Jednoduchý dálkově řízený tuner, nakreslený a zkompilovaný pomocí ProfiLab Expert 40  
2.13. Dálkově řízený tuner ovládaný softwarovým Joystickem  (ProfiLab Expert 40) 
2.14. Dálkově řízený tuner s využitím TCP (LAN, WiFi) komunikace
2.15. Dálkově řízený tuner Elfin (TCP, LAN, WiFi) s použitím profesionálního směrovače povelů
 
4. Užitečné odkazy

4.1.   Užitečný seriál o začátcích s Linux Mint a další stránky o Linux Mint
4.2.   Zdroje publikací, instalační disky a nástroje pro práci s Linuxem     
4.3.   Praktické využití Linuxu v radioamatérské praxi 
4.4.   Oficiální stránky Linux Mint 
4.5.   Gambas v distribucích Linux Mint a Ubuntu 
4.6.   Vývojové prostředí XOJO, určené pro rapidní vývoj aplikací pro více platforem  
4.7.   Manuál XOJO (přes 2000 stran, cca 82 MByte) 
4.8.   Základy programování ve Visual Basic 
4.9.   Souhrn datových typů ve Visual Basic  
4.10. A Beginner's Guide for Gambas  
4.11. ProfiLab Expert - stránky autorů, možnost stažení demoverze  
4.12. Když jsou s desktopem potíže (základní údržba operačního systému)  

   

   TU 73, Mira, ok1ufc