OK1UFC: RTTY via QO-100 listopad  2021  
 
RTTY via QO-100 - úvod

RTTY pravděpodobně mohu považovat za jeden z nejstarších digitálních módů. Přenos via QO-100 a několik spojení jsem vyzkoušel pomocí metody AFSK a s pomocí SW, který mám na PC nainstalovaný pro provoz jinými módy.

Obrazovka programu MixW4 v módu RTTY - viz obrázek dole a nastavení základních parametrů (menší obrázky ještě níže).

RTTY lze provozovat i s malými výkony, srovnatelnými s těmi, které vyzařujeme pro běžný provoz FT4. S takovým výkonem jsem udělal např. náhodné QSO s VU2EEI (viz QSL vpravo).

Samozřejmě lze RTTY při duplexním provozu monitorovat např. na druhé instanci programu MixW4 nebo pomocí jiného programu. Můj oblíbený program je Airlink Express. Náhled pod obrazovkou s MixW dole.

 

Můj oblíbený Airlink Express. Bohužel, autor ho naprogramoval tak, aby šel spouštět jen v jedné instanci.

Základní nastavení módu RTTY je dělá v MixW4 v menu pro nastavování módu. Poslední verze používá okno se záložkami. Důležité záložky:
 

 

 
Starší verze MixW4 používala jednoduché menu - viz obrázek vpravo.

Nastavení prvků VOX na SDR Console

Na TRX Adalm Pluto používám plný duplex (Zaškrtnuto Transmit: Full-duplex) a klíčování TX pomocí VOXu. Nastavení prvků VOX na SDR Console, které používám pro všechny digimódy:

Jedná se tedy o AFSK režim. FSK klíčování, které umí většina standardních transceiverů jsem nikdy nezkoušel.

 
Jak funguje AFC v módu RTTY, MFSK a Domino EX?

Programy pro RTTY obvykle mají funkcionalitu AFC, tedy dolaďování kmitočtu. AFC nepracuje s rychlou smyčkou, proto při skokové změně kmitočtu dojde ke ztrátě znaků. Na obrázku dole vlevo jsem provedl skokovou změnu RX o 100 Hz a při příjmu se ztratilo asi 10 znaků, vidíte, že místo "TESTING EQUIPMENT" bylo přijato pouze "TESTIN     " a dalším dekódovaným znakem bylo až CrLf, tedy začátek řádku s "DE OK1UFC". Při téměř spojité změně, tedy změně se skoky 10Hz, kdy jsem klikáním měnil kmitočet RX o tento inkrement, se žádný znak neztratil, protože AFC se stihlo doladit. Viz obrázek dole vpravo.
Vše zkoušeno s QRP. Úrovně signálů na svorkách antény odpovídají výkonu 1 Watt@parabola průměr 40 cm (zisk 19 dBi, polarizace vertikální).
 

 
AFC v módu MFSK

Na stejnou frekvenční změnu v módu MFSK skončí dekódovatelnost už při prvním kliknutí o 10 Hz. AFC začne hledat signál, ale jde jen o náhodu, pokud uvidíme kousíček dekódovaného textu - viz na obrázku vpravo, v červeném rámečku.

DominoEX

Při vypnutém FEC off v módu DominoEX přestane být signál dokonale čitelný. Četnost chyb vidíme na obrázku pod textem.

Při zapnutém FEC on je však signál dokonale čitelný i při poměrně rychlých změnách kmitočtu, pokud nevyjedeme z konfidenčního intervalu (viditelné spektrum nesmí opustit prostor mezi horní a dolní žlutou čárou. Viz další obrázek pod textem.

Porovnám-li úroveň signálu při spolehlivém dekódování módu RTTY a módu DominoEX (FEC on), potom jsem vysílanou úroveň RTTY musel mít o 10 dB až 16 dB vyšší, tedy 10 až 40 x vyšší výkon vysílače.

