OK1UFC

 

Tuner Yaesu a jeho použití se zkráceným vinutým vertikálem pro pásmo 80 m

Poslední aktualizace 2023    


Všeobecně

Upravený CB vertikál Sirio se osvědčil na všech pásmech od 7 MHz do 30 MHz. Bohužel, jeho nepatrná účinnost na pásmu 80 m při doladění pomocí indukčnosti mě nenadchla. Jenže jsem chtěl mít svůj balkónový setup ready také pro provoz FT-8 v pásmu 80 metrů. Byl jsem rozhodnut postavit hned vedle další balkónovou anténu, zkrácený vinutý vertikál. Uvažuji o anténě výšky kolem 5 metrů. Někteří byli odvážnější a anténu na podobném principu realizovali jen necelé dva metry vysokou, např. odkaz zde.

Zkrácený vinutý vertikál pro pásmo 80 metrů, laděný tunerem Yaesu FC-40

Konstrukce: Silnější laminátový teleskopický stožár, díly slepené, průměr v patě asi 42 mm, výška cca 5m. Vrchol může být cca v 8 metrech nad terénem.
Zářič: Vinutí zářiče lankem o průřezu 0.5 mm2, izolace PVC; do sekcí navinuto celkem asi 42 metrů vodiče; na stožáru jsou vytvořeny z vinutí celkem tři prodlužovací indukčnosti. Může být vytvořeno i více sekcí s použitím menších indukčností. Na popsaném vertikálu jsou od shora L3, L2 a L1. Počty závitů L3 a L2 jsem nepočítal, délka vinutí je asi 80 mm; indukčnost L1 je ve výchozím stavu delší, je do ní navinuta veškerá rezerva potřebná pro odvijení při předladění.

Typ zářiče: Výchozím záměrem bylo použít délku zářiče blízkou polovině vlnové délky. Tato délka nevyžaduje protiváhu, ale jedná se o délku teoretickou, kterou není schopen tuner vyladit. Proto byla délka experimentálně zkracována tak, aby ji byl tuner schopen právě vyladit se stávající zemí.

Ladění při provozu: Tuner Yaesu, typ FC-40. Metoda: naladit poblíž VSWR = 1, uložit do paměti a při provozu jen přepínat.

Zemní systém: Společný s vertikálem Sirio. Zemní systém se nepřepíná.

Koaxiální napáječ a řídící kabel tuneru: Společné, zářič se musí ručně přepnout banánkem, viz text a foto.

Předladění (postup): Po navinutí přibližně poloviny vlnové délky nešel samozřejmě vertikál tunerem naladit. To jsem očekával. Aby vertikál šel tunerem naladit, bylo nutné zářič vertikálu zkracovat v postupných krocích. To jsem dělal odvíjením dolní indukčnosti L1 od spodu vertikálu. Vždy jsem odvinul délku cca 1 až 2 metry, vodič ustřihnul a vyzkoušel naladění tunerem. Po několika takových krocích byl již tuner FC-40 schopen anténu naladit na VSWR = 1 - viz fotodokumentace. Další zkracování zářiče jsem už neprováděl, indukčnost jsem zafixoval stahovací páskou a zářič vertikálu jsem připájel na svorku.

Jak se s tím dělá?

Pro práci na pásmu 80 metrů musím vyběhnout na balkón, vytáhnout banánek z vertikálu pro 40 - 10 m a zasunout banánek do svorky zářiče vertikálu pro 80 metrů. To je vše. Vertikál byl po montáži naladěný (postup výše) a tuner si pamatuje kombinaci LC pro naladění v pásmu 80m, VSWR = 1.0

Pohled na anténu:
     

Zcela vlevo: oba vertikály na balkónovém zábradlí, cca 1.5 metru od sebe.

Vlevo: pohled na indukčnosti L1, L2 a L3

Veškerá rezerva pro předladění byla koncentrována do spodní indukčnosti L1. Odvíjením závitů z indukčnosti L1 a zkracováním lanka  se zářič zkracuje. Zkracujeme v postupných krocích,  a to na takovou délku zářiče, kdy ho tuner se stávajícím zemním systémem spolehlivě vyladí na hodnotu VSWR = 1.

Dole: Po předladění (viz popis) lze zkrácený vertikál vyladit
tunerem Yaesu FC-40 na VSWR = 1

 

Zleva (dole): vyvedení lanka na svorku k tuneru. Uprostřed je připojení banánku do vertikálu 7 až 30 MHz, zcela vpravo připojení banánku do svorky vertikálu pro 80 m.

     

První zkouška, zda lze s touto anténou uskutečnit spojení
 
Pásmo 80 metrů se začalo otevírat. Vidím komunikaci nějakých ruských stanic. Nejbližší je PA0AM, který zrovna dokončuje spojení. Volám, zrealizuji první spojení. Téměř okamžitě mě volá PA3DNR. Obdržím slaboučký report, dokončím spojení a volá mě OE5HHR. Takže začátek dobrý. Uvidíme, jak to bude po setmění a k ránu ....

