Poslední aktualizace 17. května 2020

      
 

   Přesný generátor 40 MHz až 4000 MHz (syntezátor řízený z GPS-DO)
Úvod

Při práci s mikrovlnnými obvody se nám velice hodí nastavitelný generátor přesného kmitočtu.

Pro běžné zkoušky používám levný přístroj (číňan/ebay), který vidíte na obrázku vpravo. Jedná se o syntezátor osazený ADF 4351. Kmitočet se snadno nastavuje tlačítky. Jeho nejslabším místem je, že stabilita je odvozena jen od TCXO 25 MHz. Ani referenční kmitočet nesedí zcela přesně.
                                                                    

Úprava generátoru spočívá:

1. V přidání druhého SMA konektoru na prázdné plošky (původně pro neosazený druhý výstup). Do tohoto konektoru se pouští signál 25 MHz z GPS-DO.
2. V odpájení a demontáži původního TCXO.
3. V přerušení původního spoje k nově namontovanému konektoru.
4. V propojení SMA konektoru s výstupem původního TCXO.

Propojení (4) jsem udělal tenkým smaltovaným drátkem nad deskou PCB. Konce jsem si předem očistil a ocínoval.

Vše je vidět na obrázku dole. Žlutým bodem je označena výstupní ploška původního TCXO.

   

 

Zapojení a měření s GPS-DO generátorem 40 MHz až 4000 MHz

 

 

 
Všechny zapojené přístroje, včetně GPS antény, GPS generátoru, power banky a řízeného oscilátoru jsou na obrázku. GPS-DO je nastaven na výstup 25.000000 MHz přesně.
Generátor a GPS-DO jsou napájené z power banky, každý ze samostatného výstupu.
 

Měření

V uvedené konfiguraci už můžeme s generátorem dělat základní měření. Pokud potřebujeme připojit generátor např. k TCVRu, uvědomme si, že na výstupu je úroveň kolem 0 dBm. Abychom nezničili vstupní obvody TCVRu, vložíme mezi generátor a vstup útlumové atenuátory o souhrnné hodnotě alespoň 50 dB. V příkladu měření jsou za sebou řazené atenuátory 30 dB+20 dB. I tak je úroveň S9+40 dB.

Všimněte si na fotografiích, že kmitočet generátoru a TCVRu sedí naprosto přesně.

Vyzkoušíme si generátor a TCVR postupně přeladit na jiný kmitočet (zde 433.8 MHz).

Opět nám kmitočet bude přesně sedět. Úroveň signálu bude na maximu a bude stejná, jako v předchozím případě. Viz fotografie dole.

Při USB módu si poslechneme přijímaný tón. Bude čistý, sinusový.

Pokud přeladíme nejdřív generátor a kmitočet hledáme TCVRem, můžeme se podívat po parazitních kmitočtech. Nějaké, jsou silně potlačené, samozřejmě najdeme. Stejně tak, jak se budeme blížit k nastavenému kmitočtu, všimneme si nárůstu šumu, než nám vyskočí S-metr na silný signál S9+40 dB.
 
Závěr

Tento levný a přesný generátor, řízený z GPS je výborným pomocníkem nejen při nastavování zařízení, ale byl užitečným zdrojem oscilátoru pro směšovač TX v pásmu 2.4 GHz.

 

   
   TU 73, Mira, ok1ufc