OK1UFC: Q65-30A září 2021  
 

 
Q65-30A
je digitální mód, který umožňuje realizovat opravdová Stealth QRPP QSO
na transpondéru QO-100:

1. Q65-30A je podstatně méně rušen blízkými signály, než Q65-15A.

2. Q65 má výbornou prahovou citlivost - viz tabulka vpravo, pro jednotlivé submódy a délky trvání periody T/R.


Citlivost prahu (SNR v 2500 Hz šířce pásma poskytující 50% pravděpodobnost dekódování) byla autory měřena pro každý submód pomocí simulací přes aditivní bílý kanál Gaussova šumu (AWGN).

Prováděl jsem několik ověřovacích zkoušek a první zkušenosti jsem popsal zde.

3. Dekódování Q65-30A bylo podstatně méně náchylné k parametru latence při zpracování signálu na mém setupu.

Zatímco Q65-30A nebylo nijak náchylné na standardní nastavení Adalm Pluta, pro spolehlivé dekódování jsem musel některé parametry pro Q65-15A, např. TX/RX Delay a hodnoty použitých filtrů, měnit..

 
Základní nastavení WSJT-X

provedeme z menu WSJT-X:

1. Vybereme Q65
2. Pro provoz na QO-100 nastavíme dekódování (obrázek dole):

a)  Normal nebo Fast
b)  nastavíme "Auto Clear Avg after decode", protože na spolehlivých podmínkách satelitního provozu nemá syslení hodnot averigingu žádný smysl, hi.

3. Nastavíme parametry submódu (obrázek vpravo dole), tj.:

Submode A

T/R = 30 s

a můžeme experimentovat.


 

 
Základní nastavení SDR console

používám úplně stejné, jako při provozu FT8. Experimenty provádím vysíláním na kmitočtu 2400.041 MHz v USB postranním pásmu, na cca 1.5 kHz až 2.5 kHz, kde začíná synchronizační pás spektra. Takže, proti FT8 nastavím:

1. kmitočet
2. snížím výkon
3. nedělám nic s ALC, použitý algoritmus omezovače SDR conzole je konstruován tak, aby nevytvářel intermodulační produkty, takže ALC může být nepatrně nad 100%:
 

 
Monitoring vlastních signálů (Let's monitor our own signals ) 

Rovněž v módu Q65-30A monitoruji své vlastní signály, které v duplexním režimu Adalm Pluto/SDR console přijímám. Pokud vysílám své signály s úrovní, kterou používám pro mód FT8, vidím ty signály na vodopádu takto a dekóduji je např. RSTR = - 6dB:

Nebuďme aligátory (Let's not be alligators) 

Mód Q65-30A umožňuje dekódovat signály s reporty slabšími než RSTR = -20 dB:

V módu Q65-30A jsou signály s reporty RSTR = -20 dB dekódované zpravidla vždy, jen při extrémně silném rušení na použitých kmitočtech nikoliv. Citlivost prahu SNR uvedli autoři pro různé submódy v tabulce dokumentace Quick Start Guide Q65. Mód Q65-30A je podstatně odolnější vůči rušení blízkými a silnými FT8 signály, než Q65-15A.

Příklad rušení podstatně silnějším signálem FT4

Podstatně silnější (asi o 13 až 16 dB podle SDR console) stanice pracovala v módu FT4 přímo přes spektrum Q65-30A, které jsem dekódoval s RSTR asi -5 až -6 dB. Během QRM RSTR klesnul o cca 10 dB, ale signál byl stále dekódovatelný:

 
   TU 73, Mira, ok1ufc