 
Takže, první spojení mám za sebou. A na balkóně novou anténu pro pásmo 80m. Asi bych ji měl porovnat s jejími konkurenty, které vyzařují stejně (jako vertikály - nízký úhel), mají podobný zisk (odhadem -15 až - 20 dBi) a lze na ně udělat podobná spojení.

Vinutý vertikál pro pásmo 80m (zde popsaný) Cobra 80 GAP Titan DX
     

Využívá společný venkovní tuner, společné uzemnění,  společný napájecí a řídící kabel tuneru s druhou anténou.

Nevyžaduje tuner.

Nevyžaduje tuner.

Jde o konstrukčně jednoduchou anténu.

Vyžaduje druhý koaxiální napáječ nebo přepínač antén.

Vyžaduje druhý koaxiální napáječ nebo přepínač antén.

Pro práci na 80 metrech se musí přepnout banánkem zářič antén.

Rozměrově stejná jako vinutý vertikál, konstrukčně sloužitější, vyžaduje dobrý linkový izolátor.

Není balkónový. Stojí na zahradě. Má delší napáječ.

Pásmo 160m již nelze vyladit. Lze vyladit pásmo 40m, ale reporty nejsou tak dobré, jako od vertikálu Sirio.

Jednopásmová anténa.

Je vícepásmový, od 80 do 10 m.

Nevyžaduje časté ladění, jako například MLA anténa nebo rámová anténa. Tuner anténu přeladí po pásmu 80 m.

Je úzkopásmová, např. jen pro segment digimódů.

Je na 80 m úzkopásmový, např. jen pro segment digimódů.


Večerní vodopád a okno WSJT-X

Rovněž s tak malou anténou je večer okno vodopádu plné a lze pracovat s celou řadou stanic. Ale první nejlepší DX, stanici PP5JR, loc. GG52, dist. asi 10.5 tis. km, jsem od krbu tohoto dne neudělal. Bylo na mě pozdě a šel jsem spát - screen dole.

 

První večer

Prováděl jsem srovnání tří jednoduchých antén v provozu FT-8 a na přijaté reporty.

Na přepínači jsem měl GAP Titan DX, rámovou anténu pro 80m a tento vinutý balkónový vertikál. Cílem bylo najít protistanici, která nebude balkónovým vertikálem čitelná. Jako první odpadla rámová anténa. Rozladila se vlivem teplot a potřebovala doladit. Když potřebovala doladit podruhé, odpojil jsem ji trvale. GAP Titan DX se držel přiměřeně, ale neslyšel žádnou další stanici navíc. S anténou Cobra 80 jsem zkoušet nemohl, protože v držáku byl instalován tento vinutý vertikál.

Veškerá spojení prvního večera jsem udělal náhodně, když mi protistanice odpověděla na výzvu. Log (jen potvrzené přes eqsl) - viz obrázek vpravo.

Výzvu jsem opakoval 3x nebo 4x. Pokud odpovědělo více stanic, udělal jsem je postupně a v pořadí, jakém je WSJT-X dekódoval. Pokud protistanice nevydržely, jejich volání jsem 2x až 3x opakoval.

Konkrétní protistanice jsem volal toho večera jen asi dvě, jedna z nich byla PP5JR, kterou jsem dobře slyšel, ale neudělal.

Asi bych měl napsat nějaký závěr. Pokud nemáte pro provoz DX a pro pásmo 80 metrů nic, tak i s maličkým vinutým balkónovým vertikálem hezké stanice pro radost uděláte.

 

   

Několik dalších večerů

Udělal jsem několik mezikontinentálních DX QSO (Jižní Amerika, Indonésie, ...) na takto nízkou anténu. Ale udělal jsem i několik místních spojení (QRB například 300 km) a dokonce i nějaké OK a OM stanice. Taková spojení s vertikálem nepovažuji za obvyklá. Jenže moje anténa je ve skutečnosti L anténa. Vertikál je nad tunerem FC-40 a slouží pro pásma 40 m až 10 m. Anténa pro 80 m je vzdálená asi 2,5 metru od tuneru:

A také jako L anténa vyzařuje. Nemá minimum v ose, lze na ni večer udělat i OK spojení, samozřejmě, zisk takové antény je maličký, poplatný cca 2,5 metrům zářiče. Diagram vzdáleného pole - viz nahoře. Rozdíl v zisku směrem k horizontu však považujte za chybu mého NEC modelu. Nemám přesně změřené parametry zemního systému a ani stanovené ztráty kategorie match loss. A budu upřímný jak zedník - u takové antény není rozdíl v zisku 3 dB žádná míra.

   

Náměty na vylepšení

Anténu jsem rozhodně nezatratil. Mechanicky zajímavější se mi jeví konstrukce na rybářském prutu výšky 7 metrů, ale princip antény zachovám. Délku vodorovného zářiče ještě prodloužím, na cca 2,8 metru (to se vejde na balkón), výšku nechám stejnou. Celková výška antény se ještě asi o 2 metry zvýší. Zářič rozdělím na větší počet segmentů a indukčností. A až to bude, tak o tom něco napíšu.

 
Rovněž pro tuto anténu platí základní pravidlo, že její napájení musíte mít vyřešené tak, aby vás neotravovaly společné zemní proudy.

   TU 73, Mira, ok1ufc