OK1UFC: BPSK a QPSK módy via QO-100 listopad  2021  
BPSK a QPSK módy via QO-100

Chatovací módy PSK31, obecně BPSK a QPSK módy lze považovat za standardní a velice rozšířené na krátkovlnných pásmech. Na satelitu QO-100 jsou rovněž použitelné. Podmínkou je, aby se použité zařízení vyznačovalo vynikající frekvenční stabilitou. Nízký frekvenční drift je podmínkou. Jde o módy, které musíme velice přesně vyladit, aby byly zprávy bezchybně dekódované. Na rozdíl od jiných digimódů (DominoEX, THOR) jsem s nimi nikdy nezrealizoval QRPP spojení s velice nízkými úrovněmi. Avšak s úrovněmi, se kterými obvykle pracují stanice v módu FT8 lze udělat spolehlivá QSO. Dokonce i s úrovněmi o 10 dB nižšími.


 

 
   TU 73, Mira, ok1ufc