OK1UFC: Chatovací digimódy na QO-100 prosinec 2021  

Na QO-100 dělám pokusy s chatovacími módy poblíž kmitočtu f RX = 10489.550 MHz, f TX = 2400.050 MHz, USB. Často pracuji mezi 17:00 - 18:30 UTC, vždy s QRP výkony, které jsou běžně používané pro provoz FT8, se signály, které jsou ve spektru viditelné. Pár podrobností o provozu pomocí digimódů jsem popsal zde (odst. 7 Digimódy na QO-100). Můj setup tvoří malá stanice založená na Adalm Pluto, 40 cm TX anténa s V polarizací a PA QRP. Mnoho módů jsem vyzkoušel s SP3BGD (TNX Stan) RTTY, Hell a také JT65, JT9 and Q65 via QO-100. Nejčastěji používám THOR22 a RTTY.

Nejsem ready v módu SSTV (ani neplánuji). Protistanice však mají zájem.
 
Můj setup, tj. SDR Adalm Pluto, SW WSJT-X, SDR Console mi rovněž neumožňuje spolehlivě dekódovat mód Q65-15A. V módu Q65-15A se mi signály protistanic i své vlastní daří dekódovat pouze s konkrétním nastavením setupu, který mi však pro jiné činnosti úplně nevyhovuje. Rovněž nemohu tento mód používat, pokud mám zrovna instalovaný PA s ovládáním pomocí vf VOXu. Mód Q65-15A však není určen pro satelitní komunikaci a pravděpodobně nemůžeme od autorů programu očekávat další prodloužení dob pro dekódování.

Via QO-100 lze pracovat rovněž s módy PSK31, otázkou je, proč šetřit s šířkou pásma, které máme na pásmu transpondéru NB dost, stejně tak je k diskuzi užití JT9, které pracuje s dlouhou dobou T/R cyklu = 60 sec. Obdobný závěr platí např. pro Thor Micro, který je uzoučký, ale neskutečně pomalý. Nicméně, i takové módy jsou na QO-100 provozovatelné.

Poznámky:
 
1. Pokud s digimódy začínáte, vyzkoušejte si jedinečnou možnost na satelitu QO-100 - duplexní provoz a přijímejte své vlastní signály. Většina chatovacích programů (MixW, FLDigi) umožňuje spuštění ve dvou instancích. Jednak si vyzkoušíte příjem včetně dekódování a rovněž si nastavíte pouze potřebnou QRP úroveň signálu, aniž byste aktivovali Leilu. Rovněž si vyzkoušíte, jak přesné vyžaduje ten který mód naladění. Za standard snadného ladění považujte ladění RTTY, používejte AFC. Extrémně dobře se ladí Thor11, DominoEX. Módy jsou dekódované, i když se vodopád jen zčásti překrývá s linkami kurzoru vodopádu. Úplně přesně musíte ladit MFSK16, někteří hamové takové ladění označují za obtížné.
 
2. Pokud chcete pracovat v nějakém digimódu, použijte pro domluvu skedu RTTY 45,45 Bd, shift 170 Hz. Takový mód od všech ostatních většina stanic rozliší. Pokud se vám povede vysílat signál invertovaný, i na to protistanice rychle přijde. Na RTTY si pak domluvte, v jakém módu si přejete udělat spojení. Je to komfortnější, než např. v FT8 psát MFSK16? THOR11? apod. Pokud vidíte, že na pásmu pracují stanice nějakým módem, který hned nerozlišíte, rovněž zavolejte vedle takto pracujících stanic pomocí RTTY. K domluvě klidně použijte Q-kódy, např. QSY pro změnu kmitočtu i módu, QRX, pokud potřebujete, aby protistanice byla "stand by" a měla dost času na nalezení vašeho signálu a na dekódování ... . Sked si lze domluvit i na Internetu, samozřejmě. Já takovou možnost nepoužívám, v době vysílání nemám internet zapnutý, nepoužívám ani služby různých clusterů a ani časovou synchronizaci z Internetu. Ale to je jen takový můj maličký cíl, aby stanička byla autonomní (time sync ze satelitu) a na internetu nezávislá.
 
3. Na QO-100 nemusíte až tak šetřit s šířkou pásma. Proto si po spuštění programu zamkněte TX na kmitočet (Lock), kde voláte výzvu. Protistanici snadno ve vodopádu doladíte, i když nebude vysílat přesně na vašem kmitočtu. Frekvenční diference je naprosto běžná, je dána driftem transpondéru (kmitočty konverze 13cm/3cm se liší např. ráno a večer).

 

 
   TU 73, Mira, ok1ufc