OK1UFC: THOR11, THOR22 a THOR100 via QO-100 listopad a prosinec 2021  
16. prosince 2021: Úvodní stránka k digimódům je zde.

THOR22 je vynikající digimód, který si poradí se značným frekvenčním driftem a hodí se pro spolehlivý QRPP provoz.
 
Pokud vysílám do QO-100 s úrovní, která odpovídá módu FT8/FT4, potom spolehlivě dekóduji přijímané signály THOR22, který využívá spekra širokého asi 400 Hz. Nízký požadavek na přesnost naladění je fascinující. THOR22 si poradí se skokovou i se spojitou změnu frekvence a signál je dekódován beze ztráty znaků. FEC si ukazuje spolehlivě svých 100%, vodopád je krásně viditelný a zelený sloupcový ukazatel ukazuje neuvěřitelnou rezervu nad nastavením squelche. Fascinující:

původní článek:

THOR - úvod

THOR je považován za následníka módu DominoEX. Mód THOR je implementován do programu FLDigi, autorem módu je Dave, W1HKJ a o něco více je popsán např. zde. O rodině digimódů THOR má autor stránku zde. Výhodou módu THOR, podobně, jako módu DominoEX, je nízký požadavek na přesnost naladění. Společnou nevýhodou módů DominoEX a THOR je, že nejdou od sebe jednoduše vizuálně rozlišit.

THOR via QO-100 a ve spektru SDR Console

THOR je velice robustní mód, který umožňuje opravdová QRPP spojení. Ve spektru SDR Console snadno přehlédneme komunikující stanice. Na obrázku jsem zachytil spolehlivě dekódovaný signál THOR11. Všimněte si, že jeho úroveň je o 15 dB menší, než signál stanice pracující CW:


 

Na následujících obrázcích jsou snímky obrazovek módů THOR11 a THOR22. Signál byl vysílaný s úrovní nastavenou pomocí Drive = 0, viz obrázek SDR Console, tedy nepatrný výkon (100 mW@40cm dish, V polarizace):

Na posledním obrázku je zachycen THOR100. Zde už bylo nutné zvýšit výkon na úroveň, kterou používá většina hamů pro provoz FT8 via QO-100. Spolehlivý přenos svištěl pěkně rychle:

Digimód THOR, podobně, jako DominoEX nevyžaduje přesné naladění na signál protistanice. Pomocí THOR lze realizovat opravdová spolehlivá QRPP spojení via QO-100.

Jak rozlišit módy DominoEX11 a THOR11?

Oba módy jsou si podobné a ve spektru vypadají stejně:

Nevím. Pokud mají oba módy zapnuté FEC=ON, je doba latence (doba, než dojde k dekódování) poměrně vysoká. Vizuálně od sebe rozlišíme módy, které pracují s různou šířkou pásma:

Je milé, když můžeme sledovat předchozí spojení jiných stanic a máme čas vyzkoušet různá nastavení programu. Na QO-100 to máme podstatně jednodušší, můžeme si při duplexním provozu vyzkoušet různá nastavení a získat potřebné dovednosti pro obsluhu a provoz.

 
 
   TU 73, Mira, ok1ufc