OK1UFC: DominoEX via QO-100 listopad  2021  
DominoEX - úvod

DominoEX je digitální rádiový režim, který byl určený pro chatovací režim na nižších pásmech HF. S TCVRem SSB je použitelný rovněž na QO-100. V původní dokumentaci autor tvrdí, že DominoEX je ideální režim pro začátečníky, protože se snadno naladí (příklad - viz poznámka na konci článku). DominoEX byl navržen tak, aby eliminoval několik problémů, které existují u jiných digitálních módů, jako je obtížné ladění a pomalá odezva (dlouhá doba latence).

DominoEX se vyznačuje spolehlivostí přenosu, použití FEC není pro běžnou komunikaci nezbytně nutné. DominoEX je digitální režim s MFSK (Multi-Frequency Shift Keying). Aby se předešlo problémům s laděním, používá se IFK (Incremental Frequency Keying), kde data nejsou reprezentována frekvencí každého tónu, ale frekvenčním rozdílem mezi jedním tónem a dalším, což je ekvivalent diferenciálního PSK.

DominoEX - ladění

DominoEX je implementováno například do multimódového komunikačního programu FLDigi. V tomto programu se ladění provádí úplně stejně, jako například ladění MFSK nebo RTTY.
 


 

Na obrázku vidíte typický signál módu DominoEX ve vodopádu.

Aby došlo ke správnému dekódování, nastavíme u programu v menu Configure, v položce Modem, DominoEX použití FEC.

Vzhledem ke spolehlivosti přenosu módu DominoEX vystačíme na QO-100 s nastavením FEC off (v FLDigi není políčko zaškrtnuto).

Vlivem přenosu dojde u slabších signálů občas ke zkomolení nějakého znaku.

Program FLDigi umožňuje pracovat mnoha digitálními módy. Tím je také dáno, že program umožňuje nastavovat celou řadu různých parametrů. Pokud chceme realizovat mnoho různých spojení, je velice užitečná vlastnost tohoto programu - vede nám deník a umožňuje jeho export. Pro experimentování s DominoEX je však vynikající další jednoduchý program, který kdysi napsal autor módu.

 
Program DominoEX od ZL1BPU

je jednoduchý a přehledný. Snadné ladění módu spočívá v tom, že pomocí RIT přijímače (u SDR Console viz dolní obrázek) naladíme mezi žluté pruhy Capture Range (na obrázku pod textem vpravo) signál DominoEX (vodopád jede zleva doprava). V horním okně se nám zobrazuje dekódovaný text. Pro TX slouří spodní okno. Do tohoto okna se nám rovněž kopíruje text z maker.

Po přípravě vysílaného textu spustíme vysílání tlačítkem TX now. Po odvysílání relace zůstává TX zapnutý a vysílá text v tzv. 2nd kanálu (např, naši volačku). Abychom mohli přijímat signál protistanice, klikneme po odvysílání relace na tlačítko RX now.

V sadě tlačítek najdeme rovněž tlačítko FEC off / FEC on.
Program DominoEX od ZL1BPU má zásadní výhodu v tom, že si při příjmu sám dovede zapnout FEC = on, pokud je to třeba. To např. FLDigi neumí.

Program je jednoduchý, nikam se neinstaluje a spouští se pomocí souboru DominoexFEC 2.0d.exe. Mám ve dvou adresářích nakopírované dvě sady programu a na QO-100 spouštím obvykle dvě instance, což mi umožňuje v duplexním režimu monitorovat své vlastní signály:

V oknech 2nd je vidět vysílání mé značky. To se děje po vysílání textu z TX panelu do doby, než přepneme kliknutím RX now.

Program DominoEX umožňuje používat několik módů DominoEX, defaultním módem je 11 baud single spaced - viz menu Mode. Program má několik nástrojů k nastavení módu - viz menu Tools.
 

 
Na posledním obrázku jsem zachytil obrazovku SDR Console se zvýrazněním RIT, pomocí kterého jsem doladil signál DominoEX 11 mezi čáry Bandwith Capture Range:

Závěr

DominoEX je v každém případě výborný chatovací mód, který umožňuje spolehlivý oboustranný QRP provoz na satelitu QO-100. Na dalším obrázku vidíte, jak jsem stáhnul výkon mého QRP vysílače na SDR Console na minimum. Můj signál je o 10 dB (tedy 10x) slabší, než signál stanice, která pracuje v módu FT8. Předpokládal jsem, že můj signál DominoEX bude na hranici dekódovatelnosti - viz obrázek ještě níže. Mýlil jsem se. I tak slabý signál byl dokonale čitelný (FEC = on). Pouze na vodopádu DominoEX byly značky zřetelně slabší a byl mezi nimi vidět šum. Další možnost snížit výkon jsem už během experimentu neměl.

Mód DominoEX se zapnutým FEC on si poradí i s určitými kmitočtovými nestabilitami. O tom, jak funguje AFC v módu RTTY, MFSK a DominoEX jsem napsal pár řádek zde.

Pro reálná QRPP QSO v módu DominoEX11 se zapnutým FEC = on s oblibou používám program FLDigi. Důvodů mám víc, ten hlavní je, že SW FLDigi umí mnoho digitálních chatovacích módů, pro mě všechny důležité, tj. RTTY, MFSK i DominoEX. Program FLDigi má velice hezky vyřešený algoritmus squelche. Mód DominoEX11 se mi rovněž ladí ve standardním waterfallu lépe, než v původním SW od ZL1BPU. Takže finální náhled na obrazovku FLDigi, příjem DominoEX. V pravém dolním rohu si všimněte zeleného sloupce S metru a nastavení squelche. Signál DominoEX jsem vysílal s úrovní, která se obvykle používá pro provoz FT8. V pruhu dole vidíte, jakou hodnotu S/N ukazuje FLDigi. Zelený pruh S metru (vpravo dole) je asi na 80% a squelch je nad úrovní rušivého šumu. Obrazovka RX je při příjmu DominoEX čistá a zobrazuje bezchybně dekódované znaky.

Poznámka ke snadnosti ladění v módu DominoEX

Mód DominoEX (také THOR) je dekódován správně i při nepřesném naladění. Je to dáno použitými technikami IFK a FEC. Výborná věc, pokud hraje roli například Dopplerův posun kmitočtu.

 
   TU 73, Mira, ok1ufc