 

 

Závěry

1. Provoz RTTY je na satelitu QO-100 možný, snadno realizovatelný. Byl to první chatovací digimód, který jsem ve spektru SDR Console zahlédl. Věřím, že RTTY bude mnoha stanicím imponovat, protože ve všech dobách a na všech pásmech, kdy jsem se RTTY věnoval, jsem RTTY viděl jezdit hlavně s vysokými výkony. Prostě vysoké výkony imponují, i když nejsou třeba, i když zasahuje LEILA. Zásah Leila stanici pracující módem RTTY znemožní dekódování signálu RTTY a donutí tak stanici alespoň o několik dB snížit výkon. Nicméně, RTTY lze na QO-100 spolehlivě provozovat i s QRP výkony.

2. K experimentům s digimódy satelit táhne mnoho operátorů. Všiml jsem si, že někteří stihli obsadit krátkými silnými pulsy pravděpodobně celou šířku pásma NB transpondéru - viz obrázek vpravo. Nepátral jsem, o jaký druh provozu se jednalo. Nicméně, úroveň signálu v pulsu podstatně převyšovala úroveň majáků převaděče. Pulsy však byly krátké, takže Leila nezasahovala. Ne vždy však byl tento přijímaný signál čistý.

V jednom okamžiku se mi zdálo, že se zařízení přelaďuje po celém pásmu převaděče, protože byly vidět spojité čáry přelaďované frekvence tam a zpátky. Asi nějaký fázový závěs hledal možnost zachytit se. Nepodařilo se mi tento jev z obrazovky monitoru sejmout a uložit.

Podobně jsem v jiném okamžiku viděl, že to zařízení vysílalo tak intenzivní šum v širokém spektru (srovnatelné s šířkou audiokanálu), který byl úrovní nepatrně slabší, než úroveň majáku převaděče. Šum se rovněž přelaďoval po celém převaděči. Asi ani to nebyl žádný digitální mód, ale spíš vada konkrétního zařízení. Rovněž jsem nezachytil obrazovku.

Převážnou většinu času však byly vysílány ty silné a krátké pulzy s různou frekvencí, takže se domnívám, že šlo o nějaký druh multifrekvenčního klíčování MFSK s velkou šířkou pásma. Ani při tak vysoké intenzitě a krátkých pulzech nebyl RTTY QRP signál rušen tak, aby se snížila nebo zhoršila jeho čitelnost. Podobně, ani FT8 signál nebyl rušen. Odolnost jiných módů jsem nestihl vyzkoušet.

Spíš si kladu otázku, k čemu je dobré používat digimódy s tak velkou šířkou pásma a signály s tak vysokými úrovněmi, že převyšují úroveň majáků, a to pro tak malý datový tok, který je vidět z rozestupů pulzů v časové i frekvenční oblasti. Že by i v dnešní době byl problém vyrobit zařízení s vysokou frekvenční stabilitou a s malými frekvenčními rozdíly mezi jednotlivými značkami? Já si to nemyslím.

SW pro RTTY

Článek jsem věnoval digimódům, nikoliv SW. Ale asi bych měl na závěr napsat, zda jsem si oblíbil nějaký SW víc, než ty ostatní. Přestože jsem obrazovky snímal z více programů, pro reálná spojení RTTY budu spouštět FLDigi - viz obrázek dole. Program se chová mravně. Modem RTTY dekóduje rychle a spolehlivě celý audiokanál. Pro naladění stačí kliknout na zelený dekódovaný text v levém okně. FLDigi umožňuje nastavit poměrně rychlou časovou konstantu AFC. Co je však pro mě velice důležité - v programu FLDigi krásně funguje squelch (na obrazovce úplně vpravo dole). Snadným a rychlým nastavením okamžitě vyčistíte text obrazovky natolik, že RX okno obsahuje jen správně dekódované znaky. Prostě se mi FLDigi jeví pro RTTY via QO-100 jako nejlepší.
 

 
   TU 73, Mira, ok1ufc