Poslední aktualizace 1.2.2019 

      
 

   GPS DO s malým jitterem a velkým rozsahem frekvencí

 
Popis použitého přístroje

Generátor kmitočtů dirigovaný z GPS jsem nevyráběl, protože ho lze poměrně levně koupit. Použil jsem výrobek od www.leobodnar.com jehož popis je zde.

Přístroj byl dodán během tří dnů v maličkém kufříku - viz obrázek vpravo.

Kufřík obsahuje vlastní GPS DO oscilátor s údajně nízkým jitterem, anténu přijímače GPS s kabelem a SMA konektorem,
napájecí kabel USB - USB mini a nějakou dokumentaci.

 

 
Kmitočtový rozsah a nastavení kmitočtu

Přístroj má kmitočtový rozsah od 400 Hz (nezkoušel jsem) do 810 MHz. Je napájen napětím 5V pomocí standardního USB - USB mini kabelu. Kmitočet se nastavuje tak, že kabel zapojíte do USB portu počítače, který běží pod Windows (včetně Win XP) a je na něm spuštěný konfigurační program, který lze stáhnout z webu výrobce. Program se nikam neinstaluje. Pokud nastavujete jen kmitočet, ponecháte levé menu. Pokud potřebujete nastavit i úroveň na výstupu a další parametry, použijete "advanced" menu - viz vpravo.

   

Pro použití v transvertoru pro 10 GHz se signál přivádí pomocí koaxiálního kabelu do LNB a SSPA mixeru. Kmitočet je v tomto případě nastaven na 25.3469 MHz. LNB a SSPA obsahují PLL s děličkou, která by v případě malých nároků na stabilitu byla řízena krystalem v sériové rezonanci s touto hodnotou.

Pro použití v transvertoru pro 2 320 MHz je potřebný kmitočet místního oscilátoru 1 888 MHz. Takový kmitočet nelze přístrojem GPS DO vygenerovat přímo. Proto je v LNB bloku použit jednoduchý násobič kmitočtu. Násobí 3 x a jeho schéma je zde (deska je uvedena v popisu LNB 2.4 GHz):

 

Poznámky
 

1. Kmitočet se nastaví uvedeným postupem a přístroj si ho pamatuje i po odpojení napájecího napětí.
2. Že je kmitočet dirigován signálem z GPS družic, signalizuje dioda LED.
3. Přístroj je určen pro použití s SDR přijímači. Měl by vyhovovat spektrální čistotou. Čistotu jsem neměřil, ale přijímaný signál z transvertoru byl snadno dekódovatelný a nikde jsem nezahlédl spektrální čáry, které by tam neměly být.
4. Při bastlení se nevyhneme úpravě úrovně signálu. Na deskách mám v některých případech motivy pro realizaci atenuátorů např. z rezistorů velikosti 1206, jindy používám koaxiální okonektorované (SMA) atenuátory, které lze řadit za sebou - viz vpravo.
5. Nesmíme zapomenout na způsob nastavování násobiče. Např. koncepce LNB s mezifrekvenčním kmitočtem 432 MHz vyžadovala kmitočet LO = 1888 MHz. Mám k dispozici 2 přístroje - doma dělaný koaxiální vlnoměr s rozsahem od 300 MHz do 2600 MHz. S takovým vlnoměrem pásmovou propust na výstupu z násobiče snadno naladíme. V zaměstnání mohu měřit na spektrálním analyzátoru. Bohužel, moje levná RTL-SDR klíčenka mi přijímá na nejvyšším kmitočtu f = 1766 MHz.
6. V případě, že máme k dispozici TRX Icom 910 nebo Kenwood TS-2000, můžeme zvolit koncepci s mezifrekvenčním kmitočtem 1250 MHz (např. TS-2000 pracuje od 1240 do 1300 MHz). V takovém případě potřebujeme kmitočet LO = 1070 MHz a GPS DO nastavíme na 535 MHz. Násobič 2x lze realizovat s menším úsilím a na výstupu násobícího stupně vystačíme s jednoduchou pásmovou propustí. Schéma takového násobiče je dole.
 

   
   TU 73, Mira, ok1ufc